Θα περάσουν οι δύσκολοι καιροί


Θα περάσουν οι δύσκολοι καιροί

"Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν".

 

(Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης)

 

            Γεμάτη ἀπὸ ἐθνικὸ καὶ χριστιανικὸ παλμὸ ἑόρτασε τὴν 25η Μαρτίου καὶ φέτος ἡ Κόνιτσα. Μετὰ τὴν πρωϊνὴ Θ. Λειτουργία καὶ τὴν Δοξολογία στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ποὺ ἔψαλαν νέοι τῆς Κονίτσης, κατετέθησαν στέφανοι στὸ ἡρῶον τῆς Πόλεως, μπροστὰ ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο, καὶ ἀκολούθησε ἡ Παρέλαση τῶν νέων τῆς Πόλεως τῶν Σχολείων καὶ τοῦ Στρατοῦ. Ἀκολούθησε ἐπίκαιρη ὁμιλία στὴν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου ἀπὸ τὸν Λυκειάρχη τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ἐκπαιδευτικὸ κ. Κων/νο Μπάη καὶ τὸ ἑορταστικὸ πρόγραμμα συνεχίστηκε μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς στὴν Πλατεῖα τῆς Πόλεως καὶ τὴν καθιερωμένη δεξίωση τῶν ἐπισήμων στὴν Στρατιωτική Λέσχη. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5 ἐψάλη ἐν μονοεκκλησίᾳ στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν καὶ στὶς 6.30 πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ Μαθητές Γυμνασίου καὶ Λυκείων (Γενικοῦ καὶ ΕΠΑΛ)  ἡ Ἐθνικὴ Ἑορτὴ στὴν κοινή Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῶν ἀνωτέρω Σχολείων.

 

            Οἱ ἑτοιμασίες τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν ποὺ παρουσιάζονται κάθε χρόνο ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο καὶ τὰ Λύκεια τῆς Πόλεως κατὰ τὴν 25η Μαρτίου ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου γίνονται μὲ πολὺ κόπο καὶ μεράκι. Λαμβάνουν μέρος δεκάδες παιδιά εἴτε στὴν χορωδία, εἴτε στὰ ποιήματα καὶ τὶς παρουσιάσεις, εἴτε στὰ χορευτικά, εἴτε στὰ θεατρικὰ, ἀκόμα καὶ στὴν προβολὴ τῶν ὀπτικοακουστικῶν μέσων. Ἔτσι ἐξηγεῖται  γιατὶ στὴν ἑορτὴ αὐτὴ ἔρχεται σύσσωμη ἡ Κόνιτσα νὰ τὴν παρακολουθήσει ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ τὰ Γιάννενα. Φέτος ἡ Ἑορτὴ ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό καὶ στὸ ποθούμενο τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως τῆς Κονίτσης. Ἐντυπωσίασε τὸ θεατρικὸ, οἱ χορωδίες καὶ τὸ χορευτικό. Γιὰ πρώτη φορὰ, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ πενταμελοῦς τῆς Β΄ Λυκείου, παρουσιάστηκε προβολὴ καὶ τραγούδι μὲ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων ποὺ ἀναφέρονταν στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κονίτσης ἀπὸ τοὺς Τούρκους (24.2.1913 τρεῖς μέρες μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων). Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γενικοῦ Λυκείου κ. Γεώργιος Καλλιντέρης, ἀναφέρθηκε στὴν πρωτότυπη  αὐτὴ ἰδέα τῶν παιδιῶν καὶ πρότεινε στὸν Δήμαρχο τῆς πόλεως νὰ καθιερωθεῖ ἀπὸ τοῦ χρόνου ἡ ἑορτή αὐτή στὸν Δῆμο. Παροῦσες ἦταν οἱ Δημοτικὲς καὶ Στρατιωτικὲς ἀρχές, ἡ Σύμβουλος τῶν Φιλολόγων Ν.Ἰωαννίνων, οἱ Σύλλογοι Γονέων Γυμνασίου - Λυκείου Κονίτσης κ.ἄ. Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Κονίτσης κ.Παν. Γαργάλας, ἡ Σύμβουλος Φιλολόγων Ν.Ἰωαννίνων κα Μαρούλα Παπαευσταθίου, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Γονέων Λυκείου κα Νάκου Κυριακή ὅπου καὶ προσέφερε ἀναμνηστικὰ δῶρα ἀφ' ἑνὸς στὴν κα Ἑλένη Μήτσιου - Καραγιάννη γιὰ τὴν ἰδιαίτερη συμβολή της στὸ Θεατρικό, καὶ ἀφ' ἑτέρου στὸν κο Ἰωάννη Κατσίλη γιὰ τὴν συμβολή του στὸ Χορευτικό. Στὸ τέλος δόθηκε ὀ λόγος στὸν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κο Ἀνδρέα νὰ κλείσει τὴν ἑορτή. Ὁ Μητροπολίτης ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:     

            "Μέσα στὴν μιζέρια, στὴν κατάθλιψη, ὅπως ἐλέχθη προηγουμένως, καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὸ τὶ θὰ γίνει αὔριο, ἡ ἀποψινὴ γιορτὴ γιὰ μένα προσωπικά, θέλω νὰ πιστεύω καὶ γιὰ σᾶς, ἦταν μία ἀληθινὴ μυσταγωγία. Ἡ Κόνιτσα ἀπόψε στέλνει ἕνα μήνυμα. Ἕνα μήνυμα στὸ Ἐθνικὸ Κέντρο. Καὶ τὸ μήνυμα αὐτὸ λέει ὅτι ἡ ἀκριτική μας ἐπαρχία, ἡ ὀλιγάνθρωπη, ἡ φτωχή, ἡ ἐν πολλοῖς ξεχασμένη ἀπὸ τὸ Κέντρο, λέει, λοιπόν, τὸ μήνυμα ὅτι ἔχει καὶ λαμπροὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ παιδιὰ ποὺ εἶναι ἄξια νὰ τὰ χειροκροτεῖ κανεὶς καὶ νὰ τὰ ἐπαινεῖ (χειροκροτήματα).

            Ἐδῶ θὰ πῶ δυὸ λόγια στὰ παιδιά. Εἶπε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καὶ τὸ ἀκούσαμε καὶ στὸ σκέτς: «Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζεται. Αὐτὰ τὰ δύο κανένας δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει, παρεκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας». Ἐάν, λοιπόν, παιδιά, θέλετε, καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι τὸ θέλετε, νὰ κάνετε τὴν Πατρίδα μας καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία πιὸ καλή, πιὸ λαμπρὴ ἀπ' ὅτι τὴν παραλαμβάνετε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κάποιας ἡλικίας ἀνθρώπους, αὐτὰ νὰ φυλάξετε. Γιὰ νὰ μὴν ἔρχεται ὁ κάθε κύριος Στρός Κὰν νὰ μᾶς λέει ὅτι εἴμαστε βουτυγμένοι μέσα  στὶς ἀκαθαρσίες - τὰ εἶπε βέβαια μὲ τὰ Γαλλικά του ὁ Στρὸς Κάν, εἶναι ἀθῶος Γάλλος ὁ Τρός Κάν - νὰ μὴν δώσουμε, λοιπόν, σὲ κανέναν ἀπ' αὐτοὺς, συγχωρεῖστε μου τὴν ἔκφραση, "τοὺς ντενεκέδες" οἱ ὁποῖοι ἔρχονται νὰ μᾶς μάθουν, τάχα, πῶς θὰ πολιτευόμεθα καὶ πῶς θὰ ζοῦμε. Ὄχι, ἐμεῖς ἔχουμε Κοσμᾶ Αἰτωλό, ἔχουμε τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ '21, ἔχουμε τὰ παλληκάρια τοῦ ΄12 -΄13, ἔχουμε τοὺς ἡμιθέους τοῦ 1940. Αὐτοὺς, λοιπόν, παιδιὰ, νὰ μιμεῖσθε, στὰ ἴχνη τους νὰ περπατᾶτε, καὶ μὴ φοβᾶσθε, θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐπικαλούμενος τὸν Ἱερὸ Ψαλμωδό : "Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν". Θὰ περάσουν οἱ δύσκολοι καιροί. Θὰ φύγουν οἱ ἄσχημες ἡμέρες. Θὰ 'ρθοῦν καιροὶ καλοί, στοὺς ὁποίους, ὅμως, ἐσεῖς, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τοὺς ἔχετε φέρει στὴν Ἑλλάδα μας. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ θερμὴ εὐχὴ καὶ ἡ ἀκόμη πιὸ θερμὴ προσευχή μου. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἀγωνιστικά".

            Ἡ Ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. 

Χ.Ἱ.Ἀμαραντινός

Η  ΚΟΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(24.2.1913) 
Ἦχος Τρίτος , Ρυθμός 9σημος
Πάνω ἐκεῖ στήν Ἤπειρο
μέ τά πολλά τά κρύα
οἱ Ἕλληνες πολέμησαν
τούς Τούρκους μέ ἀνδρεία.
 
Πλῆθος ἀσκέρι ἤτανε
κι ἐμεῖς ἤμασταν λίγοι,
βοήθησε ἡ Παναγιά
σκληρή σκλαβιά νά φύγει.
 
ΕΠΩΔΟΣ
Πέτα πουλί μου γρήγορα
στούς κάμπους στά βουνά μας
νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα
ἔγινε πιά δικιά μας.
 
Πές τους πώς ἡ ἐλευθεριά
μᾶς ἦρθε μέ τή νίκη.
Γκρεμίσθ΄ ἡ τούρκικη σκλαβιά
καί τοῦ πολέμου ἡ φρίκη.
 
Γίναμε πλέον λεύθεροι
κυρίαρχοι στόν τόπο
ὑψώθει ἡ Γαλανόλευκη
στοῦ Ἀϊ -Λιά τό λόφο.
 
ΕΠΩΔΟΣ
Πέτα πουλί μου γρήγορα
στούς κάμπους στά βουνά μας
νά μάθουν πώς ἡ Κόνιτσα
ἔγινε πιά δικιά μας.
 
 
Στίχοι: Αἰκατερίνη Ντότη
Μελοποίηση:  Χ. Ἱ. Ἀμαραντινός
Θα περάσουν οι δύσκολοι καιροίΕίσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Απελευθέρωσης της Κορυτσάς στη Θεσσαλονίκη
Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΑΡΩΝ ή ΑΠΩΝ;
“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς”
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)