Η ΔΥΣΗ, ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ


Η ΔΥΣΗ, ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Στὶς 24/3/1999 τὸ ΝΑΤΟ, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ε.Ε., ἐξαπέλυσε ἐπίθεση κατὰ τῆς Σερβίας μὲ ἀνομολόγητο στόχο τὴν ἀπόσχιση τοῦ Κοσόβου ἀπ' τὸ κράτος της καὶ τὴν μεταγενέστερη ἀνεξαρτητοποίησή του.

Τὰ χρόνια πέρασαν. Τὸ Κόσοβο ὄντως τὸ 2008, χωρὶς τὴν ἔγκριση τῆς Σερβίας, κήρυξε τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ οἱ δυτικοί, ὅπως πάντα, συνεχίζουν νὰ ραδιουργοῦν ὥστε τὰ Βαλκάνια νὰ γίνουν ὑποχείριό τους.

Μέσα λοιπὸν σ' αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἐντάσσεται καὶ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ποὺ οὐσιαστικὰ "λέει": α) πὼς ἡ Μακεδονία δὲν εἶναι μία ἀλλὰ τουλάχιστον δύο ( βόρεια καὶ νότια) καὶ β) πὼς δὲν εἶναι μόνο ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ σλαβική.

Οἱ δυτικοὶ ἑπομένως θέλοντας νὰ ἐντάξουν τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων στοὺς κόλπους τους, τοῦ δίνουν τὰ πάντα ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ τὴν θεωροῦν δεδομένη, "χαρίζουν" μνημόνια , κατάπτυστα σχολικὰ ἐγχειρίδια, παρελάσεις ὁμοφυλόφιλων καὶ ὡραία λόγια χωρὶς ἀντίκρισμα.

Δυστυχῶς, ὅσο οἱ ταγοὶ τῆς χώρας μας συμπεριφέρονται δουλοπρεπῶς κι ὅσο ἐμεῖς ὡς λαὸς δὲν πορευόμαστε μὲ βάση τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, αὐτὰ καὶ χειρότερα γεγονότα θὰ συμβαίνουν. Εἴθε, πολιτικοὶ καὶ πολίτες, νὰ μετανοήσουμε γιὰ νὰ ξανάρθουν μέρες δόξας γιὰ τὴν πολύπαθη μὰ καὶ τρισένδοξη πατρίδα μας.

Ζάβαλης Γεώργιος

ΦΩΤΟ: Γκρεμισμένη γέφυρα ἀπὸ Νατοϊκοὺς βομβαρδισμοὺς στὸν πόλεμο τῆς Γιουγκοσλαβίας

Είσοδος μελών:
  
Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς ἀνώνυμους ἥρωες, ποὺ πολέμησαν “ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες”
“Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο"
Ἀγρυπνία στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου (14/8 βράδυ)
Ετήσιο Σεμινάριο Στελεχών ΣΦΕΒΑ - Δελτίο Τύπου
ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΜΠΟΣΤΙΤΣΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ