Βόρειος Ἤπειρος: Μεταξὺ Κριμαίας καὶ Σκωτίας


Ὁ Μπάρυ ἔχει γεννηθεῖ στὸ Μπέρμιγχαμ, στὴν καρδιὰ τῆς βιομηχανικῆς Ἀγγλίας. Τὰ τελευταία χρόνια ζεῖ καὶ ἐργάζεται ὡς φυσικὸς στὴ Γλασκώβη. Παρόλου ποὺ εἶναι Ἄγγλος, στὸ δημοψήφισμα τοῦ Σεπτεμβρίου θὰ ψηφίσει "Ναί" στὴν Ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας. Ὁ ἴδιος δικαιολογεῖ τὴν ἐπιλογή του μὲ τὸ ἁπλὸ ἐπιχείρημα: "Μὰ εἶναι δίκαιο καὶ σωστό". Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ἡ ρωσική, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα Κριμαία, ἐπιστρέφει στὴ Ρωσία. Οἱ παγκόσμιοι πόλεμοι, τὸ σκληρὸ σοβιετικὸ καθεστώς, οἱ ἐπεμβάσεις τῆς Δύσης, ὁ ἐποικισμὸς ἀπὸ τουρκόφωνους Τατάρους, οἱ γλωσσικὲς ἀπαγορεύσεις, ἡ ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας δὲν ἀνέκοψαν τὴ θέληση τοῦ λαοῦ της γιὰ αὐτοδιάθεση.

Ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Ἑλληνικῆς γιὰ χιλιάδες χρόνια Ἠπείρου, μὲ ὑπογεγραμμένη ἐδῶ καὶ 100 χρόνια τὴν Αὐτονομία της καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς Ἕνωσής της μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐκκρεμεῖ στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων, δὲν ἀρθρώνει οὔτε μία λέξη γιὰ τὰ δίκαιά της! Χωρὶς μάλιστα νὰ ἔχει οὔτε τὸ ξεχωριστὸ Κοινοβούλιο τῆς Σκωτίας, οὔτε τὴ σθεναρὴ ὑποστήριξη τῆς μητέρας πατρίδας, οὔτε ὁποιοδήποτε στοιχειῶδες δικαίωμα Ἐθνικῆς Μειονότητας! Καὶ δὲν ἀναφερόμαστε στὸ Δυρράχιο, στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται ἡ Πηνελόπη Δέλτα στὸ "Γιὰ τὴν Πατρίδα", ἀλλὰ στὴν περιοχὴ νοτίως τοῦ Γενούσου ποταμοῦ ποὺ οὐδέποτε, μέχρι τὴν βίαιη προσάρτησή της τὸ 1913, εἶχε σχέση μὲ τὴν Ἀλβανία. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέα καὶ περιηγητὴ Karl May μὲ τὸν τίτλο "Μέσα ἀπὸ τὴν γῆ τῶν Σκιπιτάρων" τοῦ 1892 ποὺ ἐντοπίζει τὴ "γῆ" αὐτὴ στὸν ἄξονα Πρίστινας-Σκοπῖων. (Ἡ περιοχὴ δὲν περιγράφεται φυσικὰ οὔτε ὡς "Μακεδονία", οὔτε ὡς "Ἰλλυρία", ἀλλὰ ὡς Ρωμυλία).

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει δυὸ ἐπιλογές: Εἴτε νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὶς πατρίδες του, εἴτε νὰ παραμένει ὑπόδουλος σὲ κράτη ποὺ ὑπερασπίζονται τὰ συμφέροντά τους.

Φώτο: Χάρτης ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Karl May «Στὴ γῆ τῶν Σκιπιτάρων» τοῦ 1892.