Ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο Ἀπὸ τὰ Κόμματα στὶς τελευταῖες Ἐκλογὲς!


Ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο Ἀπὸ τὰ Κόμματα στὶς τελευταῖες Ἐκλογὲς!

Φτάσαμε σὲ μία νέα (πρόωρη γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ) Βουλευτικὴ ἀναμέτρηση. Ἡ παρελθοῦσα Κυβέρνηση τῶν Τσίπρα καὶ Καμμένου, ἀφοῦ πούλησε τὴν Μακεδονία (κάτω ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τοῦ Λαοῦ μας ἀλλὰ καὶ τὴν ….ἠχηρὴ ἀδιαφορία τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως) φαίνεται ὅτι ἀντιλήφθηκε ὅτι δὲν ἔχει τὴν ἐπιθυμητὴ ἀπήχηση στὸν Λάο ὅπως θὰ περίμενε καὶ κατέφυγε σὲ πρόωρες κάλπες. Δὲν περίμενε νὰ τελειώσει ἡ θητεία της (τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019).

Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἀναμένει θετικὸ ἀποτέλεσμα μία Κυβέρνηση, ποὺ τὰ μέλη της καὶ ὁ ἴδιος της ὁ ἐπικεφαλῆς κινοῦνταν μὲ τὴν συνοδεία δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων ἀστυνομικῶν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μήν…. βρεθοῦν κοντὰ στοὺς πολίτες πού δὲν ἀνέχονται τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας; Ὡστόσο, χωρὶς νὰ ὑπεισερχόμαστε στὸ τί ἐπῆλθε καὶ τὸ τί ἐπέρχεται γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν Λαό μας ἀπὸ τὶς Ἐκλογὲς τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2019, θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἕνα θέμα ποὺ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζει. Ἂν ψάξουμε στὰ προεκλογικὰ προγράμματα τῶν Κομμάτων ποὺ μετεῖχαν σὲ αὐτές, θὰ δοῦμε ὅτι ἀπουσιάζει ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὸν ἐκεῖ Ἑλληνισμό. Ἀπόλυτη σιωπὴ γιὰ τὴν ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ!

Ἂν ἑξαιρέσουμε μερικὲς ἀξιοσημείωτες ἀναφορὲς (γιὰ παράδειγμα στὰ κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων, ποὺ μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο κατέλαβαν θέσεις στὸ Κοινοβούλιο ἢ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο καὶ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν ἐξαίρεσή τους ἀπὸ τὸν κακὸ κανόνα), εἶναι ἐκνευριστικὰ ἠχηρὴ ἡ ἀπουσία ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς στὰ λεγόμενα Κόμματα ἐξουσίας.

Τί συμβαίνει, λοιπόν; Πλήρης ἀδιαφορία γιὰ τὸν τελευταῖο γηγενῆ ἐκτὸς συνόρων Ἑλληνισμὸ στὰ Βαλκάνια; Μετὰ τὴν ἑλλαδικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν γενοκτονία χαμηλῶν τόνων (χωρὶς νὰ γίνουν σκληρὲς διώξεις δηλαδή, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια ἐγκληματικὴ ἀποτελεσματικότητα) σὲ Ἴμβρο, Πόλη καὶ Τένεδο, ἀφήνει ὁ κυρίαρχος Πολιτικὸς Κόσμος νὰ χαθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Βορείου Ἠπείρου; Γιατί δὲν μιλοῦν;

Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἴδιο κυρίαρχο Πολιτικὸ Κόσμο, ποὺ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ θυσίες στὸ ὄνομα τῶν «ἐθνικῶν συμφερόντων». Πού τὸ μόνο ποὺ τὸν «καίει» καὶ τὸν ἀγχώνει εἶναι νὰ μὴν χάσουν τὴν εἴσοδο στὴν Ε.Ε. ἡ Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια (συγγνώμη, ἡ Βόρεια …Μακεδονία). Πόση ὑποκρισία ἀκόμη θὰ ἀνεχθοῦμε κι ἐμεῖς ὡς πολίτες;

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Καθηγητὴς φιλόλογος

Είσοδος μελών:
  
Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου