Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ομόνοιας, στην Κορυτσά


Η πρώτη  γυναίκα  Πρόεδρος της Ομόνοιας, στην Κορυτσά

Μετά την ίδρυση της Ομόνοιας, στις 11 Ιανουαρίου 1991, η ομάδα πρωτοβουλίας και απεσταλμένοι από διάφορες κοινότητες, αναδείξανε στους Αγίους Σαράντα το πρώτο Ηγετικό Συμβούλιο, το οποίο την περίοδο αυτή  θα προετοίμαζε το έδαφος για την πρώτη τακτική Γενική Συνδιάσκεψη της Ομόνοιας η οποία έλαβε χώρα στην πόλη των Αγίων Σαράντα στις 25 Φεβρουαρίου 1992. Κατά την περίοδο που πέρασε,  παράλληλα με την πολιτική οπτική που είχε το Ηγετικό Συμβούλιο και Προεδρείο, καταρτίστηκε και  ο σκελετός λειτουργίας της οργάνωσης, με τις τοπικές οργανώσεις, τα παραρτήματα και τα ημιπαραρτήματα, που θα λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα.  Έτσι ιδρύθηκαν τα παραρτήματα  των Αγίων Σαράντα, του Δελβίνου, του Αργυροκάστρου, της Κορυτσάς, της Αυλώνας,  των Τιράνων και το ημιπαράρτημα της Χιμάρας. Στην δεύτερη Γ. Συνδιάσκεψη και το ημιπαράρτημα της Πρεμετής. Γίνανε οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές σε κάθε κοινότητα και στις πόλεις με πολίτες ελληνικής καταγωγής, μέλη της Ομόνοιας, καθώς και οι πρώτες Συνδιασκέψεις για την ανάδειξη των Συμβουλίων  και των Πρόεδρων στα άνωθεν παραρτήματα.

Στο Παράρτημα της Κορυτσάς αναδείχτηκε Πρόεδρος η Ερμιόνη Ανδρέου, μια μαχητική και ατρόμητη νέα, η οποία ξαναεκλέχτηκε  Πρόεδρος του Παραρτήματος στην Δεύτερη Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος  στις 20 Φεβρουαρίου 1994. Το διάστημα αυτό εκλέγεται Πρόεδρος κι άλλη μια γυναίκα, η Ειρήνη Τάκου, στην Πρεμετή.

Η Ερμιόνη Ανδρέου, για την μαχητικότητά της και τον υπερζήλο της για την πρόοδο και αναβάθμιση της Ομόνοιας, σε μια περιοχή όπως η Κορυτσά, αναγνωρισμένη αλβανική από τις αρχές, έπεσε στο μάτι τους και σύρθηκε, μαζί με τους άλλους πέντε ηγέτες της Ομόνοιας, στα κρατητήρια των Τιράνων όπου υπέστη τα δικά της μαρτύρια και κράτησε μια λεβέντικη στάση. Την αφήσανε ελεύθερη, αλλά η Ερμιόνη έμεινε στύλος ακλόνητος στην Κορυτσά και συνέχισε ν’ ασχολούνταν στα δρώμενα της Ομόνοιας.

Μετά την Τρίτη Γενική Συνδιάσκεψη, μολονότι υπήρχαν νέες  και γυναίκες μαχητικές, δεν αναδείχτηκε καμία στο θώκο  του Προέδρου του Παραρτήματος, περιορισμένος  ο αριθμός τους και στα άλλα όργανα της Ομόνοιας. Αυτό ωφέλησε  ή ζημίωσε;

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Είσοδος μελών:
  
Εκδηλώσεις και ψήφισμα στο Δελβινάκι για την επέτειο του Αυτονομιακού Αγώνα της Β. Ηπείρου
Ενημέρωση για το θέμα του Φρέντυ Μπελέρη
Έντονη διαμαρτυρία Μητρ. Δρυϊνουπόλεως για τη νέα κραυγαλέα παραβίαση των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ
Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγῶνας τῆς Βορείου Ἠπείρου περιμένει δικαίωση - Δελβινάκι 14 Μαΐου