ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Τὴν 25η τοῦ περασμένου Ἀπριλίου, ἔγιναν βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία. Τὰ ἀποτελέσματα διέψευσαν τὶς δημοσκοπήσεις καὶ τὰ exit polls. Νικητὴς ἀνεδείχθη ὁ Ἔντι Ράμα, μὲ ποσοστὸ γύρω στὸ 49%. Σημειώνεται, ὅτι εἶναι ἡ τρίτη φορά, ποὺ ὁ Ράμα καὶ τὸ κόμμα τοῦ ΑΣΚ ἐπικράτησαν, μὲ σχεδὸν 10 ποσοστικὲς μονάδες.

            Ἡ πανσπερμία 12 μικρῶν κομμάτων, ποὺ συμμάχησαν μὲ τὸ Δημοκρατικὸ Κόμμα τοῦ πρώην Δημάρχου Τιράνων Λουζλίμ Μπάσα, δὲν μπόρεσε νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἐπικυριαρχία τῶν σοσιαλιστῶν τοῦ Ράμα. Ἡ συμμαχία τῶν ἐν λόγῳ μικρῶν κομμάτων ἦταν σύγκλιση ἐντελῶς διαφορετικῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κομματικὴ πανσπερμία συμμετεῖχαν :

            α) τὸ κόμμα τῶν θρασύτατων καὶ ἀνιστόρητων “Τσάμηδων” καὶ

            β) Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Ὅλοι αὐτοὶ ταυτίστηκαν ἀποκλειστικὰ μὲ τὸν Μπάσα - ἐνῷ εἶχαν ἐλάχιστη πολιτικὴ ἐπιρροὴ - μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Ράμα ἀπὸ τὴν ἐξουσία.

            Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι μέσα στοὺς χαμένους τῶν ἐκλογῶν ἦταν καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας Ἰλὶρ Μέτα καὶ τὸ κόμμα LSI τῆς συζύγου του Μόνικας Κριεμάτσι, ἡ ὁποία, ἐπηρεασμένη προφανῶς ἀπὸ τὶς δημοσκοπήσεις, βιάστηκε νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι ὁ Ράμα τελείωσε. Ὅμως, τὰ ποσοστὰ τοῦ κόμματος, σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς 12 ἀλβανικὲς περιφέρειες , ἦταν ἀπογοητευτικά. Ἔτσι, μὲ τὸ κόμμα τῆς κυρίας Κριεμάτσι καταποντίστηκε καὶ ὁ γνωστὸς Βορειοηπειρώτης βουλευτὴς Βαγγέλης Τάβος.

            Ἐλέχθη, ὅτι ἡ συμμετοχὴ Βορειοηπειρωτῶν στὸ κόμμα τοῦ Μπάσα ὑπῆρξε τεράστιο λάθος. Γιατί, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου ἐφάνηκε σχεδὸν ἀνοργάνοτη, ἀδύναμη καὶ χωρὶς ἀντικειμενικοὺς στόχους. Ἡ πραγματικότητα ἔδειξε τὴν συντριπτικὴ ἐπικράτηση τοῦ Ἀλβανικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τοῦ κ. Ράμα σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τὰ ἀποτελέσματα, συνολικά, στὴν Ἄνω καὶ Κάτω Δερόπολη, καθὼς καὶ στὸ Πωγώνι, δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι ὁ Ράμα ἔλαβε ποσοστὸ μεταξὺ 50-59%. Δυστυχῶς, αὐτὸ συνέβη καὶ στοὺς Βουλιαράτες τοῦ Ἀργυροκάστρου, πού, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα  τοῦ ἀγρίως δολοφονηθέντος Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία τοῦ Ἔντι Ράμα, πρὶν ἀπὸ 3 περίπου χρόνια ! Ἐξ ἄλλου, στὸν ἑνιαῖο Δῆμο Χειμάρρας (Λούκοβο -Βράνιστα) ὁ Ράμα ψηφίστηκε πολύ, ὅπως, ἀκριβῶς, συνέβη καὶ στὸ Ἀργυρόκαστρο, ὅπου ἐξέλεξε 5 βουλευτές. Ἡ Ἀντιπολίτευση ἐκλέγει 63-64 βουλευτές. Ἐνῶ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τοῦ Ράμα κατέκτησε  αὐτοδυναμία μὲ 73-74 βουλευτές, ἐπὶ συνόλου 140, ποὺ συγκροτοῦν τὸ Κοινοβούλιο.

            Βέβαια, ὁ Ἔντι Ράμα φρόντισε νὰ κλείσῃ τὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα, στὰ πλαίσια δῆθεν τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ Κορωνοϊοῦ, μὲ καραντίνα διαρκείας 14 ἡμερῶν, ἡ ὁποία ἔληξε μετὰ τὶς ἐκλογές. Ἔτσι, ὅσοι Βορειοηπειρῶτες ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα, δὲν μπόρεσαν νὰ ταξιδέψουν στὶς ἰδιαίτερες πατρίδες τους, προκειμένου νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικὸ δικαίωμά τους.

            Ἀλλά, τὸ πρόβλημα γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, δὲν εἶναι τόσο ὁ Ράμα καὶ οἱ ὁποιεσδήποτε μεθοδεύσεις του. Κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, εἶναι ἡ ἔλλειψη ἑνότητας καὶ ὁμοψυχίας. Ἡ Ἐφημερίδα μας, βλέποντας τὴν κομματικὴ συρρίκνωση τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν διάσπασή του στὰ διάφορα ἀλβανικὰ κόμματα, φωνάζει, ἀπὸ καιρό, καὶ συνιστᾷ ν’ ἀφήσουν οἱ Ὁμογενεῖς μας κατὰ μέρος φιλοδοξίες, μικροφιλότιμα, καχυποψίες κλπ. Καὶ νὰ συσπειρωθοῦν - καὶ οἱ ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ  διαμένοντες καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι διαβιοῦντες - σὲ ἕνα κόμμα, ποὺ θὰ ὑποστηρίζῃ δυναμικὰ τὰ συμφέροντα καὶ μόνον τῶν Βορειοηπειρωτῶν.  Αὐτὸ δὲ τὸ Κόμμα θὰ ἔχῃ - πρέπει νὰ ἔχῃ - ὡς ἀπώτερο σκοπὸ τὴν Ἕνωση τῆς  Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλοιώτικα, “οὐκ ἔσται παῦλα τῶν δεινῶν”.

 

“ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ  ΒΗΜΑ”

Είσοδος μελών:
  
Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα σε τρεις δεκαετίες δημοκρατίας στην Αλβανία
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Δελτίο Τύπου Μητρ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα για τις αλβανικές προκλήσεις
Τελέστηκε μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη
Μνημόσυνο για τον Κ. Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη στις 7 Νοεμβρίου