ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τοῦ « Β. Β. »


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τοῦ « Β. Β. »

Ἐπειδὴ τὸ βιβλίο εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο, εἰδικὰ γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, προτείνουμε στοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τὰ ἀκόλουθα βιβλία γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὸν ἀγώνα  τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ, ποὺ ὑπάρχουν τόσο  στὰ γραφεῖα τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α σὲ Ἀθήνα , Θεσσαλονίκη, ὅσο καὶ τὴν Ι. Μ. Δρυινουπόλεως , Πωγωνιανῆς, καὶ Κονίτσης, στὴν Κόνιτσα:

 

Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέα

Ὑψιπέτης Ἀετὸς- Ὁ Μητροπολίτης

Δρυϊνουπολεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

(1922 – 1994)

Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Βιβλίου.

Στὶς 12 Δεκεμβρίου 1994, ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονιτσης κυρὸς ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ἀναχώρησε γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Καὶ παρ’ ὅτι πέρασαν κιόλας περισσότερα ἀπὸ δεκαοκτὼ χρόνια, ἡ μορφή του καὶ τὸ ἔργο του βρίσκονται πάντα στὴν ἐπικαιρότητα. Πολλοὶ πού τὸν ἐγνώριζαν καὶ τὸν ἀγαποῦσαν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἁπλῶς ἔχουν ἀκούσει χωρὶς νὰ τὸν ἔχουν συνατήσει ποτέ, θέλουν νὰ πληροφορηθοῦν γιὰ τὸν ἱερὸ ἄνδρα.

Βέβαια, τί καὶ ποιὸς ἦταν ὁ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἴσως ποτὲ κανεὶς δὲν θὰ μπορέση νὰ παρουσιάση. Ὅμως, ἐπειδὴ ἐπίμονα ζητοῦν νὰ μάθουν γι’ αὐτόν, ἀποφασίστηκε νὰ χαραχθοῦν λίγες σχετικῶς γραμμὲς ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του ὡς Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, κυρίως ἀπὸ ὅσα διασώζει ἡ μνήμη καὶ σὰν «ἀντίδωρο» εὐγνωμοσύνης, γιὰ ὅσα ἐκεῖνος μᾶς προσέφερε, ἀλλὰ καὶ σὰν χρέος ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, στὸ Ἔθνος καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο.

Τὰ ὅποια ἔσοδα αὐτοῦ του βιβλίου προσφέρονται ἀπὸ καρδιᾶς στὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α., πού παρὰ τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν, συνεχίζει νὰ ὑπερμαχεῖ τοῦ Βορειοημπειρωτικοῦ, πιστὴ στὶς ὑποθῆκες τοῦ μεγάλου καὶ ἀνεπανάληπτου Ἀρχηγοῦ της, τοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, στὸν ὁποῖο καὶ τὸ ἀφιερώνουμε μὲ ἀπέραντο σεβασμό, μὲ βαθειὰ ἀγάπη καὶ ἀνυπόκριτο θαυμασμό.

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

  «ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ ΠΕΡΑΣΕ»

Λίγα λόγια γιὰ τὸ βιβλίο:

«Μία εὐλαβικὴ προσφορὰ στὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ ἀλησμόνητου καὶ πολύκλαυστου Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Περιλαμβάνει 80 φωτογραφίες καὶ 19 ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιώταου Μητροπολίτου κ.κ. Ἀνδρέου, γιὰ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Σεβαστιανὸ»

 

«ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Λίγα λόγια γιὰ τὸ βιβλίο:

Μνημειώδης ἔκδοση γιὰ τὸ πέρασμα καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ στὴν σύγχρονη ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.

Περιλαμβάνονται δημοσιευμένες καὶ ἀδημοσίευτες ἐπιστολές, κείμενα, συνεντέυξεις, ὁμιλίες.

750 σελίδες, 24 ἔγχρωμες, 55 ἀσπρόμαυρες φωτογραφίες.

Προλογίζεται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρολίτη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέα.

Είσοδος μελών:
  
Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου