«Βέτο στήν Ἀλβανία, «πάγο» στό Κοσσυφοπέδιο, «Εὐρωπαϊκή Ζώνη» Αὐτονομίας στή Βόρειο Ἤπειρο


«Βέτο στήν Ἀλβανία, «πάγο» στό Κοσσυφοπέδιο, «Εὐρωπαϊκή Ζώνη» Αὐτονομίας στή Βόρειο Ἤπειρο

Μετά τό “βέτο„ τῆς Ἑλλάδας τό 2008 γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ἦρθε ἡ ὥρα καί γιά τό “βέτο„ στήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Εἶναι τό τελευταῖο φρένο στόν κατήφορο τῶν Τιράνων πρός τόν ἀκραῖο ἀνθελληνισμό καί τόν πλήρη ἐκτουρκισμό τῆς Ἀλβανίας.Ὁπωσδήποτε ὁ ἐπίσημος λόγος πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς στήν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας (περιουσιακό, μειονοτικές ζῶνες) καί στόν ἀλυτρωτισμό. Ταυτόχρονα οἱ διπλωμάτες μας μποροῦν νά ἐνημερώσουν γιά θέματα πού ἐνδιαφέρουν ἄλλες χῶρες (ναρκωτικά, τζιχαντισμός, μετανάστευση) πού θά ἐνισχύσουν τήν ἑλληνική θέση. Παρά τή συνήθη πρακτική νά κρύβεται ἡ Ἑλλάδα πίσω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν ἄλλων, ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία νά ἀκουστεῖ ὅτι ἡ Ἀλβανία δέ θά μπεῖ ποτέ στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, ἄν δέ σεβαστεῖ τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.

Ὅσον ἀφορᾶ τό λεγόμενο “Τσάμικο„ ἦταν ἀνύπαρκτο καί θά ξαναγίνει ἀνύπαρκτο. Στά  “ραβασάκια„ πού ἀνταλάσσει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας μέ τό ἀντίστοιχό της Ἀλβανίας θά πρέπει νά καταστεῖ σαφές ὅτι ἄν δέν καταργηθεῖ ἡ 27η Ἰουνίου ὡς ἡμέρα μνήμης τῆς δῆθεν γενοκτονίας τῶν Τσάμηδων ἀπό τήν ἀλβανική Βουλή, δέν πρόκειται ἡ Ἑλλάδα νά συναινέσει γιά θέματα τῆς Ἀλβανίας στόν αἰώνα τόν ἅπαντα. Εἶναι ἀδιανόητο νά ψηφίζονται παγκοσμίως «ἀντιρατσιστικοί» νόμοι, νά καταδικάζονται οἱ ἀρνητές τῶν ναζιστικῶν ἐγκλημάτων καί τά ἀλβανικά καθεστῶτα νά ἔχουν ἀναγάγει τούς ἐγκληματίες σέ θύματα γενοκτονίας!

Ἐπιτέλους ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀποκτήσουμε σοβαρότητα καί συνέχεια στήν ἐξωτερική μας πολιτική. Ὅπως ἡ Ἀλβανία εἴτε μέ τό βασιλιά Ζώγου, εἴτε μέ δικτάτορες ὅπως τόν Ἐνβέρ Χότζα καί τό Ραμίζ Ἀλία, εἴτε μέ «δημοκράτες» ὅπως τό Μπερίσα, τό Νάνο καί τό Ράμα διώκει μέ σατανική μεθοδικότητα τόν Ἑλληνισμό καί καλλιεργεῖ τό μύθο τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει νά ξεφύγουμε ἀπό τό τέλμα τῆς ἀδράνειας δεκαετιῶν. Ὑπάρχουν σταθερές νησίδες νά πατήσουμε καί νά συνεχίσουμε: Ἡ διεκδίκηση τῆς Β.Ἠπείρου στή Διάσκεψη τῆς Εἰρήνης τό 1946. Ἡ δήλωση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στή Βουλή τό 1960 ὅτι τό δικαίωμά μας γιά τή Β. Ἤπειρο εἶναι «ἱερό καί ἀπαράγραπτο». Τά «ἔξι σημεῖα» τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τό 1993, ὅπου «ζητοῦμε γιά τή Β.Ἤπειρο, ὅτι ἡ Ἀλβανία γιά τό Κοσσυφοπέδιο». Ἡ δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κωστῆ Στεφανόπουλου τό 2004, ἐνώπιόν του Ἀλβανοῦ ὁμολόγου του, ὅτι ἄν ἡ Ἀλβανία «ἀνοίξει τό ζήτημα τῶν Τσάμηδων, ἐμεῖς θά θέσουμε θέμα Β.Ἠπείρου». Ἄν ἀπελευθερωθεῖ ἡ διπλωματία μας, θέσει στόχους καί δέν ἀφήνει τίποτα νά πέσει κάτω, μπορεῖ νά κάνει θαύματα. Ἡ περίπλοκη κατάσταση στό Κοσσυφοπέδιο, ἄν ἀξιοποιηθεῖ σωστά καί περάσουμε τό θέμα τῆς ἀναγνώρισής του ἀπό τήν ἀναγνωρισμένη ἀπό τό 1914 Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, προσφέρει ἀκόμα μία εὐκαιρία στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στήν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης στήν περιοχή. 

Τέλος, ὅπως φροντίζει ἡ Σκωτία νά μήν ἀδικηθεῖ ὁ λαός της ἀπό τήν ἔξοδο τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἔτσι καί ἡ Ἑλλάδα θά πρέπει νά φροντίσει νά μήν ἀδικηθεῖ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀπό τή μή ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας σέ αὐτήν. Στίς περιοχές τῆς Β.Ἠπείρου πού κατοικοῦν ἑλληνικῆς ἐθνικότητας Εὐρωπαῖοι πολίτες πρέπει νά δημιουργηθεῖ εἰδική «Εὐρωπαϊκή Ζώνη» μέ ὅλα τά δικαιώματα πού ἀπορρέουν ἀπό τό ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας γιά πάνω ἀπό 35 χρόνια. Τά γραφεῖα τῶν εἰδικῶν αὐτῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά στεγαστοῦν σέ μία ἀπό τίς ἑλληνικές κατοικίες πού θέλει νά γκρεμίσει τό ἀλβανικό καθεστώς στό κέντρο τῆς Χιμάρας.

Φώτο: "Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀλβανικῆς μαφίας Ἔντι Ράμα παίζει τό ἐθνικιστικό ζήτημα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας" σύμφωνα μέ τή γερμανόφωνη ἔκδοση τοῦ παλαιότερου ἀλβανικοῦ ἰστοτόπου, μέ ἕνα ἑκατομμύριο ἐπισκέπτες, Albania. Τό ἴδιο ἄρθρο σέ ἄλλο σημεῖο τονίζει: "Γεγονός: Ἡ Χιμάρα ἰδιαίτερα ἦταν πάντα ἑλληνική, ἀκόμη καί τό 1996 μιλοῦσαν ἐκεῖ ὅλοι τά ἑλληνικά, ἀκόμη καί ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς C.I.A. Τζώρτζ Τένετ γεννήθηκε ἐκεῖ"!

Είσοδος μελών:
  
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ;
Για τη Μακεδονία μας
Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο τύπου γιά τό συντελούμενο ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ τῆς ἐκχώρησης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας
Αποστολές της ΣΦΕΒΑ στη Β. Ήπειρο το τελευταίο τρίμηνο
«Ἔστιν οὖν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία» (Στράβων)