Πᾶμε σὲ Ἐκλογὲς μὲ συνεχῆ σιωπὴ περὶ Βορείου Ἠπείρου; Πάλι ἐκτὸς ἀτζέντας «Ἐθνικῶν θεμάτων» τὸ ἐκκρεμὲς αὐτὸ ζήτημα.


Ἐνῶ ὅλοι ἀναφέρονται στὶς ἐπερχόμενες Βουλευτικὲς ἐκλογὲς (ἐντός του 2022 ἢ τὸ 2023, ἀγνοοῦμε), παρατηρεῖται ἕνα ἀπαράδεκτο θέμα ποὺ καὶ στὸ παρελθὸν ἔχουμε θίξει ἀπὸ τὸ ΒΒ. Τὰ Κόμματα (κυρίως αὐτὰ ποὺ λέγονται «κόμματα ἐξουσίας») συνεχίζουν νὰ σιωποῦν γιὰ τὴν μοίρα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ Ἐθνικὸ αὐτὸ θέμα ἀπουσιάζει ἐπιδεικτικὰ ἀπὸ τὸν προεκλογικό τους λόγο.

Δὲν μπορεῖ νὰ μονοπωλοῦν τὰ ἐθνικὰ θέματα τὸ Αἰγαῖο, ἡ Θράκη ἢ ἡ Κύπρος (ἀφήνουμε στὴν ἄκρη τὸ Μακεδονικό, ποὺ μᾶλλον ἔπεσε θύμα τῆς μικροπολιτικῆς σκοπιμότητας τῶν τελευταίων  Κυβερνήσεων τῆς χώρας, παρὰ τὴν Ἰσχυρὴ βούληση τοῦ Λαοῦ μας. Τοῦ Λαοῦ μας, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων, ποὺ ἀγνοήθηκε ἐπιδεικτικά. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφέρουμε πόσο ἀγνόησαν οἱ δικοί μας κυβερνῶντες ἀπὸ τὸ 2018 ἕως σήμερα τὴν ἐπίκληση ἱστορικῶν δικαίων).

Τὸ Ἐθνικὸ Θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, παρὰ τὸ πέπλο τῆς σιωπῆς ποὺ τὸ κάλυψε ἡ ἐπίσημη Ἑλληνική (!) Πολιτική, γιὰ ὅσους πιστεύουμε ὅτι τὰ Δίκαια δὲν παραγράφονται, ΥΠΑΡΧΕΙ. Καὶ ἡ λύση του ἐκκρεμεῖ, μὲ βάση τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἰσχυρῶν μετὰ τὸν Πόλεμο.

Μπορεῖ ὁ Λαός μας νὰ εἶναι, ὅπως λένε, «κουρασμένος» ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια καὶ τὶς διεθνεῖς ἀναταραχές, ἀλλὰ στὸ βάθος μέσα του ἔχει πίστη στὰ Ἐθνικὰ Δίκαια. Καὶ τὸ ἔδειξε στὰ Συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία ποὺ ἀπαιτεῖται. Ὁ Λαός μας, ποὺ ἀφήνει στὴν ἄκρη ταπεινώσεις καὶ φτωχοποίηση, γιὰ νὰ διαδηλώσει γιὰ τὰ Ἐθνικά του Δίκαια, μπορεῖ μόνο τότε νὰ ἔχει ἐλπίδα.

Ἀπὸ τὶς σελίδες τῆς παρούσης ἐφημερίδος καλοῦμε ὅλους τους φίλους τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ νὰ θέσουν σὲ ὑποψηφίους ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ τὸ ἐθνικὸ θέμα. Νὰ τονίσουν ὅτι στὴν συνείδησή τους καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος εἶναι κριτήριο γιὰ νὰ ψηφίσουν ἕνα κόμμα, καθὼς ὅλα, ὅπως λένε, διακηρύσσουν τὴν ἀνησυχία τους καὶ προτείνουν λύσεις γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νὰ καλέσουν τὰ Κόμματα νὰ διατυπώσουν τὶς θέσεις τους ἐπὶ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶνε ὅτι στὸ ρευστὸ σκηνικὸ τῶν Βαλκανίων σύντομα θὰ θέσουν τὸ θέμα ἀπὸ τὴν ἀντίστροφη ὄψη του ἡ βουλιμία τῶν Τιράνων, ἀνακινώντας θέμα Τσάμηδων καὶ μιλώντας γιὰ «Μεγάλη Ἀλβανία».

Ὅσοι ἀγαπᾶμε τὴν Ἑλλάδα καὶ νοιαζόμαστε γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι σὲ αὐτὰ ἀνήκει καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Σὲ αὐτὰ ἀνήκουν δηλαδὴ ὁ ἡρωικὸς πληθυσμός της, ἡ Ἱστορία καὶ οἱ Παραδόσεις της καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔκαναν τόσους αἰῶνες τὸν χῶρο αὐτὸν μία ζωντανὴ πορεία Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Ἑλληνορθόδοξης ταυτότητος.

Γεώργιος Διον. Κουρκούτας

Φιλόλογος- συγγραφέας