Απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία-Ώρα ευθύνης


Η προγραμματιζόμενη για τον ερχόμενο Απρίλιο Απογραφή πληθυσμού και ιδιοκτησιών στην Αλβανία, αποτελεί αναμφίβολα κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία του Εθνικού μας Ζητήματος.

 Είναι η πρώτη φορά που διενεργείται Απογραφή στη γειτονική χώρα στα πλαίσια των σχετικών δεσμεύσεών της έναντι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των συνακόλουθων προδιαγραφών, που σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο τίθενται από την Ε.Ε για τη διενέργειά της.

 Η κατάρτιση του σχετικού εντύπου αποτελεί σημαντικό ζήτημα, σε ότι αφορά τις εγγραφές Ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως η Εθνική καταγωγή και το θρήσκευμα. Το σχετικό ερωτηματολόγιο αναμένεται να εγκριθεί περί τα τέλη Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει αποκρυσταλλωθεί επί του παρόντος, εάν η εθνικότητα και το θρήσκευμα θα συνιστούν ρητές ή προαιρετικές εγγραφές.

 Ανεξάρτητα όμως από την τελική μορφή του ερωτηματολογίου, είναι αναμφισβήτητο ότι για πρώτη φορά παρέχεται στους Βορειοηπειρώτες αδελφούς μας η ιστορική δυνατότητα να απογραφούν ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

 Η επικείμενη Απογραφή λοιπόν, αποτελεί τη λυδία λίθο, όπου θα δοκιμασθούν τόσο η Εθνική βούληση των αδελφών μας για καταγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής του Ελληνισμού στη Βόρειο Ήπειρο και σε ολόκληρη την Αλβανία, στόχευση που θα επιτευχθεί μόνο με τη μαζικότητα της συμμετοχής, όσο και η σοβαρότητα της συντεταγμένης Ελληνικής Πολιτείας, σε σχέση με τη διασφάλιση του δικαιώματος των Ελλήνων, να απογραφούν μέσα σε πλαίσια ασφαλείας και αδιαβλήτων διαδικασιών.

  Η Απογραφή συνιστά εθνική ευκαιρία για μια νέα προοπτική στο Βορειοηπειρωτικό. Δεν θα προσθέσουμε αυτή την ευκαιρία, στην αλυσίδα των χαμένων ευκαιριών του παρελθόντος.

  ΣΦΕΒΑ, 10-2-2011