ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ - ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Από τήν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ


ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ

          Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀνάμεσα στά ἄλλα σπουδαῖα ἔργα του, ἔχει γράψει κι ἕνα, ἐξίσου ὡραῖο, μέ τόν τίτλο «Νέον Μαρτυρολόγιον». Σ’ αὐτό ἀναφέρει τόν βίο καί τά μαρτύρια τῶν Νεομαρτύρων κατά τήν ἐποχή τῆς τουρκοκρατίας. Κι εἶναι νά θαυμάζει κανείς τό ἦθος καί τό ἡρωικό φρόνημά τους, διότι οὔτε δειλίασαν οὔτε ἀρνήθηκαν τήν χριστιανική τους πίστη, μολονότι ὑπέστησαν ἀνήκουστα βασανιστήρια ἀπό τούς φανατικούς μωαμεθανούς Τούρκους «ἀφεντάδες»!

Ἀλλά τά μαρτύρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ δέν ἐσταμάτησαν. Ἔτσι στά μέσα τοῦ περασμένου (εἰκοστοῦ) αἰώνα, ἕνας λαός Ἑλληνικός, Ὀρθόδοξος, μέ πανάρχαιο πολιτισμό, ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός, ὑπέστη τά πάνδεινα ἀπό τό ἀπάνθρωπο κομμουνιστικό καθεστώς τῶν Χότζα - Ἀλία. Ἀπό τό 1945 μέχρι τό τέλος σχεδόν καί τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 οἱ φυλακές καί οἱ ἐξορίες στέναζαν κυριολεκτικά ἀπό τήν κακοπάθεια τῶν Βορειοηπειρωτῶν καί τά μαρτύρια, ἐνῶ κυριαρχοῦσε ὁ φόβος, ὁ τρόμος καί τό ἔγκλημα τῶν τυράννων σ’ ὅλη τή «γῆ τοῦ Πύρρου».

          Ὁ ψυχωμένος Βορειοηπειρώτης κ. Κώστας Κυριακοῦ, πού δοκίμασε ὁ ἴδιος, ὅσο λίγοι, τήν ἀγριότητα καί τό μίσος τῶν Ἀλβανῶν διωκτῶν του, περιγράφει μέ γλαφυρότητα ἀλλά καί δύναμη τά δεινοπαθήματα καί τά δικά του καί ἄλλων ὁμοϊδεατῶν του Βορειοηπειρωτῶν στό νέο του βιβλίο «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ». Εἶναι αὐτό πού κρατᾶτε στά χέρια σας, τελευταῖο σέ μία σειρά ἄλλων βιβλίων του, ὅπου καταγγέλλονται τά ἐγκλήματα τῆς κομμουνιστικῆς ἡγεσίας τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία, ὅπως γράφει ὁ συγγραφέας, προσπάθησε -καί ἐν πολλοῖς τό πέτυχε- νά σκοτώσει τήν ψυχή τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μέ ἀνυπόστατες κατηγορίες, στίς ὁποῖες πλεόναζε τό ψέμα, καί ἡ κακότητα τῶν διωκτῶν, μέ «σπιούνους», πού κατασκόπευαν ὅσους ἦταν στό στόχαστρο, μέ μίσθαρνα ὄργανα, τά ὁποῖα ἔβαζαν στά κελιά τῶν κρατουμένων, ὡς δῆθεν καταδικασμένους, ὥστε νά «ψαρεύουν» τούς Ἕλληνες καί ὕστερα νά μεταφέρουν τά ὅσα ἐκεῖνοι ἔλεγαν, στούς ἁρμόδιους, κι ἔτσι νά συνεχίζεται τό ἀνήκουστο μαρτύριό τους.

          Κάνει ἐντύπωση ὅτι καί κάποιοι Βορειοηπειρῶτες εἶχαν γίνει ὄργανα τοῦ ἀπάνθρωπου ἐκείνου καθεστῶτος, καί οἱ ὁποῖοι καί σήμερα, δυστυχῶς, παίζουν τόν ἐπαίσχυντο ρόλο τοῦ ἐξωμότη. Ἀντίθετα, κάποιοι Ἀλβανοί μουσουλμάνοι, φέρθηκαν μέ συμπόνια καί ἀγάπη στούς καταδικασμένους Ἕλληνες, πού ποτέ δέν ξέχασαν αὐτή τήν εὐεργεσία. Τό δέ ἀκόμη χειρότερο εἶναι, ὅτι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐξωμότες, ἄν ὄχι ὅλοι, ἀλλά, πάντως, ἀρκετοί ἀπό αὐτούς, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο καί σήμερα καί στή Βόρειο Ἤπειρο καί στήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ κανένας τους δέν ἔχει τιμωρηθεῖ γιά τά ἀδικοπραγήματά του…

          Θά ἦταν παράλειψη ἄν δέν τονίζαμε δύο σπουδαῖα σημεῖα τοῦ βιβλίου. Τό πρῶτο εἶναι, ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει συγχωρήσει τούς καταδότες καί τούς βασανιστές του, μέ χριστιανική μεγαλοψυχία. Τό δεύτερο εἶναι ἡ ἐπισήμανση, πού κάνει μέ πόνο, τῆς ἀδιαφορίας τῆς Μητέρας Πατρίδας. Κι αὐτό εἶναι τό πιό σοβαρό ἐμπόδιο στήν ἐπίλυση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ἡ ὁποία, ὅπως σημειώνει ὁ κ. Κυριακοῦ, εἶναι ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα.

          Εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό ἀδελφό μας συγγραφέα, γιατί μᾶς ἔδωσε μία ἁδρή εἰκόνα τῶν συγχρόνων μαρτύρων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀλλά καί γιατί μᾶς ἔδειξε τό χρέος πού ἔχουμε ἀπέναντι στούς ἀδικημένους καί πονεμένους ἀδελφούς μας: Τόν ἀγώνα πού ἄρχισε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ  νά μή τόν σταματήσουμε, μέχρι νά ἔλθει «τό ποθούμενο», ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα!

Ὁ Δρυϊνουπόλεως,Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Στά μέσα τοῦ περασμένου (εἰκοστοῦ) αἰώνα, ἕνας λαός Ἑλληνικός, Ὀρθόδοξος, μέ πανάρχαιο πολιτισμό, Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός, ὑπέστη τά πάνδεινα ἀπό τό ἀπάνθρωπο κομμουνιστικό καθεστώς τῶν Χότζα - Ἀλία. Ἀπό τό 1945 μέχρι τό τέλος σχεδόν καί τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 οἱ φυλακές καί οἱ ἐξορίες στέναζαν κυριολεκτικά ἀπό τήν κακοπάθεια τῶν Βορειοηπειρωτῶν καί τά μαρτύρια, ἐνῶ κυριαρχοῦσε φόβος, τρόμος καί τό ἔγκλημα τῶν τυράννων σὅλη τή «γῆ τοῦ Πύρρου».

Κεντρική διάθεση: Ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη, 2310212659