Παναγιώτης Μάρτος: Μνήμη δικαίου Έλληνα μετ' εγκωμίων!


Μία πολύ σημαντική ?κδήλωση τιμ?ς καί μνήμης στό ?ρωικό στέλεχος τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί ?να ?κ τ?ν 5 κατηγορουμένων τ?ς περίφημης δίκης τ?ν Τιράνων (1994), Παναγιώτη Μάρτο,  ?λαβε χώρα στόν τόπο καταγωγ?ς του,  στό χωριό Κακοδίκι το? Δελβίνου,  τό Σάββατο 25 ?ουλίου 2009.

? ?ξιέπαινη πρωτοβουλία ?ν?κε στό δραστήριο σύλλογο συνταξιούχων ?λληνοδιδασκάλων νομ?ν ?γίων Σαράντα καί Δελβίνου, καί ? σεμνή καί λιτή τελετή ?γινε μέ τή συγκατάθεση τ?ν λοιπ?ν 4 φυλακισμένων ?γετ?ν τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καί τή στήριξη ?φ' ?νός το? γνωστο? βουλευτο? καί ?γωνιστο? γιά τά δικαιώματα τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν κ. Χαϊτίδη καί ?φ' ?τέρου  τ?ς  ΣΦΕΒΑ πού πάντοτε τιμ?  καί σέβεται τούς ?γωνιστές γιά τήν ?λευθερία.

Στό Κακοδίκι πού σήμερα κατοικο?ν μόνο 30 συμπατρι?τες μας, συγκεντρώθηκαν πάνω ?πό 100 ?τομα, συγγενε?ς, φίλοι καί συναγωνιστές ?πό ?λη τή Βόρειο ?πειρο γιά νά ?ποτίσουν φόρο τιμ?ς σέ ?ναν ?γνό πατριώτη, σέ ?ναν γνήσιο ?λληνα, πού δυστυχ?ς ?ς τώρα δεν βρ?κε τη δικαίωση πού το? ?ξίζει. Κοντά στή σεβαστή σύζυγο καί τά παιδιά του, στούς συγγενε?ς καί τούς φίλους, τό παρόν ?δωσαν ο? συγκρατούμενοί του Θόδωρος Βεζιάνης, Βαγγέλης Παπαχρήστου, και ?ρακλ?ς Σύρμος, ?ν? το ?λληνικό προξενε?ο ?κπροσώπησε ? μορφωτικός ?κόλουθος κ. Γερασιμίδης. ?κ μέρους τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ παραβρέθηκαν ο? πρώην πρόεδροι κ.Σωτ.Κυριαζάτης καί Γ.Γιάννης καθώς καί ο? ?παρχοι  Φοινικίου κ. Λούτσης, Λιβαδει?ς κ. Νταλιάνης, καί Μεσοποτάμου κ. Καϊσης ?ν? συμμετε?χε καί ? βουλευτής ?ργυροκάστρου κ. Ξέρρας.

? ?κδήλωση ξεκίνησε μέ  μνημόσυνο στήν ?κκλησία το? χωριο? καί συνεχίστηκε μέ τά ?ποκαλυπτήρια  ?πό τούς κ. Χαϊτίδη καί Γερασιμίδη, τιμητικ?ς πλάκας   σε μνημε?ο πού ?νεγέρθηκε σε διπλανό χ?ρο. Τηρήθηκε ?νός λεπτο? σιγή και ?γινε κατάθεση στεφάνων ?πό τούς φορε?ς πού συμμετε?χαν. Στη συνέχεια χαιρέτισε ?κ μέρους το? προξενείου ? κ. Γερασιμίδης, έν? ? πρόεδρος το? συλλόγου συνταξιούχων δασκάλων πού ?ργάνωσε την ?κδήλωση κ. Ζαφειράτης, ?ξέθεσε τους λόγους για τους ?ποίους πραγματοποίηθηκε α?τή  ? ?κδήλωση τιμ?ς σέ ?ναν ?ληθινό δάσκαλο καί γνήσιο ?λληνα.    ?ν? μέ  ?διαίτερη συγκίνηση ο? συγκρατούμενοί του, Θόδωρος, Βαγγέλης, και ?ρακλ?ς ?φεραν στη μνήμη ?λων μας τις συγκλονιστικές στιγμές τ?ς δίκης  και παρουσίασαν τον ?δάμαστο χαρακτ?ρα το? Παναγιώτη Μάρτου, πού παρά τά βασανιστήρια ?βρισκε το θάρρος να ?ντιμετωπίζει με ψηλά το κεφάλι τους δι?κτες του. Μέ τήν ?δια συγκινησιακή φόρτιση παρακολουθήσαμε  τήν ?μιλία το? κ. Χαϊτίδη πού ?ζησε ?πό πολύ κοντά τά γεγονότα και ?γωνίστηκε ?διαίτερα μέχρι καί την ?πελευθέρωση τ?ν 5  καί   ? ?πο?ος παρουσίασε φωτογραφίες- ντοκουμέντα ?πό  τίς σκοτεινές ?λλά καί ?ρωικές  ?κε?νες ?μέρες . Χαιρέτισε ?πίσης βαθύτατα συγκινημένος καί ? δικηγόρος και ?ντιδήμαρχος (τότε και τώρα) Θεσσαλονίκης κ.?σπασίδης πού πρωταγωνίστησε στά γεγονότα καί ?μεινε μία ?βδομάδα σέ κώμα χτυπημένος βάρβαρα ?πό τήν ?λβανική ?στυνομία.

?πό τόν χαιρετισμό το? ?κπροσώπου τ?ς ΣΦΕΒΑ παραθέτουμε ?να μικρό  χαρακτηριστικό ?πόσπασμα

«Πέτυχαν ?μως ο? 5 καί κάτι ?λλο πολύ σημαντικό. Πέτυχαν νά ?νώσουν ?κε?νο τό δραματικό Δεκαπενταύγουστο το? 1994 ?λο τόν ?λληνισμό σέ ?λόκληρη τή γ?, σέ μία φλογερή φωνή διαμαρτυρίας καί ?γ?να γιά τή σωτηρία τ?ν 5 τ?ς ΟΜΟΝΟΙΑΣ ?πως ?μειναν στήν ?στορία.Τή μέρα ?κείνη πρ?το θέμα στίς ε?δήσεις δέν ?ταν ? ?ορτασμός τ?ς Κοίμησης τ?ς Παναγίας μας, ?λλά ? Γολγοθ?ς πού ?νέβαιναν ο? 5 ?γωνιστές, ο? 5 ?θ?οι! ? ?γ?νας τους θέρμανε καί συγκίνησε τίς καρδιές ?λων τ?ν ?λλήνων καί ?ξακολουθε? νά θερμαίνει τίς καρδιές τ?ν νέων τ?ς ΣΦΕΒΑ σέ ?λη  τήν ?λλάδα. Γιά μ?ς τό παράδειγμα το? Παναγιώτη το? Μάρτου , ?λλά καί ο? θυσίες τ?ν παλαιότερων ?γωνιστ?ν το? ?λίκου, τ?ς Χειμάρας, τ?ς Δρόπολης, το? Βούρκου, το? Πωγωνίου καί τ?ς Κορυτσ?ς,  φτάνουν καί περισσεύουν γιά νά ?γαπήσουμε α?τόν τόν τόπο καί τούς ?νθρώπους του. Α?τ?ν  ? θυσία πρέπει νά μ?ς ?μπνέει  καί νά ?ποτελε? ?δηγό γιά ?λους μας ?διαίτερα τις δύσκολες α?τές μέρες. Γιατί μόνο ?τσι μπορο?με νά ?λπίζουμε σέ ?να καλύτερο μέλλον γιά τόν ?λληνισμό σέ το?τες ?δ? τίς πατρογονικές του ?στίες

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ Παναγιώτη Μάρτο και ε?θε ?κε? ψηλά στον ούρανό,  μαζί μέ τούς παλιούς ?ρωες πού ?σβησαν μέ τόν καϋμό τ?ς ?λλάδος στά στήθη, ?λλά καί μέ τούς νέους ?γωνιστές, τό Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, τό Μενέλαο τό Ζ?το, τόν Γρηγόρη τόν Ντριγκόγια καί τούς ?λλους , νά πρεσβεύετε στό Θεό γιά τό καλό τ?ς ?γαπημένης μας Βορείου ?πείρου.