Απεβίωσε η αδερφή του Σεβαστιανού


Aπεβίωσε σήμερα 14.1.2014 η αδερφή του Σεβαστιανού Κλεοπάτρα. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό να την κατατάξει με τους δικαίους.

Εις μνημόσυνο, παραθέτουμε τη συνέντευξη που πριν λίγα χρόνια είχε παραθέσει στη ΣΦΕΒΑ.