Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός - Αγώνας για Επιβίωση


ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Αγώνας γιά Επιβίωση
Εθνολογική - Ιστορική - Νομική - Διπλωματική Προσέγγιση του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος
Γράφουν: Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας, Κωνσταντίνος Χολέβας, Αχιλλέας Λαζάρου, Απόστολος Π. Παπαθεοδώρου, Ζήσης Δρούβης, Μιχαήλ Μαρτσέκης
Στην έκδοση περιλαμβάνεται παράρτημα με ιστορικά τεκμήρια, καθώς και χάρτες - ντοκουμέντα 


   Αυτονομία: Η διεθνής εμπειρία και η Βόρειος Ήπειρος
   Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, συνήθως, είναι η μόνη λύση σε προβλήματα μεταξύ λαών στο ίδιο κράτος, που αμβλύνει τις διαφορές τους. Κι εμείς βέβαια μιλάμε για αυτονομία στη Βόρειο Ήπειρο, με το αδιασάλευτο των σημερινών συνόρων στα Βαλκάνια. Η αυτονομία είναι από τα ελάχιστα των πολιτικών δικαιωμάτων, που προβλέπονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αν λάβουμε υπ' όψη μας ότι εκεί συμπεριλαμβάνεται ακόμη και η αυτοδιάθεση, ως αναφαίρετο δικαίωμα των λαών. Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σήμερα ποικίλες περιπτώσεις αυτονομιακής διακυβέρνησης περιοχών. Δεν ζητάμε την αυτονομία, σαν κάτι καινούργιο. Η συνθήκη γι' αυτήν (Πρωτόκολλο Κερκύρας) ισχύει πάντα και ζητάμε την εφαρμογή της. (Ζήσης Δρούβης) 

   Το Νομικό πλαίσιο των ελληνοαλβανικών σχέσεων και το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα
   Η αυθαίρετη αποκοπή τμήματος της Ηπείρου και η ενσωμάτωσή του στο νεοσύστατο Κράτος της Αλβανίας, δημιούργησε το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα. Το πάγιο αίτημα των Βορειοηπειρωτών και του ελληνισμού γενικότερα, εδράζεται σε ισχύουσα πολυμερή Διεθνή Συνθήκη (Πρωτόκολλο της Κερκύρας). Με καμία νέα διμερή συμφωνία, από νομικής απόψεως, δεν μπορεί να θιγεί το κύρος της, για δύο λόγους: α. Διότι είναι πολυμελής συμφωνία και η κατάργησή της γίνεται μόνο από τα συμβληθέντα μέρη και β. Διότι η Ελλάδα δεν ήταν συμβαλλόμενη στο Πρωτόκολλο της Κερκύρας, αφού αυτό το έγραψαν οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Πολιτείας της Β. Ηπείρου και οι εκπρόσωποι των εξι Μ. Δυνάμεων, οι οποίοι το γνωστοποίησαν στην Ελληνική Κυβέρνηση. (Μιχαήλ Μαρτσέκης) 

   Το επίπλαστο πρόβλημα των «Μουσουλμάνων Τσάμηδων»
   Το "Τσάμικο Πρόβλημα", με τον τρόπο που προκλήθηκε και προβάλλεται, είναι για τους καιρούς μας, όντως, επίπλαστο, και όχι πραγματικό και επίκαιρο. Διότι, προκλήθηκε αναιτίως και σκοπίμως, από υστερόβουλα και ύπουλα σχέδια, που προέρχονται, κυρίως, από ξένα κέντρα για αλλότριους στόχους, που μόνον στην αλήθεια δεν ανταποκρίνονται. Το Τσάμικο ήτο υπαρκτό, ως πρόβλημα, στη Θεσπρωτία μέχρι το 1944 και είχε ενταθή κατακόρυφα, κατά την πενταετία του 1940-44, ήτοι κατά τον νικηφόρο ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-41) και την Κατοχή (1941-44), με υπαιτιότητα, όμως, ουσιαστικά εκείνων οι οποίοι και σήμερα το προκαλούν. (Απόστολος Παπαθεοδώρου) 

   ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
   Κατά τον Στράβωνα ως βόρεια σύ-νορα του συμπαγούς Ελληνισμού - Ηπειρωτικού - με τους Ιλλυριούς εκλαμβάνεται η Εγνατία οδός με δύο αφετηρίες από τα αδριατικά παράλια, τις πόλεις Επίδαμνο (Δυρράχιο) και Απολλωνία, μετά δε τη συνάντηση των πορειών ανατολικά η παμπάλαια οδός ακολουθεί το ρεύμα του Γενυσού - Γενούσου - Σκούμπη ποταμού. Το πολυτιμότερο τεκμήριο φέρει στη δημοσιότητα ακραιφνής Αλβανός - Σκυπιτάρος ηγέτης, μάλιστα εθνικιστής και μέγας αγωνιστής, ο Basri Βey, ο οποίος σε γαλλόγλωσσο δημοσίευμά του γράφει: "Αναγνωρίζουμε τον ελληνικό χαρακτήρα της νότιας Αλβανίας, όπου το υπεραιωνόβιο πολιτισμικό έργο των σχολών της κυριαρχεί ηθικά και εθνικά". (Αχιλλέας Γ. Λαζάρου) 

   Κωνσταντίνος Χολέβας:
   Στο πόνημα αυτό θα βρείτε τις εισηγήσεις όλων των ομιλητών, τα πορίσματα, καθώς και ορισμένα χρήσιμα συμπληρωματικά κείμενα που καταδεικνύουν ότι έχουμε πάμπολλα ιστορικά, νομικά και πολιτικά επιχειρήματα που κατοχυρώνουν τις θέσεις μας. Ο τίτλος τoυ βιβλίου δεν επελέγη τυχαίως. Οι εκδότες θέλησαν με τον τρόπο αυτό να θυμίσουν την ιστορική και διεθνώς κατοχυρωμένη ορολογία "Βόρειος Ήπειρος" και ταυτοχρόνως να εκφράσουν την αγωνία τους για την συνεχή και ύπουλη προσπάθεια των αλβανικών Αρχών να τρομοκρατήσουν και τελικά να εκδιώξουν τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό από τις πατρογονικές του εστίες. Ο Ελληνισμός δεν έχει περιθώριο για άλλες εδαφικές συρρικνώσεις. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας άλλες χαμένες ή αλησμόνητες Πατρίδες. Η ΣΦΕΒΑ και ο ΠΑΣΥΒΑ αγωνίζονται με κάθε τρόπο για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι και οι αγώνες του Πατρο-Κοσμά, των Ηπειρωτών αγωνιστών του 1821, του 1912-13, του 1914 και του 1940-41 καθώς και των γνωστών ή αγνώστων θυμάτων τού ολοκληρωτικού καθεστώτος του Χότζα και τού Αλία. Οδηγός μας ας είναι οι στίχοι του Κωστή Παλαμά:
   "Χρωστούμε σ' όσους ήλθαν,
   πέρασαν, θα 'ρθούνε, θα περάσουν.
   Κριτές θα μας δικάσουν,
   οι αγέννητοι, οι νεκροί!"