Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες


Ἂν κάποιος πρὶν λίγο καιρὸ μιλοῦσε γιὰ ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας μας τὸ πιθανότερο θὰ ἦταν ὅτι οἱ περισσότεροι ἁπλοὶ καὶ ἀπονήρευτοι συμπατριῶτες μας θὰ τὸν θεωροῦσαν γραφικὸ ἢ τρελό. Κι αὐτὸ ὄχι τυχαία. Οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, κάθε ἀπόχρωσης, διαχρονικὰ προσπαθοῦν νὰ πνίξουν κάθε φωνὴ ποὺ μιλᾶ γιὰ ὕπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου, κυρίως στὸ Αἰγαῖο.

Τὰ πράγματα ὅμως τὸν τελευταῖο καιρὸ ἄλλαξαν καὶ σχεδὸν ὅλοι (πολιτικοί, ἐφημερίδες, περιοδικά, τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ κ.π.α.) συχνὰ πυκνὰ ἀσχολοῦνται μ’αὐτὸ τὸ θέμα. Δύο ἦταν οἱ κύριοι λόγοι ποὺ ἔφεραν αὐτὴ τὴν ἀλλαγή. Τὸ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα οἱ κυβερνήσεις μας καὶ ἡ Τρόικα καθὼς καὶ οἱ ἐπιτυχεῖς ἔρευνες τῆς Κύπρου στὸν θαλάσσιο χῶρο της, ποὺ τὴν ἔκαναν περιζήτητο σύμμαχο ὅλων τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς γῆς (Ρωσία, Ἰσραήλ, Γερμανία).

Ὁ σημαντικότερος λόγος  ποὺ οἱ κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος δὲν κάνουν στὸ Αἰγαῖο αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἡ Κύπρος εἶναι ἡ ἔλλειψη σθένους καὶ ἀποφασιστικότητας ἀφοῦ διαχρονικὰ φοβοῦνται μήπως οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, μετὰ ἀπὸ μία τέτοια ἀπόφαση, ἀντιδράσουν ἐπειδὴ κι αὐτοὶ θέλουν νὰ ἔχουν ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου. Μέσα σ’αὐτὰ τὰ πλαίσια πρὶν 15 χρόνια, τὸν Γενάρη τοῦ 1996, τὸ τουρκικὸ κράτος, ποὺ δὲν θὰ ἀλλάξει ποτέ, ἀποφάσισε στὰ Ἴμια νὰ δημιουργήσει θερμὸ ἐπεισόδιο.

Ἕνα θερμὸ ἐπεισόδιο ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ τρεῖς γενναίους Ἕλληνες ποὺ θὰ μείνουν γιὰ πάντα στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ὡς ἥρωες σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς τότε κυβερνῆτες μας ποὺ θὰ μείνουν ὡς ἐκεῖνοι ποὺ ἔσκυψαν τὸ κεφάλι τὴν κρισιμότερη στιγμὴ τῆς μάχης καὶ τὸ ’βαλαν στὰ πόδια.

Τὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα τῶν κακῶν χειρισμῶν καὶ τῆς ὑποχωρητικότητας της τότε  κυβέρνησης δὲν ἄργησαν νὰ φανοῦν. Ἡ ὄρεξη τῶν Τούρκων ἄνοιξε καὶ οἱ προκλήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος σὲ ἀέρα, ξηρὰ  καὶ θάλασσα ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα διαρκῶς πληθαίνουν. Συνεχίζοντας τὸ ἔργο τοῦ κυρίου Σημίτη ὁ σημερινὸς πρωθυπουργὸς προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει μὲ τὸν Ἐρντογᾶν μία συμμαχία ποὺ εἰδικὰ σ’αὐτὴ τὴ χρονικὴ στιγμὴ εἶναι τουλάχιστον ἀδικαιολόγητη. Ἡ Τουρκία λόγω τῆς στάσης της ἀπέναντι στὸ Ἰσραὴλ χάνει συμμάχους, τοὺς ὁποίους κερδίζει ἡ Κύπρος π.χ. Ἰσραήλ, Γερμανία.

Ἦρθε ὁ καιρὸς κύριε Πρωθυπουργὲ νὰ σοβαρευτεῖτε καὶ νὰ λάβετε μία αὐστηρὴ ἀπόφαση ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν ζωτικὰ συμφέροντα σ’ ἕνα χῶρο ποὺ ἐλευθερώθηκε μὲ θυσίες καὶ αἷμα. Οἱ τρεῖς ἀξιωματικοὶ ποὺ δολοφονήθηκαν στὰ Ἴμια μᾶς δίνουν τὸ παράδειγμα. Ὅταν κάποιοι στὰ ζεστά τους γραφεῖα πρότειναν νὰ κατέβει ἡ ἑλληνικὴ σημαία γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα «εἰρηνικά», αὐτοὶ ἀψήφησαν τὶς ἄσχημες καιρικὲς συνθῆκες καὶ πέρασαν στὴν ἀθανασία τηρώντας τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσαν. Τὸ Αἰγαῖο κύριε Παπανδρέου ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες κι ὄχι στὰ ψάρια του.

Είσοδος μελών:
  
Μὲ τέτοιο ρεσιτὰλ ἀνθελληνικῶν προκλήσεων τῶν "Τσάμηδων" θὰ μπεῖ ἡ Ἀλβανία στὴν Ε.Ε. ;
Φαίνεται ξεκάθαρα τό ἀνθελληνικό μῖσος τῶν Ἀλβανῶν ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν
Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας - Τουρκίας
Τιμήθηκε η Επέτειος Αυτονομίας Β. Ηπείρου στο Δελβινάκι
ΕΚΔΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ