Ἀγρυπνοῦμε δεόμενοι στὴν Παναγία γιὰ τὴν σκέπη τοῦ κόσμου


Ἀγρυπνοῦμε δεόμενοι στὴν Παναγία γιὰ τὴν σκέπη τοῦ κόσμου

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ   

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Αὐγούστου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 228          

Θέμα:  «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὁ κόσμος»          

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,  

-Α-

Ἰδού, ὅτι ἡ Παναγία μᾶς συγκεντρώνει εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεώς Της. Ἐκοιμήθη ἡ Θεοτόκος καί ἔφυγε σωματικῶς ἀπό τήν γῆν. Ὅμως, οὔτε μιά στιγμή δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμον, ὅπως πολύ παραστατικά ἀναφέρεται στό Ἀπολυτίκιό Της: «Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Ἡ Παναγία μας! Ὅταν ζοῦσε στόν κόσμο αὐτόν ἔμενε στήν ἀφάνεια, ἀκόμη καί ὅταν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἰδικός Της Υἱός καί Θεός, ἐδοξάζετο ἀπό τόν λαό, ὁ ὁποῖος ὡμολογοῦσε μέ ἱερό θαυμασμό, «ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν» (Λουκᾶ ζ΄ 16). Τά ἱερά εὐαγγέλια ἐλάχιστα μιλοῦν γιά τήν Παναγία. Καί ὅμως! Οἱ Χριστιανοί τήν ἐτίμησαν καί τήν τιμοῦν μέ πίστη, θαυμασμό καί ἀπέραντη υἱϊκή ἀφοσίωση · Τῆς πλέκουν τά ὡραιότερα ἐκκλησιαστικά ἐγκώμια · καί Τῆς ἔχουν ἀφιερώσει μεγαλοπρεπεῖς Ἱερούς Ναούς, Μοναστήρια θαυμαστά καί ταπεινά ἐξωκκλήσια. Κι’ ὅταν ἡ Χάρη Της ἑορτάζεται, ὅπως τώρα, τόν Δεκαπενταύγουστο, πλήθη πιστῶν Ὀρθοδόξων προστρέχουν καί προσεύχονται θερμά, γιά ὅσα τόν καθένα ἀπασχολοῦν.  

-Β-

Ὅμως, ὁ κόσμος, στό σύνολό του, δοκιμάζεται ἀπό λοιμούς – ὅπως τώρα τελευταῖα, ὁ περιβόητος κορωνοϊός – ἀπό τήν πεῖνα καί ποικίλα φυσικά φαινόμενα. Κι’ ἀκόμη, ἀπό τά ἄνομα συμφέροντα τῶν λεγομένων «μεγάλων» καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὅπως, γιά παράδειγμα, ἡ Κύπρος, ἡ Βόρειος Ἤπειρος καί ἡ Μέση Ἀνατολή. Εἶναι, πράγματι, θλιβερό, στόν 21ο αἰῶνα, νά βλέπῃ κανείς νά ποδοπατοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί πολλοί λαοί νά ὑποφέρουν ἀπό τήν πεῖνα, τίς ποικίλες ἀρρώστιες καί τόν κατατρεγμό, ἀπό καθεστῶτα ἀνελεύθερα καί δικτατορικά. Ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι εἶναι οἱ καιροί μας γιά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία, ἀφοῦ – ὅπως μᾶς πληροφοροῦν διεθνεῖς στατιστικές – πολλά παιδιά τά ὁποῖα μένουν ὀρφανά ἀπό γονεῖς, εὔκολα πέφτουν θύματα δουλεμπόρων καί διαφόρων ἀπατεώνων, πού τά σπρώχνουν στά ναρκωτικά, στήν βία, στό ἔγκλημα, καί στήν ἀνηθικότητα. Κι’ ἀπό κοντά, ἀκούονται συνεχῶς πόλεμοι καί ἀπειλές πολέμου, ὅπως συμβαίνει μέ τήν γειτονική μας Τουρκία, ἡ ὁποία ὑποβλέπει καί προκαλεῖ τήν Πατρίδα μας, τήν ὁποία θέλει νά ἐμπλέξῃ σέ πολεμικές περιπέτειες ...  

-Γ-

Γι’ αὐτούς, ἀκριβῶς, τούς λόγους, ἡ ἀκριτική Μητρόπολή μας ὀργανώνει καί φέτος – γιά 52ῃ χρονιά – τήν Ἱερά Ἀγρυπνία, στήν πανάρχαια Ἱερά Μονή τῆς Μολυβδοσκέπαστης, σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τά σύνορα μέ τήν Βόρειο Ἤπειρο. Ἕνα στρατόπεδο προσευχῆς εἶναι ἡ Ἀγρυπνία μας. Ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι, νεάνιδες καί παιδιά ὑψώνουν τίς καρδιές τους στόν Οὐρανό καί δέονται καί παρακαλοῦν τήν Παναγία μας, τόσο γιά τά ἀτομικά τους ζητήματα, ὅσο καί γιά τά γενικώτερα προβλήματα, πού ταλανίζουν τόν κόσμο καί τήν Ἑλλάδα μας, καί, μάλιστα, γιά τήν ἀδικημένη Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ προσευχή, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος, εἶναι ὅπλο παντοδύναμο καί ἀκαταμάχητο. Κι’ ὅπως τό ἔβλεπε καί τό ζοῦσε καί ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, γι’ αὐτό καί καθιέρωσε αὐτή τήν Ἀγρυπνία πρίν ἀπό πενῆντα δύο (52) ὁλόκληρα χρόνια. Ἐμεῖς, τόν εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως. Ἡ Ἀγρυπνία, σύν Θεῷ, θά ἀρχίσῃ τό ἑσπέρας, ὥρα 9 μ.μ., τῆς 14ης Αὐγούστου καί θά λήξῃ μέ τήν Θεία Λειτουργία γύρω στίς 5.30 τό πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου. Ἀργότερα θά τελεσθῇ καί δεύτερη Θεία Λειτουργία.

Εὐχόμενος νά σᾶς σκέπῃ ὅλους ἡ Σκέπη τῆς Παναγίας μας, Διατελῶ  

Διάπυρος πρός Χριστόν εὐχέτης  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Είσοδος μελών:
  
Στοχοποίηση Γρ. Καράμελου - είναι απόλυτη ανάγκη η Ελλάδα να ενδιαφερθεί για την Κορυτσά
Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως για τις αλβανικές εκλογές, τους Βορειοηπειρώτες και την Ελλάδα
Τιμήθηκε στο ακριτικό Δελβινάκι η επέτειος υπογραφής του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας
Τιμούμε τον ηρωικό αυτονομιακό αγώνα των Βορειοηπειρωτών - Δελβινάκι, 16 Μαΐου
Εις μνημόσυνον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ