Μητέρα Ἑλλάδα μή μᾶς ἐγκαταλείπεις


Το ποίημα που ακολουθεί γράφτηκε από έναν ορθόδοξο Κορυτσαίο, τον κ Μπαμπούλα Σωτήριο και δηλώνει το φρόνημα και την αγάπη του για την μητέρα Ελλάδα.

Μέσα από τους στίχους του μπορεί να διακρίνει κανείς τους αγώνες και τις θυσίες που έκαναν οι Έλληνες Κορυτσαίοι στα πέτρινα χρόνια της κουμμουνιστικής διακτατορίας και τον πόθο τους για την ένωση τους με τον εθνικό κορμό. Ταυτόχρονα όμως σε κάποιο σημείο εκφράζει και το παράπονό του προς την Ελλάδα λέγοντας ότι η οπτική της είναι λανθασμένη θεωρώντας τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ως Αλβανούς.

Το ποίημα γράφτηκε στα αλβανικά και έχει ομοιοκαταληξία. Η απόδοση του στα ελληνικά, τη γλώσσα της καρδιάς του ποιητή, και η απώλεια της ομοιοκαταληξίας είναι φυσικό να μην αποδίδει εξ ολοκλήρου το υπέροχο στίχο.

 

Μητέρα ?λλάδα μή μ?ς ?γκαταλείπεις.
 
Μητέρα ?λλάδα πού ε?σαι δίπλα στό Θεό,
Τά παιδιά σου ?ν καί μακριά σου ζο?ν,
Τήν μητέρα τους ποτέ δέν τήν ξεχνο?ν.
 
Μητέρα ?λλάδα μή μ?ς ?γκαταλείπεις,
Διότι ?με?ς στεκόμαστε στά σύνορα ?ς δρ?ς
Στήν Βόρειο ?πειρο ε?μαστε λιθάρι,
Μή μ?ς βλέπετε ?ς ?λβανούς
Γιά τήν ?λλάδα ?χουμε πολεμήσει
καί θά κάνουμε πολέμους,
Τήν ζωή μας στήν Μητέρα ?λλάδα θά ?φιερώσουμε.
 
? κομμουνισμός καταγεγραμμένους μ?ς ε?χε
Γιατί στήν κοιλιά μας ε?ζώνους ε?δε,
Μέ ραδιόφωνα τήν ?λλάδα ?κούγαμε
?ψώναμε κερα?ες, τηλεόραση γιά νά δο?με
?σα μέ τό βουνό ψηλά
?ρκε? ? φωνή τ?ς μητέρας μας νά ?ρθει στά α?τιά.
 
?κόμη, κι ?ν δέν μ?ς καταλαβαίνετε,
?πό τήν μητέρα μας, μη μ?ς ?πομακρύνετε,
Στούς κινδύνους γιά τήν μητέρα ?λλάδα ?με?ς πάλι θά πολεμήσουμε.
   
Μπαμπούλας Σωτήριος
?κ Μπομποστίτσας Κορυτσ?ς.
?πό την ?στοσελίδα ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΡΥΤΣΑ
Τό πρωτότυπο στήν ?λβανική.