Χαμένοι ἀγῶνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίνονται - Οἱ Ἕλληνες δὲν ξεχνοῦν τὴν Προδοσία τῶν Πρεσπῶν


Χαμένοι ἀγῶνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίνονται - Οἱ Ἕλληνες δὲν ξεχνοῦν τὴν Προδοσία τῶν Πρεσπῶν

Τὸ τί ἔγινε μὲ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας τὸ ζήσαμε ἔντονα τὴν τελευταία διετία. Μία Κυβέρνηση (αὐτὴ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα) στηριζόμενη σὲ ρευστὴ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς (μὲ τὸν βασικὸ κυβερνητικὸ ἑταῖρο, αὐτὸ τῶν ΑΝ.ΕΛ. νὰ ἀντιδρᾶ, ἀλλὰ καὶ νὰ διασπᾶται) πουλᾶ τὰ Ἑλληνικὰ Δίκαια στὴν Μακεδονία, γιὰ νὰ κάνει τὶς χάρες ξένων Δυνάμεων.

Καὶ μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση ὁ Ἑλληνισμός, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων, ξεσηκώθηκε. Θὰ πεῖτε ὅτι στὸ τέλος πέρασε ἡ θέση τῆς μειοψηφίας ποὺ βρισκόταν στὴν Κυβέρνηση, μὲ ἕνα πνεῦμα ἀλαζονείας καὶ ἀδιαφορίας πρὸς τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Αὐτὴ ἡ στάση ἀντιμετωπίστηκε μὲ ὀργὴ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολίτες, ὅπως εἴδαμε στὶς τόσες ἀποδοκιμασίες σὲ ὅλη τὴν χώρα πρὸς ὅσους ψήφισαν τὴν προδοτικὴ Συμφωνία στὴν Βουλή. Πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ ξεχάσει τὶς κατὰ τόπους «ἐπισκέψεις» Ὑπουργῶν καὶ Βουλευτῶν μὲ τὴν συνοδεία δεκάδων ἀσφαλιτῶν καὶ ΜΑΤατζήδων.

Ἔμμεσο (ἢ  ἄμεσο;) ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι ἐντὸς ἑνὸς ἑξαμήνου νὰ πέσει ἡ Κυβέρνηση τῶν Πρεσπῶν, ἂν καὶ οἱ διάδοχοί της δηλώνουν …ἀδυναμία νὰ τὴν ἀνατρέψουν. Γιὰ τὴν ὥρα φαίνεται ὅτι ὁ ἀγώνας τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων ποὺ ξεσηκώθηκαν δὲν δικαιώθηκε. Ὅμως ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρχουν στὸν τόπο μας ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ δὲν δέχονται ἐθνικὲς ταπεινώσεις, παρὰ τὴν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν πλύση ἐγκεφάλου ἢ τὴν ἀδράνεια ποὺ τοὺς καλλιέργησαν οἱ πολιτικοὶ καὶ «πνευματικοὶ» καθοδηγητὲς τῆς Κοινωνίας μας.

Ἂς εἴμαστε αἰσιόδοξοι. Τέτοιες ἀδικίες εἰς βάρος τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς Ἀλήθειας δὲν ἔχουν μέλλον στὸ ρευστὸ σκηνικὸ τῶν Βαλκανίων καὶ σύντομα μπορεῖ νὰ δοῦμε ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Καὶ ἂς μὴν θλιβόμαστε ὅσοι βγήκαμε στοὺς δρόμους καὶ στὰ συλλαλητήρια. Δείξαμε ὅτι εἴμαστε ζωντανοὶ ὡς Ἕλληνες. Δείξαμε ὅτι οἱ καλοὶ Ἀγῶνες δὲν εἶναι προνόμιο μόνων τῶν παλαιῶν γενεῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς δικῆς μας.

Ἐξάλλου, οἱ μόνοι χαμένοι Ἀγῶνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν δίνονται…..

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας  Καθηγητὴς φιλόλογος

Είσοδος μελών:
  
Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου