Νέο ιστολόγιο αφιερωμένο σε ιστορικά στοιχεία του Αυτονομιακού Αγώνα


Η πρώτη ανάρτηση:

Τό ἔτος 2014 εἶναι ἔτος ὁρόσημο γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Πρίν ἀπό 100 χρόνια οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας, ἀντιδρώντας στά σκοτεινά σχέδια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς (πού γιά δικούς τους λόγους ἐπεδίωκαν τήν ἵδρυση ἑνός ἐλεγχόμενου προτεκτοράτου στήν περιοχή) καί στήν ἀδυναμία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νά προστατεύσει  τά ἐδάφη πού μέ αἷμα καί θυσίες ἀπελευθέρωσε 12 μῆνες πρίν, στόν Ά Βαλκανικό Πόλεμο, παίρνουν τήν τύχη τους στά χέρια τους. Μπροστά στήν κυνική ἀδιαφορία τῶν ἰσχυρῶν γιά τό Δίκαιο,  μέ πρωτοστάτιδα τήν τοπική ἐκκλησία, αὐτοοργανώνονται, ἱδρύουν στρατιωτικές ὁμάδες μέ παλλαϊκή συμμετοχή ἀνδρῶν, γυναικών καί νέων μαθητῶν, καί ἐγκαθιστοῦν στό Ἀργυροκάστρο τήν κυβέρνηση τῆς ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. Ἀξιοσημείωτη ἡ συμμετοχή στόν ἀγώνα αὐτόν τόσο τῶν ἑλληνόφωνων ὅσο καί τῶν βλαχόφωνων, καί ἀλβανόφωνων Ἑλλήνων. Μέ τήν συμπαράσταση πολλῶν ἐθελοντῶν ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καθώς καί βετεράνων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, δίνουν ἕναν σκληρό ὅσο καί ἠρωϊκό ἀγώνα, τοῦ ὁποίου ἡ νικηφόρα ἔκβαση  3 μῆνες μετά, ὁδηγεῖ στήν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας, τό ὁποῖο μέ τήν ὑπογραφή τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ἀλλά καί τῆς ἴδιας της Ἀλβανίας, ἀναγνωρίζει τήν ἑλληνικότητα ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς ἀπό τήν Χειμάρρα ὡς τήν Κορυτσά καί προβλέπει σημαντικά προνόμια (στήν οὐσία πολιτιστική, ἐκπαιδευτική, ἐκκλησιαστική καί τοπική αὐτοδιοίκηση) στόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.
Σήμερα, 100 χρόνια μετά, τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας ἀποτελεῖ τό ἰσχυρότερο διπλωματικό καί πολιτικό ὅπλο τῶν Βορειοηπειρωτῶν στόν ἀγώνα τους γιά ἐπιβίωση στίς πατρογονικές τους ἑστίες.
Στόν ἐπικό αὐτόν ἀγώνα εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ἰστοσελίδα αὐτή, πού δημιουργήθηκε μέ τήν προτροπή πολλῶν φίλων καί συνεργατῶν τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόσο ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο, ὅσο καί ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Σκοπός της εἶναι στή διάρκεια τοῦ 2014 νά...
συγκεντρώσει, ἀναδείξει καί νά προβάλλει τά ἱστορικά γεγονότα αὐτῆς τῆς περιόδου, ἀλλά καί νά δημιουργήσει στή συνέχεια ἕνα «θησαυροφυλάκιο» διατήρησης τῆς ἱστορικῆς μνήμης (ἐπισήμων  ἐγγράφων, κειμένων, φωτογραφιῶν, κτλ), ὡς ἕνα ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στόν ὑπέρ πάντων Ἀγώνα τῶν προγόνων μᾶς ἀλλά καί ὡς ξεκάθαρη πυξίδα διεκδίκησης τῶν ἀπαράγραπτων ἐθνικῶν δικαίων καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Στήν προσπάθεια αὐτή καλοῦμε ὡς συμπαραστάτες ὅλους τούς Ἕλληνες. Ἡ ἰστοσελίδα αὐτή εἶναι διαθέσιμη σέ ὁποιονδήποτε ἔχει πρόσβαση σέ ἀρχειακό (φωτογραφικό ἤ μή) ὑλικό, προφορικές μαρτυρίες, κτλ. καί ἐπιθυμεῖ νά τό καταθέσει, συμβάλλοντας μέ τήν ψηφιοποίησή του στήν διατήρηση καί τήν προβολή τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης.

Ἅς εἶναι τό 2014, (μέσα στήν δίνη τῆς ἐθνικῆς, πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσης πού περνάει ἡ πατρίδα μας) ἕνα ἔτος ὁρόσημο γιά ἐθνική ἀφύπνιση, ἀναγέννηση καί  ἐνίσχυση τῆς ἱστορικῆς μας αὐτοσυνειδησίας μέ ὁδηγό τόν ἀδυσώπητο καί νικηφόρο ἀγώνα τῶν προγόνων μας γιά τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους.