Ο ΓΚΟΥΜΑΣ, Ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ


Ο ΓΚΟΥΜΑΣ, Ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ο ΓΚΟΥΜΑΣ, Ο ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας ἐκηδεύθη καλυμμένος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία. Αἰωνία του ἡ μνήμη καὶ θερμὰ συλλυπητήρια στὴν οἰκογένειά του. Ἦταν ἕνας ἁγνὸς Ἕλληνας, τὸν ὁποῖο σκότωσε ὑπὸ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς καὶ τὸν ὁποῖο συκοφάντησαν ὁρισμένοι Ἕλληνες ψευδοπροοδευτικοί.

Ἕνα ἄλλο παλληκάρι εἶχε φονευθεῖ τὸ 2010 μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικὰ ἐντὸς Ἀλβανίας. Ἦταν ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας. Δὲν πρέπει νὰ τὸν ξεχάσουμε. Ὅπως δὲν θὰ ξεχάσουμε καὶ τοὺς πολυάριθμους Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖοι φυλακίσθηκαν, βασανίσθηκαν ἢ θανατώθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καταπιεστικοῦ καὶ ἀθεϊστικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος στὴν Ἀλβανία.

Μετὰ τὸν Γκούμα καὶ τὸν Κατσίφα ποιὸς ἄλλος -ὃ μὴ γένοιτο- θὰ κηδευθεῖ; Μήπως ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς ἑτοιμάζει τὴν κηδεία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας; Θὰ τὸ ἐπιτρέψουμε; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἔχουμε ἠθική, ἐθνικὴ καὶ συνταγματικὴ ὑποχρέωση νὰ προστατεύσουμε μὲ κάθε τρόπο τὸν Ἑλληνισμὸ ποὺ ζεῖ στὴ μαρτυρικὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ γενικότερα στὸ κράτος τῆς Ἀλβανίας.

Εἶναι καιρὸς νὰ σταματήσουν οἱ πάσης φύσεως ὑποχωρήσεις πρὸς τὴ γειτονικὴ χώρα, ἡ ὁποία ἐφαρμόζει ἀφελληνισμὸ συστηματικὸ καὶ ὕπουλο. Μὲ μπουλντόζες γκρεμίζει ἑλληνικὰ σπίτια, μὲ τὸν νόμο περὶ μειονοτικῶν ζωνῶν περιορίζει τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, μὲ κλίμα ψυχολογικῆς τρομοκρατίας ἀναγκάζει τοὺς Ἕλληνες νὰ φύγουν, μὲ σκόπιμες καθυστερήσεις ἐμποδίζει τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν ἐκταφὴ τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων στρατιωτῶν τοῦ 1940-41, μὲ μετακινήσεις πληθυσμῶν φέρνει φανατικοὺς Μουσουλμάνους σὲ περιοχὲς τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας.

Πιστεύω ὅτι πρέπει νὰ σταματήσει κάθε διαπραγμάτευση ποὺ δίνει μηνύματα ὑποχωρήσεως ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Νὰ θυμίσουμε στοὺς Ἀλβανοὺς ὅτι εἶναι ἀκόμη ἐν ἰσχύι τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας τοῦ 1914, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε ἡ χώρα τους καθὼς καὶ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς. Τὸ Πρωτόκολλο κατοχυρώνει μία μορφὴ εὐρείας αὐτοδιοικήσεως γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου κυρίως στοὺς τομεῖς τῆς θρησκείας, τῆς παιδείας, τῆς ἐκλογῆς τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τῆς δημόσιας τάξης.

Νὰ δηλώσουμε ὅτι ἡ Ἀλβανία δὲν θὰ πάρει οὔτε ἕνα ΕΥΡΩ ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ἂν δὲν σεβασθεῖ ἐμπράκτως τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας.

Νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι θὰ συνεχίσουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν ὄρο Βόρειος Ἤπειρος, διότι ἡ Ἤπειρος εἶναι μία ἱστορικά, γεωγραφικὰ καὶ πολιτιστικὰ ἑνιαῖα περιοχὴ μὲ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ἡ ὁποία διαιρέθηκε μὲ τὰ σύνορά τοῦ 1913. Θέλουμε φιλικὲς σχέσεις, ἀλλὰ δὲν ἀπεμπολοῦμε τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τοῦ βορείου τμήματος τῆς Ἠπείρου. Ἄλλωστε μὲ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας ἡ Ἀλβανία ἀναγνώρισε τοὺς κατοίκους τῶν Νομῶν Ἀργυροκάστρου καὶ Κορυτσᾶς ὡς Ἠπειρῶτες.

Νὰ ἀποστείλουμε σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ καὶ εὐρωπαϊκὰ ὄργανα ἱστορικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ συνεργασία τῶν Τσάμηδων τῆς Θεσπρωτίας μὲ τὶς κατοχικὲς Ἀρχές.

Ἂς ἀκούσουμε τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν!

Είσοδος μελών:
  
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς ἀνώνυμους ἥρωες, ποὺ πολέμησαν “ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες”
“Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο"