Παρουσίαση βιβλίου για τη Β. Ήπειρο στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου


Παρουσίαση βιβλίου για τη Β. Ήπειρο στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου

Άρθρα του Δρ. Ιωάννη Παπαφλωράτου σχετικά με την ιστορία του Βορειοηπειρωτικού δημοσιεύονται σε συνέχειες στο Βορειοηπειρωτικό Βήμα.

Είσοδος μελών:
  
Παρουσίαση βιβλίου για τη Β. Ήπειρο στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου
Τό λιγώτερο πού μπορεῖ κανείς νά πῇ γιά τήν, οὐσιαστικά ἀνύπαρκτη, ἐξωτερική ἑλληνική «πολιτική» εἶναι ἡ λέξη: ΝΤΡΟΠΗ
Εκδήλωση στην Ξάνθη το Σάββατο 24/2 για τη Β. Ήπειρο
Καλλιτέχνης με ψυχή
Ἄν μέ τέτοια καμώματα προσπαθεῖ ἡ Κυβέρνηση νά δημιουργήσῃ (ἀλλοίμονο!) «σχέσεις καλῆς γειτονίας» μέ τήν ἀδιόρθωτη Ἀλβανία, εἶναι μακρυά νυχτωμένη