Τελειώσαμε;


Τελειώσαμε;

Εἶναι γνωστὸ πλέον, ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μεσοπολέμου (1918-1939), καθὼς ὁ Β΄ Π.Π. ἐθεωρεῖτο ἀναπόφευκτος, οἱ διάφορες χῶρες προετοιμάζονταν καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ, ὁ τότε βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Β΄ ἐκτελῶν ἐντολὲς τῆς Ἀγγλίας, ὑποστήριξε τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ στὴν ἐξουσία καὶ τὴν ἐπιτυχῆ πορεία τῆς κυβερνήσεώς του.

 Μία ἀπὸ τὶς κύριες δραστηριότητες ἦταν ἡ ὑλοποίηση ὅλων ὅσων ἐθεωροῦντο ἀπαραίτητα ὥστε ἡ χώρα σύντομα νὰ εἶναι ἕτοιμη γιὰ πόλεμο, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

Ὕστερα ἀπὸ τὸ ἔπος τοῦ 1940 καὶ τὴν ἀντίσταση τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ὁ Β΄ Π.Π ἔληξε καὶ νικητὲς πλέον οἱ σύμμαχοί μας μοιράσθηκαν τὸν κόσμο. Λογικὸ ἦταν νὰ πιστεύουμε καὶ ἐμεῖς ὡς ἀνήκοντες στοὺς νικητὲς καὶ ἔχοντες προσφέρει τὰ μέγιστα γι’ αὐτὴν τὴν νίκη, νὰ θεωροῦμε ὅτι ἦλθεν ἡ στιγμὴ ὥστε πρὸς ἀπόδοσιν δικαιοσύνης νὰ ἐπιστραφοῦν ἀλύτρωτες πατρίδες στὴν μητέρα Ἑλλάδα. Ἡ λαχτάρα αὐτὴ καταδεικνύεται μὲ τὸν πλέον εὔγλωττο τρόπο στὸν χάρτη ποὺ δημοσίευσε ἡ ἐφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τὸ 1945. Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἡγέτες μας παραμένουν πάντα κατώτεροι τῶν δυνατοτήτων καὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς ἐνδόξου Πατρίδος μας καὶ τοῦ ὑπέροχου λαοῦ μας καὶ γι’ αὐτὸ ποτὲ δὲν ἀπαίτησαν τὰ δίκαιά μας οὔτε δυστυχῶς καὶ θὰ τὰ ἀπαιτήσουν. Ἀπόδειξη ἀποτελεῖ ἡ μεταπολεμικὴ πορεία τῶν ἠγετῶν  μας, ὅπου οὔτε τὶς ἀλύτρωτες πατρίδες διεκδίκησαν, κατάπιαν τὴ συμβολὴ τῆς «φίλης» Ἀγγλίας στὴν ἐκδήλωση τοῦ συμμοριτοπολέμου, δὲν ἀπαίτησαν τὶς ἐπιδικασθεῖσες ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Γερμανία, «ἀπορρόφησαν» ἀδιαμαρτύρητα πρὸς τὴν Τουρκία, Κωνσταντινουπολίτες, Ἰμβρίους καί Τενεδίους πρόσφυγες, χωρὶς ἀντίστοιχες ἐνέργειες στὴν Δυτικὴ Θράκη, ἔκαναν τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς Ἕνωσης τῆς Κύπρου μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, διέλυσαν τὴν χώρα καὶ τώρα καθημαγμένη καὶ ἀνυπόληπτη, τὴν ὁδήγησαν στὴν ἀπαξίωση μέσω Δ.Ν.Τ., Τρόικας κ.τ.λ.

Ἄς ἐλπίσουμε ὁ Θεός πού πολλές φορές ἔσωσε τήν πατρίδα μας στήν ἱστορική της πορεία, νά μᾶς φωτίσει αὐτές τίς δύσκολες ὥρες καί παρά τό γεγονός ὅτι ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς αξίες καί τά ἰδανικά τῶν προγόνων μας, νά ἀποτρέψει νέα μεγάλη συμφορά γιά τήν πατρίδα μας.

Π.τ.Π.

Είσοδος μελών:
  
Τιμήθηκε η Επέτειος Απελευθέρωσης της Κορυτσάς στη Θεσσαλονίκη
Εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου 2019. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΠΑΡΩΝ ή ΑΠΩΝ;
“Ὁ Κων/νος Κατσίφας δὲν πέθανε. Ζεῖ στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων ὅπου γῆς”
Μνημόσυνα στον Ελλαδικό χώρο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα
Ο Θύμιος Λιώλης στη Μακεδονία (με την ευκαιρία των 115 χρόνων του θανάτου Παύλου Μελά)