«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΚΑΙ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ»


Οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προετοιμάζουν τὶς θέσεις τους γιὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο τῆς 17/18 Ὀκτωβρίου 2019, σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ πρέπει νὰ λάβουν γιὰ τὸ ἄν θὰ δοθῇ «πράσινο φῶς» γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαδικασιῶν Ἀλβανίας καὶ Σκοπίων. Καὶ γιὰ μὲν τὰ Σκόπια, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιδράσεις. Ἀντίθετα, γιὰ τὴν Ἀλβανία ὑπάρχει ἔντονο παρασκήνιο καὶ πλῆθος ἐπιφυλάξεων. Κι’ αὐτό, γιατὶ ἡ Ἀλβανία πρέπει νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ προαπαιτούμενα, καὶ κυρίως τὴν λειτουργία τοῦ Συνταγματικοῦ καὶ τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καὶ νὰ προχωρήσῃ ἡ ἐκλογικὴ μεταρρύθμιση. Ἀπὸ πλευρᾶς δὲ Ἑλληνικῆς προτάσσονται ὁ σεβασμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορ. Ἠπείρου κ.ἄ.

Ἐξ’ ἄλλου, στὴν συνεδρίαση τοῦ Ὀργανισμοῦ περὶ Δημοκρατίας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΑΣΕ) , ποὺ ἔγινε στὴν Βαρσοβία, ὁ Πρόεδρος τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» κ. Βασίλης Κάγιος ἀνέπτυξε τὰ βασικὰ προβλήματα ποὺ ἅπτονται τῶν δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ἡ ἁρπαγὴ κοινοτικῶν καὶ μοναστηριακῶν περιουσιῶν, καθὼς καὶ θέματα παιδείας, ἐκπαιδεύσεως κ.ἄ. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως ἐξέφρασε «θετικὴ» βούληση γιὰ ... «βελτιώσεις». Ἴδωμεν...

Είσοδος μελών:
  
Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου