Επέτειος 28ης Οκτωβρίου στην Κορυτσά και Ελληνικό σχολείο ΟΜΗΡΟΣ


Επέτειος 28ης Οκτωβρίου στην Κορυτσά και Ελληνικό σχολείο ΟΜΗΡΟΣ
Επέτειος 28ης Οκτωβρίου στην Κορυτσά και Ελληνικό σχολείο ΟΜΗΡΟΣ

Τό παρόν  ἔδωσε καί φέτος ἡ ΣΦΕΒΑ στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στήν Κορυτσᾶ. Μετά τή δοξολογία στήν παλαιά Μητρόπολη, ἀκολούθησε ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση καί ἡ κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ χωριοῦ Μπομποστίτσα  μέ τήν παρουσία τοῦ προξένου τῆς  Ἑλλάδας κ. Ἀλαμάνου , πολλῶν φορέων καί συλλόγων ἀπό Κορυτσᾶ καί ἀπό Ἑλλάδα καθώς καί ἐκπροσώπων τῆς ὁμογένειας. Στή συνέχεια δόθηκε ἑορταστική ἐκδήλωση στό χῶρο τοῦ σχολείου ΟΜΗΡΟΣ ἀπό τούς μαθητές.

Μολονότι ὡς ΣΦΕΒΑ ἔχουμε πολυετῆ πείρα τῆς ποιότητας τῆς δουλειᾶς πού γίνεται στό σχολεῖο καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τῶν ἑορτῶν πού παρουσιάζουν οἱ ἐκπαιδευτικού μέ τά παιδιά, ὁμολογουμένως συγκλονισθήκαμε κατά τή διάρκεια τῆς  ἑορτῆς. Τά πάντα ἤταν ἄψογα. Ἀπό τήν χορωδία πού ἀπέδωσε ἐξαιρετικά καί μέ γνήσιο ἐνθουσιασμό τά τραγούδια τοῦ ἔπους, ὥς τήν ἱστορική παρουσίαση  τῆς ἐποποιίας μέ τή βοήθεια πολυμέσων ἀλλά καί τό ἐκπληκτικό θεατρικό ἔργο πού γέμισε δάκρυα τά μάτια ὅλων καί μᾶς μετέφερε νοερά στήν τραγική ὅσο καί ἡρωική ἐκείνη ἐποχή. Πάντοτε μᾶς ἐντυπωσίαζε ἡ ἄψογη παρουσίαση τοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς μαθητές, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ περιοχή τῆς Κορυτσᾶς, καθώς δέν ἀνῆκε στήν ἀναγνωρισμένη ἀπό τούς Ἀλβανούς ἑλληνική μειονότητα, εἶχε χάσει  σταδιακά ἀπό τό 1925 τήν ἑλληνική γλῶσσα. Πέρα ἀπό τήν καλλιτεχνική ἀρτιότητα, ἡ ἄψογη χρήση τῆς γραμματικῆς καί τοῦ συντακτικοῦ ἀλλά καί ἡ καθαρότητα στήν προφορά καί στήν ἄρθρωση, δείχνει τήν προσεκτική καί οὐσιαστική ἐργασία πού γίνεται ἀπό τήν πλευρά τῶν ἐκπαιδευτικῶν καθὠς καί τήν ὄρεξη καί διάθεση ἀπό τήν πλευρά τῶν μαθητῶν πού προσλαμβάνουν δημιουργικά ὅτι διδάσκεται.

Ὁμολογουμένως ἡ σύγκριση μέ ἀντίστοιχες ἑορτές στόν ἑλλαδικό χῶρο εἶναι συντριπτική τόσο  σέ ἐπίπεδο καλλιτεχνικοῦ ἀποτελέσματος ὅσο καί  κυρίως στά στοιχεῖα ἐθνικῆς μνήμης καί ἀυτογνωσίας πού μεταδίδονται μέσα ἀπό τέτοιες ἐκδηλώσεις καί τό σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ εἶναι σίγουρα παράδειγμα πρός μίμηση.

Ἀπό τήν πλευρά μας θέλουμε νά δώσουμε συγχαρητήρια στή διεύθυνση, τούς ἐκπαιδευτικούς ἀλλά καί στούς μαθητές τοῦ σχολείου καί νά τούς διαβεβαιώσουμε ὅτι θά συνεχίσουμε νά εἴμαστε στό πλευρό τους στήν ὄμορφη προσπάθειά τους , ὄπως πράξαμε ἀπό τό 1991 μέ τήν ἀρχή τῶν φροντιστηρίων ἑλληνικῆς γλώσσας στήν περιοχή τῆς Κορυτσᾶς.

   Τό σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ ἀποτελεῖ φάρο ἑλληνικῆς παιδείας καί πολιτισμοῦ  στήν περιοχή καί ἔχει προσφέρει μέγιστο ἔργο στά 11 χρόνια λειτουργίας του. Εἶναι ἐπιβεβλημένο ἡ ἐπίσημη  Ἑλλάδα ὅπως καλῶς πράττει τά τλευταῖα χρόνια μέσω  τοῦ ὑπουργείου Παιδείας   καί τοῦ τοπικοῦ προξενείου νά συνεχίσει νά στηρίζει τήν ἐξαιρετική αὐτή προσπάθεια πού μόνο καλό ἔχει νά προσφέρει στήν ὁμογένεια τῆς  Κορυτσᾶς ἀλλά καί στίς σχέσεις τῶν δύο λαῶν. Εὐχή μας εἶναι τέλος τήν ἴδια ὄμορφη παράδοση νά ἀκολουθήσει καί τό Λύκειο ΠΛΑΤΩΝ τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τή συνέχεια γιά ὄσα παιδιά ἀποφοιτήσουν ἀπό τόν ΟΜΗΡΟ.

Είσοδος μελών:
  
Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα σε τρεις δεκαετίες δημοκρατίας στην Αλβανία
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟΥ 1821
Δελτίο Τύπου Μητρ. Δρυϊνουπόλεως κ. Ανδρέα για τις αλβανικές προκλήσεις
Τελέστηκε μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη
Μνημόσυνο για τον Κ. Κατσίφα στη Θεσσαλονίκη στις 7 Νοεμβρίου