Εκδημία του π. Θεόφιλου Ζησόπουλου


Εκδημία του π. Θεόφιλου Ζησόπουλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ π. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ  Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ  

 ?κοιμήθη ?ν Κυρίω στίς 29-1-2013 ? σεβαστός ?ρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, πνευματικ?ς προϊστάμενος τ?ς ?εραποστολικ?ς ?δελφότητος  «?γία  Λυδία   ? Φιλιππησία».

 Γιά τό ?ργο καί τήν προσφορά το? μεταστάντος πατρός ?χουν γραφε?  πολλά καί ?ξιόλογα. Μέ τήν ?δελφότητα πού ? ?διος ?δρυσε, πρόσφερε στήν ?ρθόδοξη ?κκλησία πολλούς πνευματικούς καρπούς  τόσο στήν  ?σωτερική ?σο καί ?ξωτερική  ?εραποστολή, ?κμεταλλευόμενος κάθε μέσο (περιοδικά, ?κδόσεις, κατασκηνώσεις, ραδιόφωνο, τηλεόραση, δορυφόρους καί διαδίκτυο) ?τσι ?στε τό μήνυμα το? Χριστο? καί το? Ε?αγγελίου του, νά φτάσει στά πέρατα τ?ς γ?ς  γιά νά ?νισχύσει καί παρηγορήσει τούς ?μογενε?ς καί ?μοθρήσκους ?δελφούς μας.

 ?ς ΣΦΕΒΑ καί ΠΑΣΥΒΑ ?στόσο, α?σθανόμαστε ?διαίτερη ε?γνωμοσύνη διότι  μέ τή δεδομένη ε?αισθησία του στά ?θνικά μας θέματα, ? π. Θεόφιλος ?γκάλιασε καί προέβαλλε μέ κάθε μέσο τό Βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Στάθηκε ?πό τήν πρώτη στιγμή στό πλευρό το? μακαριστο? Μητροπολίτου Σεβαστιανο? στηρίζοντας τόν ?γώνα του γιά ?νημέρωση   το? ?λληνικο? λαο?. Σέ ?ποχές πού ?λα τά ?σκιαζε ? φοβέρα στήν πατρίδα μας,  τό περιοδικό ΛΥΔΙΑ ?ψωνε δυναμική φωνή ?πέρ τ?ν δικαίων τ?ν ?δελφ?ν μας καί στιγμάτιζε τό βάρβαρο καθεστώς το? Χότζα. ?λλά καί μετά τό ?νοιγμα τ?ν συνόρων τό 1991 ? ?δελφότης ΛΥΔΙΑ ?νέτεινε τήν προσφορά της, στηρίζοντας τίς ?νθρωπιστικές ?ποστολές τ?ς ΣΦΕΒΑ ?λλά καί φιλοξενώντας  δωρεάν, μεγάλο ?ριθμό βορειοηπειρωτόπουλων ?πό τό ?ργυροκάστρο, τούς ?γίους Σαράντα καί τήν Κορυτσά. Στίς φιλόξενες ?γκαταστάσεις της τά ?δέλφια μας ?ζησαν ξέγνοιαστες στιγμές καί γέμισαν τίς ψυχές τους μέ Χριστό καί ?λλάδα.

 Στόν ?κδοτικό τομέα, ? ?δελφότητα στήριξε καί ?πιμελήθηκε μέ ?ξαιρετική ?πιτυχία τήν ?κδοση το? περιοδικο? τ?ς ΣΦΕΒΑ «? Βόρειος ?πειρος σέ πορεία Α?τονομίας», ?ν? τόσο ? ραδιοφωνικός ?σο καί ? τηλεοπτικός  σταθμός  4Ε  προέβαλαν καί προβάλλουν σέ κάθε ε?καιρία τό ζήτημα τ?ς Β. ?πείρου, τόσο στίς ?στορικές του διαστάσεις ?σο καί τή σημερινή πραγματικότητα, μέ ?φιερώματα, συνεντεύξεις, ?λλά καί κάλυψη τ?ς δράσεως  τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Κονίτσης καί τ?ν συλλόγων τ?ς ΣΦΕΒΑ καί το? ΠΑΣΥΒΑ. 

        Μέ τή βεβαιότητα ?τι ? σεβαστός μας π. Θεόφιλος  θά βρε?  παρρησία κοντά στόν Θεό πού τόσο ?γάπησε καί ?πηρέτησε σέ ?λόκληρη τήν ζωή του, ε?χόμαστε νά πρεσβεύει καί γιά τήν  δοκιμαζόμενη πατρίδα μας  καί ?διαίτερα γιά τή μαρτυρική Βόρειο ?πειρο πού τόσο πολύ   καί τόσο ?θόρυβα  βοήθησε .

Καλό Παράδεισο Γέροντα  Θεόφιλε!

Τήν ε?χή σου νά ?χουμε!

ΣΦΕΒΑ, 30.1.2013

Είσοδος μελών:
  
Τριετές μνημόσυνο του εθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα από τη Μητρ. Δρυϊνουπόλεως
Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέας για το πόρισμα για τον Κ. Κατσίφα
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ
Την 15η Αυγούστου 1994 δικαζόταν η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, η οργάνωσή της ΟΜΟΝΟΙΑ και η ίδια η Ελλάδα
30 χρόνια πριν… ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ― 10-11 Αυγούστου 1991 “Εκθρόνιση” του διαβόλου - “ενθρόνιση” του Χριστού!