Τὰ ξένα μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα


Τὰ ξένα μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα

Ἐκτενῆ ἀναφορὰ καὶ ὁλοσέλιδες ἀνταποκρίσεις ἀφιέρωσαν τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς δολοφονίας τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα. Βεβαίως ὅλοι κινήθηκαν στὸ κλίμα ποὺ διαμόρφωσαν καὶ στὴ ροὴ εἰδήσεων ποὺ ἐπέβαλαν τὰ φερέφωνα τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἔντι Ράμα καὶ ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ ἀπάθεια. Ἡ μάχη τῆς ἐνημέρωσης μπορεῖ νὰ χάθηκε ἐκεῖνες τὶς μέρες γιὰ τὸν ἡρωικὸ Κωνσταντῖνο καὶ τὴν ἴδια τὴν ἀλήθεια. Ἀλλὰ ὅπως καὶ ἡ δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, ἔτσι καὶ αὐτὴ ἀποτελεῖ πιὰ μία ἀκόμα σελίδα τῆς ἱστορίας τοῦ  Βορειοηπειρωτικοῦ καὶ ἔκανε γνωστὸ σὲ δισεκατομμύρια ἀνθρώπους αὐτὸ ποὺ ἀνθελληνικὰ κέντρα προσπαθοῦν δεκαετίες νὰ κρύψουν: Τὸ μαχόμενο Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.

Εἰδησεογραφικὲς σελίδες ἀπὸ τὴ Σιγκαπούρη ὡς τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἡ διεθνὴς ἔκδοση τοῦ MSN καὶ πολλοὶ ἄλλοι βασίστηκαν στὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρθηκαν στὸν “ἀριθμὸ τῶν μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας ποὺ εἶναι ἀντικείμενο διαμάχης, μὲ τὴν ἀλβανικὴ ἀπογραφὴ τοῦ 2011 νὰ τοὺς ὑπολογίζει στοὺς 25.000”. Ἐπισημαίνει  ἐπίσης ὅτι Ἑλλάδα καὶ Ἀλβανία “ἔχουν νὰ ἄρουν καὶ τὸ καθεστὼς ἐμπολέμου  ποὺ κηρύχθηκε τὸ 1940”. Στὴν περιγραφὴ τῆς δολοφονίας ἀναφέρουν τὶς δηλώσεις τῶν Ἀλβανῶν Ὑπουργῶν ἐνῶ ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς τὴ φράση “ἡ ἀπώλεια ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι μὴ ἀποδεκτή”. Ἀναλυτικὰ κατέγραψαν καὶ τὰ γεγονότα στὴν κηδεία μὲ ἄφθονο φωτογραφικὸ ὑλικό.

Στὸ Ἀσσοσιέιτεντ Πρὲς βασίστηκαν ἀμερικανικὰ καὶ ἄλλα δίκτυα καὶ μετέδωσαν ὅτι “τὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ  ἀναφέρουν τὸν Κατσίφα ὡς  μέλος τῆς Χρυσῆς Αὐγής” καθὼς καὶ τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι ἡ Ἀλβανία “εἶναι ἀσφαλὴς γιὰ ὅλους, ὅπως καὶ γιὰ πολίτες  ἑλληνικῆς καταγωγής”. Τὸ ἴδιο πρακτορεῖο ἀναφέρθηκε καὶ στὸ σύνθημα τῆς κηδείας  “ζεῖς, ἐσὺ μᾶς ὁδηγεῖς” .

Ἡ Κρατικὴ Τηλεόραση τῆς Ἰρλανδίας προβάλει τὶς αἰτιάσεις τῆς Ἀλβανίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, τὴν κλήση τῆς Ἑλληνίδας πρέσβειρας καὶ τὸν ἐμπρησμὸ “ἀλβανικοῦ τουριστικοῦ πρακτορείου“ στὴν  Ἀθήνα.

Στὴ Ρωσία, στὶς γνωστὲς ἐφημερίδες “Ἰσβέστια“ (μὲ φωτογραφία μία ἑλληνικὴ σημαία) καὶ “Πράβδα”, στὸν ἰδιωτικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ Ren καὶ στὴν ἰστοσελίδα Sputnik ἐπικεντρώθηκαν στὴ  “δολοφονία, ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς εἰδικὲς δυνάμεις, Ἕλληνα ἐπειδὴ σήκωσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία σὲ στρατιωτικὸ κοιμητήριο” βασιζόμενοι σὲ πληροφορίες ἀπὸ ἑλλαδικὲς καὶ βορειοηπειρωτικὲς πηγὲς ἀκολουθώντας ἐντελῶς ἄλλο τρόπο παρουσίασης.

Τέλος ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ πολυσέλιδη ἀνάλυση μὲ τίτλο “Ἡ ἀλβανικὴ μπαλάντα τῆς Ἑλλάδας” τοῦ οὐκρανικῆς καταγωγῆς δημοσιογράφου καὶ συγγραφέα Νικήτα  Τρεμπέικο στὴ ρωσικὴ ἰστοσελίδα “ Ἐν μέσω κρίσης”. Ἐκεῖ μέσα ἀπὸ πρωτάκουστες πληροφορίες, ἀπίθανες συγκρίσεις, παραδοξολογίες καὶ ἱστορικὴ ἀνάλυση, ὁ ὅρος “Βόρειος Ἤπειρος” ἀναφέρεται τρεῖς φορὲς σὲ πεῖσμα τῶν δολοφόνων.

του Δ. Πέτκου

Είσοδος μελών:
  
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ τιμήσουμε τοὺς ἐπώνυμους καὶ τοὺς ἀνώνυμους ἥρωες, ποὺ πολέμησαν “ὡς λέοντες πῦρ πνέοντες”
“Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ στρέψει τὴν προσοχή της καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο"