Γῆ καὶ Ἐλευθερία στὴ Χιμάρα μόνο μὲ Αὐτονομία στὴ Βόρειο Ἤπειρο


Γῆ καὶ Ἐλευθερία στὴ Χιμάρα μόνο μὲ Αὐτονομία στὴ Βόρειο Ἤπειρο

Δυστυχῶς τὸ ζήτημα τῆς ἁρπαγῆς τῶν περιουσιῶν τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν στὴν ἀκτογραμμὴ τοῦ Ἰουνίου ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος ἐξελίσσεται σὲ ἄλλη μία ἐθνικὴ τραγωδία. Ἀπὸ τὴ μία ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο ἐθνοκάθαρσης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μία ἀναιμικὴ καὶ ἀνούσια ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας. Ἐνῶ οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν δουλέψει συστηματικὰ μὲ βάση τὸ πρότυπο τῆς ἐκδίωξης τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ πλευρὰ ψελλίζει ὅτι θὰ τοὺς φέρει ἐμπόδια στὸ "δρόμο πρὸς τὴν Εὐρώπη"!

Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς δῆθεν "ἑλληνικῆς ἀπειλῆς" βλέπουμε πόσο ἔχουμε σταματήσει τὴν πορεία πρὸς τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ΝΑΤΟ σὲ ὅλους τούς γείτονές μας ποὺ διεκδικοῦν ἀπροκάλυπτα καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἁρπάξει, κομμάτια ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἱστορίας καὶ πολιτισμοῦ . Ἡ λογικὴ ἀπάντηση στὸ γιατί ἐπιμένουμε στὸν παραλογισμὸ νὰ θεωροῦμε ὅτι ὅλα θὰ λυθοῦν ὅταν ὅλοι μποῦν στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ ταυτόχρονα νὰ λέμε ὅτι θὰ τοὺς σταματήσουμε εἶναι μᾶλλον ἡ τεμπελιά, ἡ τσαπατσουλιὰ καὶ ἡ ξενοδουλεία.

Γιὰ τὸ ἀλβανικὸ σχέδιο ποὺ ἐφαρμόζεται ἀπαρέγκλιτα ἐδῶ καὶ ἕναν αἰώνα δὲν ἔχουμε κάποια μεταβολή. Ἁπλῶς ὅπως π.χ. οἱ "οὐδέτεροι" Τοῦρκοι τὸ 1942 ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶχε τετραπλὴ κατοχή, μὲ τεράστιους φόρους καὶ πρόστιμα ἐπιτάχυναν τὸ διωγμὸ τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, ἔτσι καὶ οἱ Ἀλβανοὶ χτυποῦν ἀλύπητα ὅταν ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ ἀφασία. Ἀρκεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὴν πορεία τῆς Χιμάρας, ἀπὸ ἐλεύθερη περιοχὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ κομμάτι τῆς Αὐτόνομης Βορείου Ἠπείρου καὶ σήμερα ἐνταγμένη σὲ ἀμιγῶς ἀλβανικὲς ἐκλογικὲς περιφέρειες γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς.

Βεβαίως τὸ περιουσιακὸ εἶναι ἕνα λεπτὸ ζήτημα. Σὲ ὅλο τὸν κομμουνιστικὸ κόσμο ἡ κατοχὴ περιουσίας συνοδευόταν μὲ τὴ φοβερὴ κατηγορία τοῦ "κουλάκου". Χαρακτηριστικὰ ὁ φίλος μου ὁ Πέτερις ἀπὸ τὴ Λετονία διηγεῖται πὼς οἱ γονεῖς του δὲν τοῦ εἶχαν πεῖ ποτὲ ὅτι τὰ "κρατικὰ" χωράφια ποὺ ἀπὸ παιδὶ ἔπαιζε, δούλευε καὶ μεγάλωνε ἦταν στὴν πραγματικότητα δικά του. Ἐπίσης ἡ ἀλλαγὴ ἰδιοκτησίας εἶναι ἡ τελικὴ καὶ οὐσιαστικότερη φάση μίας κατάκτησης. Βλέπουμε γιὰ παράδειγμα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις-στόχους ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη μετὰ  τὶς παρδαλὲς παρελάσεις, τὰ ξένα τάγματα, τὴν παράδοσή της στὸν "πολυπολιτισμὸ" καὶ τὴν ἐπίσημη προδοσία της, ξεκίνησε μία ξέφρενη πορεία πωλήσεων τῶν ἀκινήτων της σὲ ξένους ἀγοραστὲς ποὺ τὰ κάνουν σὲ πρώτη φάση παραξενοδοχεῖα. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἐπίσημη ἀντίδραση ὅπως π.χ. στὴ Μαδρίτη ὅπου ὁ δῆμος προστατεύοντας τοὺς πολίτες, ἐπέβαλε σὲ ὅσους θέλουν νὰ μετατρέψουν διαμερίσματα σὲ ξενοδοχεῖα νὰ χτίσουν ξεχωριστὲς εἰσόδους γιὰ τοὺς πελάτες, ὁπότε τὸ 95% τῶν κατοικιῶν παρέμειναν ὡς εἶχαν.

Ἡ λύση λοιπὸν γιὰ τὴ Χιμάρα εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας τοῦ 1914. Ἡ Αὐτόνομη διοίκηση τῆς Βορείου Ἠπείρου θὰ ἐπικαιροποιήσει καὶ θὰ δώσει τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας στοὺς πραγματικοὺς ἰδιοκτῆτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἀποκλείσει τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν καὶ τοὺς ἰσλαμιστὲς μὲ τὶς παράνομες καὶ παράταιρες μὲ τὸ ἠπειρωτικὸ τοπίο κατασκευές τους. Σύμμαχοι στὸ ἐγχείρημα ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ποὺ θέλουν τὴ Βόρειο Ἤπειρο κομμάτι φύσης, πολιτισμοῦ καὶ ἐλευθερίας. Ἂν κάποιοι ἀκόμα θεωροῦν τὸ 1914 μακρινό, ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρόσφατα ἡ ἑλληνικὴ βουλὴ ἐξουσιοδότησε ὁμόφωνα τὴν Κυβέρνηση νὰ διεκδικήσει πολεμικὲς ἀποζημιώσεις καὶ ἀπὸ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ὅσο ἀτενίζοντας ἀπὸ τὴν Κέρκυρα θὰ βλέπουμε τοὺς ἀδελφούς μας στὰ σπίτια τους καὶ στὰ χωράφια τους, ὑπάρχει μέλλον. Ὅταν θὰ ἀντικρύσουμε ἐπήλυδες, σὲ τσιμεντένια "πολυτελῆ" κτίσματα-τέρατα ὅπως στὰ περίχωρα τῆς Κωνσταντινούπολης, τότε θὰ ἀποχαιρετίσουμε ἄλλη μία ὄμορφη γωνιὰ τῆς Εὐρώπης...

 Δ. Πέτκος

Φώτο πάνω: ...καὶ ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἀντιστέκεται. Ἡ περιοδεία τοῦ σκηνοθέτη Χρύσανθου Κωνσταντινίδη καὶ τοῦ Γερμανοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐρευνητὴ Κριστὸφ Σμὶνκ-Γκουστάβους μὲ τὴν ταινία τους, σὲ διάφορες πόλεις τῆς Γερμανίας κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο τῶν Εὐρωεκλογῶν τοῦ Μαΐου τοῦ 2019, ἔδωσε νέα ὤθηση στὶς διεκδικήσεις τῆς Ἑλλάδας.

Γῆ καὶ Ἐλευθερία στὴ Χιμάρα μόνο μὲ Αὐτονομία στὴ Βόρειο ἬπειροΕίσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Αυτονομίας Β. Ηπείρου στο Δελβινάκι
ΕΚΔΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ
Χαράλαμπος Κίτσιος: ο αντιφρονών ελληνοδιδάσκαλος που συνεχίζει να προσφέρει
Νέα σχεδιαζόμενη "βόμβα" μεγάλης ἰσχύος στὰ σύνορά μας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία
18 Απριλίου 1994: η νύχτα θρίλερ, που οδήγησε 300 Βορειοηπειρώτες στα κρατητήρια