Δηλώσεις Μητρ. Κονίτσης και Προέδρου ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.: "Ας ζητήσουμε και μεις για την Βόρειο Ήπειρο, ότι ζητούσαν οι Αλβανοί για το Κόσσοβο"


ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ     ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 

?ριθ.  Πρωτ.  18                                                          

?ν Δελβινακί? τ? 20? Φεβρουαρίου 2008                                                             

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ           

 ?ξ ?φορμ?ς τ?ς ?νακηρύξεως τ?ς «?νεξαρτησίας» το? Κοσσόβου, ? Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιαν?ς και Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ?κανε τίς ?κόλουθες δηλώσεις :          

 « ?δ? καί καιρό ο? ?νωμένες Πολιτε?ες ?μερικ?ς (ΗΠΑ), ?χουν βάλει γερά τό πόδι τους στά Βαλκάνια. Κι’ α?τό πού ?ταν μέχρι τώρα κοινό μυστικό, ?πιβεβαιώθηκε κατά τόν πλέον πανηγυρικό τρόπο μέ τήν πρόσφατη ?νακήρυξη τ?ς «?νεξαρτησίας» το? Κοσσόβου, πού θεωρε?ται ? κοιτίδα τ?ν Σέρβων.          Φυσικά καί δέν χρειάστηκε νά ρωτήσ? κανέναν ? ?μερική, ?φο? μόνη της ?ποφασίζει καί διατάζει. Καί δυστυχ?ς, ?χει στά ?νόσια σχέδιά της συναντιλήπτορα τήν ?νευρη καί ?βουλη ″Ε?ρωπαϊκή ?νωση?, ? ?ποία μέ μεγάλη πλειοψηφία ?πεκρότησε α?τή τήν κραυγαλέα ?δικία ε?ς βάρος τ?ς ?ρθόδοξης Σερβίας.          

  ?λλά τό γεγονός τ?ς  «?νεξαρτησίας» φέρνει στό μέσον καί κάποιους προβληματισμούς. Συγκεκριμένα :         

 1) Μέχρι τώρα ο? ?πεύθυνοι πολιτικοί ταγοί τ?ς Χώρας μας διεκήρυτταν σέ κάθε ε?καιρία ?τι «τά σύνορα ε?ναι ?παραβίαστα». Κι’ α?τό γιά νά μή γίνεται λόγος γιά τήν Βόρειο ?πειρο. Τώρα ?μως ; ?δού καί τό Κόσσοβο «?νεξάρτητο». Καί πρωτύτερα ?νώθηκαν ο? δύο Γερμανίες καί χωρίστηκε σέ δύο κράτη ? Τσεχοσλοβακία. ?στε α?τός ? ?σχυρισμός ?ποδεικνύεται ?ωλος καί ?πατηλός.         

2) Στούς πανηγυρισμούς πού ?γιναν στήν Πρίστινα (πρωτεύουσα το? Κοσσυφοπεδίου) τό διεθνές πρακτορε?ο CNN ?δειξε ?να μεγάλο κόκκινο «πανώ», στό ?πο?ο ?ταν γραμμένο μέ ?σπρα γράμματα τό ?κόλουθο σύνθημα : «Χωρίς τό Κόσσοβο καί τήν Τσαμουριά δέν ?πάρχει ?λβανία». Καί σάν ?πογραφή : «?νεξαρτησία το? Κοσσόβου». Δηλαδή πάλι προκαλε? ? ?λβανία. Πάλι προβάλλει τους Τσάμηδες. Πάλι διεκδικε? τήν λεγόμενη «Τσαμουριά», ?τοι τήν Θεσπρωτία. Θά μπορο?σε νά π? κανείς «καλομελέτα κι’ ?ρχεται». Γιατί ?τσι ?πως τό πάει ? γειτονική χώρα, μέ τήν συνεχ? προπαγάνδα καί τίς σχετικές, κατά καιρούς, ?κδηλώσεις, δέν ε?ναι ?πίθανο νά κερδίσ? α?τό τό παιχνίδι πού παίζει . . .         

Γι’ α?τό, γιά μιά ?κόμη φορά, κρούω τόν κώδωνα το? κινδύνου. ? Βόρειος ?πειρος ?κπέμπει S.O.S. Καιρός νά ?φήσ? ? πολιτικός κόσμος τούς καυγάδες καί τήν μικροπολιτική, καί νά δραστηριοποιηθ? γιά τήν σωτηρία τ?ς Βορείου ?πείρου ?φ’ ?νός, καί ?φ’ ?τέρου γιά τήν ?ποτροπή το? σχεδίου τ?ς «Μεγάλης ?λβανίας». Γιατί ?ν, ? μή γένοιτο, γίν? κάτι τέτοιο, πολλά δεινά μ?ς περιμένουν. ?πί τέλους, ?ς ζητήσουμε καί με?ς γιά τήν Βόρειο ?πειρο, ?τι ζητο?σαν ο? ?λβανοί γιά τό Κόσσοβο καί τελικά τό πέτυχαν προχωρ?ντας κι’ ?να ?κόμη β?μα πιό μπροστά : Τήν α?τονομία τ?ς Βορείου ?πείρου. «Θέλει ?ρετήν καί τόλμην ? ?λευθερία».Τά γεγονότα καί ο? καιροί τρέχουν καί δέν μ?ς περιμένουν. ? τυχόν ?διαφορία μας θά ε?ναι ?γκληματική.Προσεύχομαι, ?γωνι?, ?λλά καί περιμένω τήν ?θνική ?φύπνιση. Τώρα προέχει ? σωτηρία τ?ς Βορείου ?πείρου».                                                          

 (?κ τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως) 

Είσοδος μελών:
  
Εκδηλώσεις και ψήφισμα στο Δελβινάκι για την επέτειο του Αυτονομιακού Αγώνα της Β. Ηπείρου
Ενημέρωση για το θέμα του Φρέντυ Μπελέρη
Έντονη διαμαρτυρία Μητρ. Δρυϊνουπόλεως για τη νέα κραυγαλέα παραβίαση των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΦΡΕΝΤΥ ΜΠΕΛΕΡΗ
Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγῶνας τῆς Βορείου Ἠπείρου περιμένει δικαίωση - Δελβινάκι 14 Μαΐου