Παρουσίαση βιβλίου για τη Β. Ήπειρο στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου


Παρουσίαση βιβλίου για τη Β. Ήπειρο στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου

Άρθρα του Δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου σχετικά με την ιστορία του Βορειοηπειρωτικού δημοσιεύονται σε συνέχειες στο Βορειοηπειρωτικό Βήμα.

Είσοδος μελών:
  
Σύνοψη θεμάτων του Βορειοηπειρωτικού - Εισήγηση ΚΑΒΗ στον ΟΑΣΕ
Συνέχεια της αναλγησίας της Αλβανίας για την παιδεία των Βορειοηπειρωτών
Σεμινάριο στελεχών ΣΦΕΒΑ
Πανεθνικό Συλλαλητήριο για τη Μακεδόνια - Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
Αγρυπνία για την Πατρίδα μας και τα Εθνικά μας θέματα