Δίκαια αιτήματα της Ελληνικής Κοινότητας, που δε χάνουν την επικαιρότητα


Η οργάνωση της Ομόνοιας, όντας στις πραγματικές επάλξεις του αγώνα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών, στέλνει ανακοινωθέν, δηλώσεις και διαμαρτυρίες, προς πάσα κατεύθυνση. Δηλώσεις και διαμαρτυρίες που αν και πέρασαν τρεις δεκαετίες είναι ακόμα σε ισχύ και δε χάνουν την επικαιρότητα.

Στην διαμαρτυρία της προς την αλβανική ηγεσία την 27η Οκτωβρίου 1993, αναφέρει: 

 

Σήμερα,  που η Αλβανία ακολουθεί με τη σειρά της την πορεία του εκδημοκρατισμού και του εκσυγχρονισμού, σήμερα που η διεθνής κοινότητα δείχνει την ευαισθησία της για τα θέματα των μειονοτήτων, η Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία ζητάει και αυτή την εφαρμογή των διεθνών κειμένων για τις μειονότητες και το σεβασμό των ανθρωπίνων και μειονοτικών της δικαιωμάτων.

Κατά τρόπο απαράδεκτο και ακολουθώντας την πρακτική του παλαιού καθεστώτος που περιόριζε τα δικαιώματα της μειονότητας ως αυθαίρετα προσδιορισμένες «μειονοτικές ζώνες», οι Αλβανικές αρχές συνεχίζουν να μη αναγνωρίζουν την εθνικότητα και κατά συνέπεια και τα μειονοτικά δικαιώματα στους Έλληνες που διαβιούν εκτός των  «ζωνών» αυτών.

Παράλληλα,  οι Έλληνες της Αλβανίας γνωρίζουν την τρομοκράτηση και τον εκφοβισμό που ασκούνται σε βάρος τους υπό οργανωμένων συμμοριών και πρόσφατα από τη βίαιη αντιμετώπιση των Αλβανικών αρχών. Τα μέτρα αυτά και οι ενέργειες των Αλβανικών  αρχών σε βάρος της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, καλλιεργούν κλίμα ανασφάλειας στα μέλη της και οδηγούν στην περιθωριοποίηση, τον μαρασμό και τη μαζική φυγή τους. Ευρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις κατά καιρούς υποσχέσεις της Αλβανικής πολιτικής ηγεσίας για σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας καθώς επίσης και με τα διεθνή κείμενα για προστασία των μειονοτικών  και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητούμε:

*Την κατάργηση των «μειονοτικών ζωνών» και την ελευθερία τη δήλωση της εθνικότητας.

*Ίδρυση μειονοτικών  σχολείων οπουδήποτε διαμένει ικανός αριθμός Ελλήνων και όχι σε αυθαίρετα προσδιορισμένες «μειονοτικές ζώνες».

*Εκπαίδευση για τη μειονότητα σε όλες τις βαθμίδες και εκσυγχρονισμό της διδακτέας  ύλης.

*Ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας και επιστροφή της περιουσίας των εκκλησιών της Ελληνικής Μειονότητας.

*Την αποκατάσταση των απολυθέντων και την πρόσληψη μελών της Ελληνικής Μειονότητας σ' όλους τους τομείς και σ’ όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης ως και της νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας.

*Να δοθεί το δικαίωμα μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών στη μητρική γλώσσα.

*Ζητούμε τέλος την καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και ασφάλειας της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, στα πλαίσια ισονομίας και ισοπολιτείας με τους λοιπούς Αλβανούς πολίτες, ώστε να διαδραματίσει τον εποικοδομητικό ρόλο που επιθυμεί στην αλβανική κοινωνία προς όφελος της ανάπτυξης του συνόλου του πληθυσμού στην Αλβανία.

Απ’ το Γενικό Προεδρείο της Ομόνοιας

Είσοδος μελών:
  
Η Ρουμανία «διεκδικεί» τους Βλαχόφωνους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Μητρ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ κατὰ τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἐθνομάρτυρα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ στὴ Ν.Σελεύκεια ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ἡ δολοφονία τοῦ ἐθνομάρτυρα βορειοηπειρώτη ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ ἦταν προμελετημένη
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ
Τό ἔπος 1940 – 41: Αἰώνια δόξα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Οἰκουμένης