Η Βόρειος Ήπειρος στο σταυροδρόμι της Ιστορίας - Διπλό μήνυμα του Μητροπολίτη Κονίτσης από το Θέατρο Πολίχνης


Η Βόρειος Ήπειρος στο σταυροδρόμι της Ιστορίας - Διπλό μήνυμα του Μητροπολίτη Κονίτσης από το Θέατρο Πολίχνης

Μεγάλη ήταν η επιτυχία της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ενοριακή Νεανική Εστία του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Πολίχνης στο Δημοτικό Θέατρο όπου κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης και πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΑ  κ.κ. Ανδρέας. Ο αγωνιστής ιεράρχης εν συντομία ανέλυσε το βορειοηπειρωτικό από την αρχή του (δηλ. από το 1913 οπότε και για πρώτη φορά στην ιστορία η ενιαίος ήπειρος διαιρέθηκε βιαίως) μέχρι σήμερα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρωτεργάτη του σύγχρονου βορειοηπειρωτικού αγώνα, αείμνηστο Μητροπολίτη κυρό Σεβαστιανό. Το κλείσιμο της ομιλίας περιείχε ένα διπλό μήνυμα. Πρώτον, ότι η λύση του αδικημένου εθνικού αυτού θέματος θα δοθεί μόνο μέσω της Αυτονομίας, δηλαδή του δικαιώματος των Βορειοηπειρωτών να ρυθμίζουν οι ίδιοι τα της εκπαίδευσής και διοίκησής τους. Δεύτερον, έστειλε προς τους Βορειοηπειρώτες, που φυλάττοντας Θερμοπύλες παραμένουν στις πατρογονικές τους εστίες, το μήνυμα: «Κουράγιο αδέρφια!».

Αναλυτικό ρεπορτάζ:

Μ? μεγάλη ?πιτυχία πραγματοποιήθηκε στ? Δημοτικ? Θέατρο Πολίχνης τ?ν Κυριακ? 17 ?κτωβρίου  ?πετειακ? ?κδήλωση γι? τ? ?πος το? 1940 κα? τ? Βόρειο ?πειρο, μ? ?ργανωτ? τ?ν ?νοριακ? Νεανικ? ?στία ?γίου Παντελεήμονος Πολίχνης κα? τ? ΣΦΕΒΑ.

            Στ? κατάμεστο Δημοτικ? Θέατρο, παρουσία το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως κ. ΒΑΡΝΑΒΑ κα? το? δημάρχου Πολίχνης κ. Θεοδωρίδη, ? ?πο?ος κα? ε?γενικά  παραχώρησε τ? Δημοτικ? θέατρο γι? τ?ν ?κδήλωση, ? κεντρικ?ς ?μιλητής Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιαν?ς κα? Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ?νέπτυξε τ? θέμα Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Μ?  γλαφυρ? κα? μεστ? λόγο, ? ?μιλητής ?ναφέρθηκε στ?ς ?στορικ?ς διαστάσεις το? ζητήματος, μ? κύριους σταθμο?ς το?ς βαλκανικο?ς πολέμους κα? τ?ν 1η ?πελευθέρωση, τ?ν α?τονομιακ? ?γώνα το? 1914, τ?ν προσφυγ? στ?ν ΚΤΕ τ? 1935 γι? τ? ζήτημα τ?ς Παιδείας κα? τ?ν 3η ?πελευθέρωση τ? 1940. Σκιαγράφησε τ? δειν? τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ?π? καθεστ?τος Χότζα ?λλ? κα? τ?ς συνεχιζόμενες παραβιάσεις τ?ν δικαιωμάτων τους ?π? τ? 1991 ?ς σήμερα μ? χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τ?ν δολοφονία το? Χειμαριώτη ?ριστοτέλη Γκούμα τ?ν περασμένο Α?γουστο ?πειδ? μιλο?σε ?λληνικά.

         ? Σεβασμιώτατος ?κανε ?διαίτερη ?ναφορ? στ?ν πρωτεργάτη το? σύγχρονου βορειοηπειρωτικο? ?γώνα, κα? προκάτοχό του  Μητροπολίτη κυρ? ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ κα? στ?ν συνεισφορά του στ? Βορειοηπειρωτικ? Ζήτημα. Τ? κλείσιμο τ?ς ?μιλίας περιε?χε ?να διπλ? μήνυμα. Πρ?τον, ?τι ? λύση το? ξεχασμένου α?το? ?θνικο? θέματος μπορε? ν? δοθε? μόνο μέσω τ?ς ?φαρμογ?ς τ?ν διατάξεων το? Πρωτοκόλλου τ?ς Κερκύρας, δηλαδ? τ?ς δυνατότητας τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν ν? ρυθμίζουν ο? ?διοι τ? τ?ς ?κπαίδευσης κα? διοίκησής τους. Δεύτερον,   ?στειλε πρ?ς το?ς Βορειοηπειρ?τες, πο? παραμένουν στ?ς πατρογονικές τους ?στίες, φυλάττοντας Θερμοπύλες, μήνυμα θάρρους κα? ?λπίδας π?ς παρ? τ?ς δυσκολίες ? Θε?ς θ? δώσει στ? τέλος  ν? ?λθει ? ?νάσταση  γι? τ?ν ?διαίτερη πατρίδα τους. Γι? τ? σκοπ? α?τ? ?λοι ο? ?λληνες πο? ?γαπο?ν τ?ν πατρίδα θ? ε?ναι στ? πλευρό τους.

         ? χορωδία κα? τ? χορευτικ? τμ?μα τ?ς Νεανικ?ς ?στίας ?γ. Παντελεήμονος, πλαισίωσαν μ? ?να ?ξαιρετικ? ?πιμελημένο καλλιτεχνικ? πρόγραμμα  τ?ν ?κδήλωση κα? μ?ς μετέφεραν μ? τραγούδια κα? ?παγγελίες,  στ? ?ρωικ? πνε?μα τ?ν ?γωνιστ?ν το? ?πους το? 40.

        Τ?ν ?κδήλωση χαιρέτισε ? δήμαρχος Πολίχνης πο? ε?χαρίστησε τ?ν Σέβ. Κονίτσης γι? τ?ν παρουσία του στ?ν πόλη, ?ν? ?μπνευσμένο χαιρετισμ? ?πηύθυνε ? ποιμενάρχης τ?ς τοπικ?ς ?κκλησίας  κ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ, πο? θυμήθηκε τ?ς ?κδηλώσεις πο? διοργανώθηκαν  στ? Δυτικ? Θεσσαλονίκη τ?ν δεκαετία το? 1980 ?π?ρ τ?ν διωκομένων ?δελφ?ν μας τ?ς Βορείου ?πείρου ?π? το?ς  προκατόχους τ?ν δύο Μητροπολιτ?ν,  τ?ν μακαριστ? Νεαπόλεως κυρ? Διονύσιο κα? τ?ν μακαριστ? Κονίτσης κυρ? Σεβαστιανό.

         Στ?ν ?κδήλωση παραβρέθηκαν ο? π. ?πουργο? κ. Γκιουλέκας κα? Παπαθεμελής, μέλη το? δημοτικο? Συμβουλίου Πολίχνης, ο? κυρίες Κολοβο? κα? Νικολάου κα? ο? κ. ?σπασίδης κα? Κουριανίδης ?π? τ? Δημοτικ?  Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, καθ?ς κα? ?ντιπροσωπεία τ?ς παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ?πίσης παραβρέθηκαν ?κπρόσωποι τ?ν φίλων  συλλόγων τ?ς ?πειρωτικ?ς ?στίας (? ?ποία καί παρεχώρησε τίς στολές το? χορευτικο? γιά τήν ?κδήλωση), το? συλλόγου Φίλων του Μουσείου Μακεδονικο? ?γώνα, το? Πανελληνίου Συλλόγου Μακεδονομάχων, καθ?ς κα? μέλη τ?ν χριστιανικ?ν ?δελφοτήτων τ?ς πόλης, Μέγας Βασίλειος, Χριστιανική ?λπίδα, Φ?ς Χριστο?, κα? ?σία Ξένη, πο? τόσο ?χουν στηρίξει τ? ?ργο τ?ς ΣΦΕΒΑ. ?διαιτέρως ?ναφέρουμε τ?ν παρουσία πολλ?ν  ?κπροσώπων τ?ν ?ργανώσεων τ?ν Βορειοηπειρωτ?ν στ?ν πόλη μας. Τ?ν ?κδήλωση κάλυψε ? τηλεοπτικ?ς σταθμ?ς 4Ε τ?ν ?πο?ο κα? ε?χαριστο?με θερμ? γι? τ?ν ?ν γένει συμπαράστασή του στ? προσπάθειά μας. 

      Θ? ?ταν ?διαίτερη παράλειψη ?ν δ?ν ?ναγνωρίζαμε τ? ρόλο τ?ς δ. Μαρίας Χαραλαμπίδου ?πευθύνου τ?ς Νεανικ?ς ?στίας ?γ. Παντελεήμονος στ?ν ?πιτυχία α?τ?ς τ?ς ?κδήλωσης πο? ?φερε το?ς κατοίκους τ?ς Πολίχνης σ? ?παφ? μ? τ? παρελθ?ν κα? τ? παρ?ν το? Βορειοηπειρωτικο? Ζητήματος, ?λλ? κα? μ?ς μετέφερε μυσταγωγικ? στ? πατριωτικ? κλίμα  ?κείνων τ?ν ?μερ?ν. Τ?ν ε?χαριστο?με θερμ? γι? τ?ν ?ψογη συνεργασία.

ΣΦΕΒΑ, 18.10.2010

Η Βόρειος Ήπειρος στο σταυροδρόμι της Ιστορίας - Διπλό μήνυμα του Μητροπολίτη Κονίτσης από το Θέατρο ΠολίχνηςΕίσοδος μελών:
  
Χριστούγεννα: «Ἐπί γῆς» καί «ἐν ἀνθρώποις» τί;
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1990: Τα πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα στην Αλβανία
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΨΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK
ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ!
ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - ΜΗ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ!