Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ


Ἔχει γίνει, μέχρι τώρα, πολὺς θόρυβος σχετικὰ μὲ τὶς ἀποζημιώσεις, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλῃ ἡ Γερμανία στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα Κατοχῆς (1941 – 1944 ). Εἶναι δικαιολογημένος ὁ θόρυβος, ὁ ὁποῖος, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι συνεχίζεται. Γιατὶ οἱ καταστροφές, ποὺ προκλήθηκαν ὑπῆρξαν ἀνυπολόγιστες. Καὶ οἱ ὀφειλὲς τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀνέρχονται, χωρὶς τοὺς τόκους: α) γιὰ τὶς καταστροφὲς στὴν οἰκονομία τῆς χώρας, σὲ 108 δισ. ΕΥΡΩ β) γιὰ τὸ ἀναγκαστικὸ δάνειο, σὲ 54 δισ. ΕΥΡΩ. Σύνολο: 162 δισ. ΕΥΡΩ. Βέβαια, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, ἡ Γερμανία δὲν φαίνεται ὅτι εἶναι διατεθειμένη νὰ πληρώσῃ τὸ χρέος της. Ἀλλὰ κι᾿ ἄν ὑποτεθῇ, ὅτι συμμορφώνε ται πρὸς τὶς ὑποχρεώσεις της, μὲ τοὺς ἐκτελεσθέντες, μ᾿ αὐτοὺς ποὺ πέθαιναν κάθε μέρα ἀπὸ τὴν πεῖνα – κι᾿ εἶναι χιλιάδες ἀμέτρητες αὐτοί - δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ τίποτε. Οἱ νεκροὶ δὲν θὰ ξαναγυρίσουν. Κι᾿ οὔτε ἡ ζωή τους μπορεῖ νὰ ἀποτιμηθῆ μὲ ἑκατομμύρια ἤ δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ… Ἐν τούτοις, δὲν πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἄλλοτε ἐχθροὺς καὶ τώρα συμμάχους μας τὴν ὑποχρέωσή τους στὴν ἀδικημένη Ἑλλάδα.

Τελευταῖα, ὅμως, εἴδαμε μιὰ εἴδηση γιὰ κάτι, ποὺ ὁμολογοῦμε ὅτι δὲν τὸ εἴχαμε σκεφθῆ. Ὁ Ἀνεξάρτητος Εὐρωβουλευτής, Καθηγητὴς κ. Νότης Μαριᾶς, μιλῶντας στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, στὸ Στρασβοῦργο, τὴν Δευτέρα 6 Ἰουνίου 2016, ἐτόνισε ὅτι ἡ Ἀλβανία ὀφείλει στὴν Ἑλλάδα Πολεμικὲς Ἀποζημιώσεις. Κι᾿ αὐτό, γιὰ δύο λόγους: α) Διότι ἡ Ἀλβανία, ὡς τμῆμα τῆς τότε Ἰταλίας τοῦ Μουσολίνι, ἐπιτέθηκε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1940, καὶ β) Διότι οἱ «Τσάμηδες», κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς διέπραξαν ἀνήκουστα ἐγκλήματα κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας.

Ὅπως ἐπεσήμανε ὁ ἐν λόγῳ Ἕλληνας Ἀνεξάρτητος Εὐρωβουλευτής, «σήμερα (6 Ἰουνίου), ἀνήμερα τῆς ἐπετείου τῆς ἀπόβασης τῶν Συμμάχων στὴ Νορμανδία τὸ 1944, ποὺ ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ἧττα τοῦ ναζισμοῦ, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα, σὲ ἕνα παραλήρημα ἐθνικισμοῦ, ἔθεσε ζήτημα «Τσαμουριᾶς», ἐκπροσωπῶντας, ὅπως εἶπε, Ἀλβανοὺς πολῖτες, ἀπογόνους τῶν «Τσάμηδων», αὐτῶν δηλαδὴ ποὺ καταδικάστηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐγκληματίες πολέμου», ἀφοῦ μὲ τὰ ἔνοπλα τμήματά τους συνεργάστηκαν πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ μετὰ μὲ τοὺς ναζιστὲς Γερμανούς, διαπράττοντας ἀνήκουστα ἐγκλήματα στὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας. Ἑπομένως, ὅπως τονίζει ὁ κ. Μαριᾶς, «ἦρθε ἡ στιγμὴ ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀπαιτήσῃ Πολεμικὲς Ἐπανορθώσεις καὶ Ἀποζημιώσεις καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, γιὰ τὶς ἐγκληματικὲς πράξεις τῶν «Τσάμηδων» συνεργατῶν τῶν ναζί».

Πολὺ ὀρθὴ μᾶς φαίνεται αὐτὴ ἡ παρέμβαση στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, στὸ Στρασβοῦργο. Γιατί, τὸν τελευταῖο καιρό, οἱ «Τσάμηδες» ἔχουν ξεσαλώσει ἐναντίον τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος, ὑποκινούμενοι παρασκηνιακῶς ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση. Κι᾿ ὅπως εἶναι γνωστό, ἔχουν κάνει προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, διεκδικῶντας δῆθεν «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ἀπὸ τὰ θύματάτους !…

Ἄν καὶ δὲν τρέφουμε ἐλπίδες, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ διεκδικήσῃ αὐτὰ ποὺ πρέπει ἀπὸ τοὺς «Τσάμηδες», ὅμως θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε τὶς τυχὸν ἐξελίξεις. Καὶ μακάρι νὰ εἶναι θετικὲς καὶ γενναῖες.

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Είσοδος μελών:
  
Τρισάγιο στον τάφο του αείμνηστου Κονίτσης Σεβαστιανού
Η Αγωνία του Σεβαστιανού και οι αγώνες των Βορειοηπειρωτών - ομιλία Κ. Χολέβα στο μνημόσυνο του Σεβαστιανού
Μνημόσυνο Κωνσταντίνου Κατσίφα στήν Κύπρο
Εἰς Μνημόσυνον Kωνσταντίνου Κατσίφα καί Σταύρου Γκούτζου – Μαρτυρολογίου Βορείου Ἠπείρου συνέχεια….
Πρόσκληση για το μνημόσυνο του Σεβαστιανού, Αρχηγού του σύγχρονου Αγώνα για τη Β. Ήπειρο, στην Αθήνα στις 9/12