Αρχίζει η απογραφή του πληθυσμού. Κατά πόσον είμαστε προετοιμασμένοι;


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΣΤΑΤ της Αλβανίας, στις 18 Σεπτεμβρίου αρχίζει η απογραφή του πληθυσμού.

Μια απογραφή που ποτέ στα χρόνια της αντιπολίτευσης δεν έγινε στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διαστάσεων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων να δηλώσουν ελεύθερα την καταγωγή τους, την θρησκεία τους, το είναι τους.

Η οργάνωση της Ομόνοιας από την αρχή της ιδρύσεώς της, έχει επισημάνει την αναγκαιότητα της  απογραφής του πληθυσμού στην Αλβανία, ένα αίτημα  που εκφράζονταν δυναμικά και από το διεθνή παράγοντα σε όλες τις εκθέσεις που αφορούσαν την Αλβανία.

Οι εκάστοτε αλβανικές; Κυβερνήσεις φοβούμενες του μεγέθους των ελληνικής καταγωγής και συνειδήσεων πολίτες της Αλβανίας, και όταν η αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έχει δηλώσει στη Μόσχα πως  ο αριθμός αγγίζει τις 300.000, με τις πιο διαβολεμένες μεθοδεύσεις  και επηρεάζοντας το ΙΝΣΤΑΤ, η απογραφή του πληθυσμού ποτέ δεν έγινε στα μέτρα της. Στις 19.12.2002 με αρ. εγκυκλίου 14 έγινε η απαλοιφή της εθνικότητας στα δημοτολόγια και στις επόμενες απογραφές δεν αναγράφονταν το λήμμα της εθνικότητας και του θρησκεύματος στο ερωτηματολόγιο, κατέγραψαν τον αριθμό των κατοίκων ελληνικής καταγωγής με τον πιο νοθευμένο τρόπο.

Λίγες μέρες μένουν από την νέα απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία.  Είναι ενημερωμένοι  οι ένθεν και ένθεν Βορειοηπειρώτες  για την νέα τάξη πραγμάτων; Πότε αρχίζει και τί συμπεριλαμβάνει το ερωτηματολόγιο;  Πρέπει να είναι παρόντες όλοι ή αρκεί ο επικεφαλής της οικογένειας να δηλώσει και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του;  Το προβλέπει ο νόμος της απογραφής;

Το πρόβλημα είναι σοβαρό, για να μην περιπαίζει το ΙΝΣΤΑΤ με τον αριθμό των μελών της ΕΕΜ, στους δήμους να χορηγηθούν θα ανάλογα κονδύλια βάσει των νέων δεδομένων του πραγματικού αριθμού και όχι του νοθευμένου, αλλά και για το γόητρό μας.

Η οργάνωση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ πρέπει να ξυπνήσει από το λήθαργο και να πάρει σοβαρά το πρόβλημα αυτό της απογραφής, μα και οι άλλοι παράγοντες, κόμματα, δήμοι, σύλλογοι, Αδελφότητες, όλοι να συμβάλλουν με τον τρόπο τους για την παρουσίαση  των Βορειοηπειρωτών στην απογραφή.

Βαγγέλης Παπαχρήστος