23 Ιουλίου: 26 χρόνια από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αυτονομία της Β. Ηπείρου


Πολιτισμική και θρησκευτική Αυτονομία της ελληνόφωνης Μειονότητας στην Αλβανία (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

23 Ιουλίου 1993

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α. πεπεισμένο ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας είναι σημαντικές τόσο  για τις δυο ενδιαφερόμενες χώρες όσο και νια την περιοχή στο σύνολό της.

Β. καταδικάζοντας την απέλαση στις 25 Ιουνίου 1993, του Έλληνα Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Μαϋδώνη από τις αλβανικές αρχές, ο οποίος μετέβαινε τακτικά στην ορθόδοξη κοινότητα του Αργυροκάστρου (νότια Αλβανία), και τη διάλυση των 300 διαδηλωτών από την αλβανική αστυνομία στις 30 Ιουνίου, στη Δερβιτσάνη.

Γ. έχοντας υπόψη τις απελάσεις Αλβανών λαθρομεταναστών απ' την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο.

Δ. εκτιμώντας τη συμβολή στη νέα οικονομία της αγοράς της Αλβανίας του μεγάλου
αριθμού των Αλβανών οι οποίοι μπορούν να ζουν και να εργάζονται στην Ελλάδα παρά το  γεγονός ότι η κατάσταση αυτή συνεπάγεται για την Ελλάδα ορισμένα προβλήματα.

Ε. εκτιμώντας ότι η μαζική μετανάστευση Αλβανών εργαζομένων στην Ελλάδα (περίπου 300.000 άτομα), παράγοντας επιβίωσης για την αλβανική κοινωνία αποτελεί πρόβλημα το μέγεθος του οποίου απαιτεί κοινοτική δράση,

1. Τονίζει την προσήλωσή του στις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων των εθνοτικών  και γλωσσικών μειονοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

2. Καλεί την αλβανική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της για πλήρη πολιτισμική και θρησκευτική αυτονομία της ελληνόφωνης μειονότητας της Αλβανίας  και για παροχή προστασίας προς όσους επιθυμούν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα.

3. Καλεί τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Αλβανίας να συνεργαστούν σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την κατοχύρωση μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης συνεργασίας σε πολιτικό , σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, παράγοντας καθοριστικός για την ειρήνη στην περιοχή των Βαλκανίων στα πλαίσια του Χάρτη του Παρισιού.

4. Επικροτεί το έργο του ορθόδοξου Αρχιεπισκόπου Αναστασίου Γιαννουλάτου ο οποίος έχει ήδη καταβάλει πολλές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης μεταξύ των δυο χωρών  και καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού στη μία ή στην άλλη πλευρά των συνόρων.

5. Αναθέτει στον Πρόεδρο του για να διαβιβάσει το παρόν Ψήφισμα στην Ευρώπη, το Συμβούλιο, την Κυβέρνηση της Αλβανίας και τη Γραμματεία της ΔΑΣΕ.

***

Είναι σίγουρο ότι η Αλβανική Κυβέρνηση έχει πάρει το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είναι σίγουρο πως το Ψήφισμα αυτό δεν το εφαρμόζει. Κι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε όλο το φάσμα των πολιτισμικών και γλωσσικών ελευθεριών.

Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι το γεγονός που κατά πόσο υπενθυμίζεται, διεκδικείται και γίνεται αναφορά στον ίδιον το Φορέα που το ψήφισε η μη εφαρμογή του εκ μέρους μας. 

(από συνεργάτη της ΣΦΕΒΑ στη Β. Ήπειρο)

Είσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Αυτονομίας Β. Ηπείρου στο Δελβινάκι
ΕΚΔΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ
Χαράλαμπος Κίτσιος: ο αντιφρονών ελληνοδιδάσκαλος που συνεχίζει να προσφέρει
Νέα σχεδιαζόμενη "βόμβα" μεγάλης ἰσχύος στὰ σύνορά μας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία
18 Απριλίου 1994: η νύχτα θρίλερ, που οδήγησε 300 Βορειοηπειρώτες στα κρατητήρια