Κύριοι, ξυπνήστε από τον λήθαργο της αδιαφορίας


ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

 

            Τὸν Αὔγουστο τοῦ περασμένου χρόνου δολοφονήθηκε στὴν Χειμάρρα ἕνας ἀληθινὸς Ἕλληνας: Ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας. Οἱ δολοφόνοι ἦσαν Ἀλβανοὶ ἐθνικιστές. Καὶ ἡ αἰτία; Ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας ἐπέμενε νὰ μιλάῃ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Γιὰ ὅσους ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας δὲν γνωρίζουν ἤ δὲν κατανοοῦν γιατὶ τὸ δολοφονημένο παλληκάρι δὲν ἔπρεπε νὰ μιλάῃ Ἑλληνικά, διευκρινίζουμε ὅτι οἱ Ἀλβανοί, ἀπὸ τὸ 1946, δὲν ἀναγνωρίζουν - αὐθαίρετα βέβαια - τὴν Χειμάρρα ὡς μειονοτικὴ ζώνη. Καὶ σ' ὅλο αὐτὸ τὸ μακρὺ διάστημα, ὑποχρέωναν τοὺς Χειμαρριῶτες νὰ μιλᾶνε τὰ ἀλβανικά. Βέβαια, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀπάνθρωπου κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1991, ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ἡρωϊκῆς αὐτῆς περιοχῆς ἄρχισαν, ἐλεύθερα πλέον, νὰ μιλᾶνε τὴν μητρική τους γλῶσσα, δηλαδὴ τὴν Ἑλληνική. Δημιουργήθηκε δὲ καὶ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο, τὸ ὁποῖο, ὅμως, ἡ Ἑλλαδικὴ Κυβέρνηση θέλει νὰ τὸ κλείσῃ στὸ ὄνομα τῆς περιβόητης "οἰκονομίας".

            Πέρυσι, λοιπόν, δολοφονήθηκε ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας, γιατὶ ἐπέμενε νὰ μιλάῃ Ἑλληνικά... Οἱ ἐπίσημες ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἑλλάδος ἦσαν μᾶλλον ὑποτονικές. Οὐσιαστικά, μόνο ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. ἀντέδρασαν δυναμικὰ καὶ κατεδίκασαν τὴν ἄνανδρη πράξη τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν.

            Φέτος τὸν Αὔγουστο, ὡρίστηκε νὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἀριστοτέλη στὸν κεντρικὸ Ναὸ τῆς Χειμάρρας, ὅπου, τελικά, στήθηκε, στὸν αὔλειο χῶρο, ἡ προτομὴ τοῦ παλληκαριοῦ. Ὅμως, προκλήθηκε ἀπροσδόκητο σκάνδαλο. Κάποιοι διετύπωσαν τὴν ἄποψη, ὅτι κακῶς στήθηκε ἐκεῖ ἡ προτομή, διότι, τάχα, δὲν εἶχε δοθῆ ἡ ἀπαραίτητη ἄδεια. Ἔτσι, ἐκ τοῦ μὴ ὄντως, δημιουργήθηκε τεράστιο ζήτημα, ποὺ προκάλεσε καὶ τὸν διχασμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρρας. Ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ κρατοῦντες νὰ παρατήσουν τοὺς γονεῖς, τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους τοῦ Ἀριστοτέλη, καθὼς καὶ τὸν δίσκο τῶν κολλύβων, καὶ νὰ μεταβοῦν σὲ ἄλλη Ἐκκλησία, ὅπου καὶ τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία. Τὼρα τὶ Λειτουργία ἦταν αὐτή, ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἀντεγκλίσεις καὶ τὶς διαμαρτυρίες, ὁ Θεὸς γνωρίζει ...

            Ἐμεῖς, πάντως, λέμε μετὰ βεβαιότητος, ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη συμπεριφορὰ τῶν ἁρμοδίων, ὑπῆρξε μιὰ δεύτερη δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα. Νὰ σημειωθῇ δέ, ὅτι ἡ ἐπίσημη Ἑλλάδα ἔλαμψε διὰ τῆς ... ἀπουσίας της.

            Τέτοιες, ὅμως, συμπεριφορὲς προσβάλλουν βάναυσα τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ πληγώνουν τὴν φιλοτιμία τους, ἐνῷ γεμίζουν τὶς καρδιές τους μὲ θλίψη καὶ ἀπογοήτευση. Γιατί, καλὰ τότε ποὺ κυβερνοῦσε δικτατορικὰ καὶ ἀπάνθρωπα ὁ Χότζα, οἱ Ἕλληνες ὑπέφεραν μέν, ἐπερίμεναν ὅμως μὲ λαχτάρα τὴν ἐθνική τους ἀποκατάσταση. Ἀλλὰ καὶ τώρα, ποὺ γκρεμίστηκαν, πρὸ πολλοῦ, τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, νὰ συνεχίζωνται τὰ ἴδια; Αὐτὴ εἶναι ἡ "ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική" τῆς Ἑλλάδος; Λυπούμεθα, ἀλλὰ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ποῦμε στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας μας:  - Κύριοι, ξυπνῆστε ἀπὸ τὸν λήθαργο τῆς ἀδιαφορίας, γιατὶ ἄν μᾶς πάρουν "φαλάγγι" οἱ Ἀλβανοί, φοβούμαστε ὅτι θὰ εἶναι πολὺ ἀργά γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου.

 

"ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ"

Είσοδος μελών:
  
Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΑΡΩΝ ή ΑΠΩΝ;
“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς”
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ