H Επανάσταση του 1821 και τα επίκαιρα μηνύματά της


H Επανάσταση του 1821 και τα επίκαιρα μηνύματά της

Ἂν κι ἔχουν περάσει 190 χρόνια, τὰ διδάγματα ποὺ ἀποκομίζουμε ἀπ’ τὸν ἀγώνα τῶν μαχητῶν τῆς ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶναι ἐπίκαιρα ὅσο ποτέ.

Τὸ πρῶτο δίδαγμα εἶναι ὅτι, ὅταν ἡ πατρίδα μας εἶναι σκλαβωμένη, πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ τὴν ἐλευθερώσουμε. Σήμερα μπορεῖ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι ἀπελευθερωμένο, πολλὰ ὅμως μέρη της παραμένουν ἀκόμη ὑπὸ κατοχή. Ἂς μὴ ξεχνοῦμε πὼς οἱ κάτοικοι τῆς Βορείου Ἠπείρου, τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Κύπρου καθὼς καὶ ἄλλων περιοχῶν, ποθοῦν νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ τόποι τους καὶ νὰ πάψουν νὰ ζοῦν κάτω ἀπ’ τὸν ζυγὸ τῶν βάρβαρων κατακτητῶν τους.

Παράλληλα ὁ ἀγώνας τους μᾶς διδάσκει ὅτι θὰ πρέπει νὰ παλεύουμε συνεχῶς μ’ ὅλες μας τὶς δυνάμεις ὥστε νὰ μὴν σκλαβωθοῦμε ποτὲ ξανά. Παρόλο ποὺ σήμερα κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς δὲν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο ὑποδούλωσης, ἡ σκληρὴ πραγματικότητα εἶναι διαφορετική. Ἂν ἐρευνήσουμε λεπτομερῶς γεγονότα, πρόσωπα καὶ πράγματα θ’ ἀντιληφθοῦμε ὅτι πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ προσπαθοῦν ὕπουλα νὰ κατακτήσουν καὶ νὰ ρημάξουν τὴν πολύπαθη πατρίδα μας.

Ἕνας τέτοιος ὕπουλος ἐχθρὸς εἶναι οἱ λαθρομετανάστες ποὺ μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς αὐξάνουν καὶ σὲ λίγα χρόνια, ἂν συνεχιστεῖ ἡ ἀνεξέλεγκτη εἴσοδός τους, θὰ κατακυριεύσουν τὸν τόπο μας.

Ἄλλος ἐχθρὸς εἶναι οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι διεθνιστὲς ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὴν Ἑλλάδα μία χώρα πολυπολιτισμικὴ καὶ ἐθνικὰ ἀνομοιογενῆ ἐνῶ τὸν λαὸ της μία ἄμορφη μάζα πολιτῶν χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά.

Ὅσο γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τοὺς βορείους γείτονές μας αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ σημειωθεῖ εἶναι τὸ λυπηρὸ γεγονὸς νὰ βλέπουμε τοὺς κυβερνῆτες μας νὰ μὴν κατανοοῦν πὼς οἱ «λύκοι» δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ γίνουν φίλοι μὲ τὸν «τσοπάνη». Ἀφοῦ ἐπανειλημμένως δείχνουν ἀπέναντί μας τὶς ἄγριες διαθέσεις τους, κάποια στιγμὴ πρέπει κι ἐμεῖς ὡς χώρα νὰ σταματήσουμε τὴν ψευτοφιλία μαζί τους καὶ ν’ ἀλλάξουμε στάση, ὥστε νὰ καταλάβουν, ἔστω καὶ μία φορὰ, ὅτι ἔχουμε καὶ ἀξιοπρέπεια.

Ὁ ἀγώνας ἐναντίον τους μπορεῖ νὰ φαίνεται δύσκολος, ἂν ὅμως παραδειγματιστοῦμε ἀπ’ τοὺς ἥρωες τοῦ 1821 τότε θὰ γλιτώσουμε κι ἀπ’ τοὺς τρεῖς ἐχθρούς μας.

Ἔτσι λοιπὸν φθάνουμε στὸ τρίτο δίδαγμα τοῦ ἀγώνα τους. Αὐτὸ εἶναι πὼς ἂν θέλεις ν’ ἀποτινάξεις τὸ ζυγὸ τῆς δουλείας ἢ ἂν δὲν θέλεις νὰ ὑποδουλωθεῖς σὲ κανένα, πρέπει νὰ ἔχεις μέσα στὴν ψυχή σου τὶς ἀρχὲς, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ ποὺ εἶχαν οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐπανάστασης.

Θὰ πρέπει νὰ ἔχεις πνεῦμα ἑνότητας, ἀλληλεγγύης, ἀντίστασης, ἀγωνιστικότητας, γενναιότητας, θυσίας καὶ αὐταπάρνησης. Θὰ πρέπει νὰ ἔχεις μέσα στὴν ψυχή σου «Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα». Μόνο μ’αὐτὸν τὸν τρόπο λήγει νικηφόρα ἕνας ἄνισος ἀγώνας ὅπως ὁ δικός τους.

Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἐπιβιώσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει χρειάζεται ἀγωνιστὲς μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ποὺ θὰ ἔχουν ὡς πρότυπό τους ἥρωες τοῦ 1821. Τοὺς ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ χάρη τῆς Ἑλλάδας. Τοὺς ἥρωες ποὺ ἀγωνίστηκαν ἔχοντας ὡς ὅραμα τὴν δημιουργία μίας πατρίδας χριστιανικῆς κι ὄχι μουσουλμανικῆς. Τοὺς ἥρωες ποὺ τόλμησαν νὰ σηκώσουν τὸ ἀνάστημά τους καὶ νὰ πολεμήσουν ἕναν σκληρὸ δυνάστη ὅταν κάποιοι τοὺς ἔλεγαν τρελούς.

Δόξα τῷ Θεῶ τέτοιοι ἀγωνιστὲς ὑπάρχουν στὴν ἐποχή μας καὶ εἶναι ἕτοιμοι α) ν’ ἀντιμετωπίσουν τὸν ὁποιονδήποτε φανερὸ ἢ ἀφανῆ ἐχθρό τῆς Ἑλλάδος καὶ β) νὰ ξεκινήσουν μία εἰρηνικὴ ἐπανάσταση ἀρχῶν, ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν ποὺ θὰ μᾶς βγάλει ἀπ’ τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἐντὸς κι ἐκτὸς τῶν συνόρων νεοεποχίτες παγκοσμιοποιητές. 

 

Ζάβαλης Γεώργιος

Τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἐπιβιώσει καὶ νὰ μεγαλουργήσει χρειάζεται ἀγωνιστὲς ποὺ θὰ ἔχουν ὡς πρότυπό τούς ἥρωες τοῦ 1821. Τοὺς ἥρωες ποὺ θυσίασαν τὰ πάντα γιὰ χάρη τῆς Ἑλλάδας καί τόλμησαν νὰ σηκώσουν τὸ ἀνάστημά τους καὶ νὰ πολεμήσουν ἕναν σκληρὸ δυνάστη ὅταν κάποιοι τοὺς ἔλεγαν τρελούς.

H Επανάσταση του 1821 και τα επίκαιρα μηνύματά τηςΕίσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Απελευθέρωσης της Κορυτσάς στη Θεσσαλονίκη
Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΑΡΩΝ ή ΑΠΩΝ;
“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς”
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)