Οι Βλάχοι της Κορυτσάς είμαστε Έλληνες. Περιμένουμε από την Ελλάδα να μας στηρίξει!


Οι Βλάχοι της Κορυτσάς είμαστε Έλληνες. Περιμένουμε από την Ελλάδα να μας στηρίξει!

Συνέντευξη τοῦ Ναοὺμ Ντίσιου, προέδρου τῆς Ὁμόνοιας Κορυτσᾶς, στὸ ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΥ καὶ στὴν ἐκπομπὴ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR, μὲ τὴν Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα καὶ τὸν Ἀλέξανδρο Κορακίδη, τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2011 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἔχουμε μαζί μας τηλεφωνικὰ τὸν πρόεδρο τοῦ Παραρτήματος τῆς Ὁμόνοιας στὴν Περιφέρεια Κορυτσᾶς τὸν κύριο Ναοὺμ Ντίσιο. Κύριε Ντίσιο καλησπέρα σας, καλησπέρα καὶ στὴν ὄμορφη Κορυτσᾶ. 

Ναοὺμ Ντίσιος: Καλησπέρα καὶ ἀπὸ ‘μένα. Καλησπέρα Ἑλλάδα. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Εἴχατε μία περιπέτεια τελευταία κύριε Ντίσιο καὶ νὰ πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Μιλᾶμε γιὰ τὸ μνημεῖο, ἕναν τεράστιο σταυρὸ ποὺ ὑπάρχει στὸ χωριὸ Μπομποστίτσα στὴν Κορυτσᾶ, τὸ ὁποῖο ἔχει στηθεῖ στὴ μνήμη τῶν Ἑλλήνων πεσόντων στρατιωτῶν τοῦ 1940, ὅπου ἐσεῖς κάνατε κάποια ἔργα καὶ καταδικαστήκατε γι’ αὐτό. Τί ἀκριβῶς συνέβη; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ Μπομποστίτσα εἶναι ἕνα χωριὸ ποὺ ἔχει ἀπόσταση 6 χλμ ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς, ὅπου εἶναι θαμμένοι δύο Ἕλληνες στρατιῶτες ποὺ σκοτώθηκαν στὸν πόλεμο τοῦ 1940. Ἐμεῖς σὰν Ὁμόνοια Περιφέρειας Κορυτσᾶς κάθε χρόνο 28η Ὀκτωβρίου κάνουμε ἐκεῖ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο. Στὸ χῶρο αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι ὁ σταυρός, στὸ Μοναστήρι τῆς Θεοτόκου Μαρίας, ὑπῆρχε πολὺ λάσπη. Πήραμε λοιπὸν τὴν ἀπόφαση νὰ φτιάξουμε ἕνα δρομάκι...

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Πήρατε ἐσεῖς τὴν πρωτοβουλία γιὰ νὰ τὸ κάνετε αὐτό; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Δὲν χρειαζόταν πρωτοβουλία. Πήγαμε στὴν Ἐπαρχία Ντρενόβας, ποὺ ἀνήκει ἡ Μπομποστίτσα γιὰ νὰ πάρουμε τὴν ἄδεια καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι «δὲν χρειάζεται ἔγκριση γι’ αὐτὸ ποὺ θὰ κάνετε». 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ ἕνα μονοπάτι ποὺ χρειαζόταν νὰ φτιαχτεῖ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει λάσπη... 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἐκεῖ ἤδη ὑπῆρχε τὸ μονοπάτι, ἀλλὰ δὲν εἶχε σκαλοπάτια. Μετὰ ἐμεῖς τὸ φτιάξαμε καὶ τὰ μπετὰ ποὺ ρίξαμε τὰ πλήρωσα ὁ ἴδιος. Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα ξεσηκώθηκαν κάποιοι ἀπὸ ἐκεῖ, μᾶλλον δύο τρεῖς οἰκογένειες βουλγάρικης καταγωγῆς, ποὺ λέγανε ὅτι οἱ Βλάχοι ἤρθανε ἐδῶ γιὰ νὰ κάνουν ζημιὲς καὶ πολλὰ ἄλλα ψέμματα. Ἐμεῖς ὅμως δὲν σκάψαμε τίποτα, οὔτε κάναμε καμία ζημιά.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Σᾶς κατηγόρησαν ὅτι σκάψατε στὸ παλιὸ νεκροταφεῖο... 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἔτσι εἶπαν, ὅτι ἐκεῖ εἶχε νεκροταφεῖο ἀλλὰ δὲν εἶχε τίποτα. Ἐμεῖς δὲν πειράξαμε τίποτα. Πρῶτα μιλήσαμε μὲ ἀνθρώπους τοῦ χωριοῦ γιὰ νὰ συνεννοηθοῦμε πὼς θὰ γίνει ἡ δουλειὰ καὶ συμφωνήσαμε. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Οἱ χωριανοὶ δηλαδὴ συμφώνησαν νὰ γίνουν αὐτὰ τὰ σκαλιά... 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ναί, πρῶτα συμφώνησαν οἱ χωριανοὶ καὶ μετὰ προχωρήσαμε. Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα ὅμως κάποιοι, ἴσως πολιτικὸς νὰ ἦταν ἀπὸ πίσω. Τὸ θέμα εἶναι πολιτικό, γιατί ἐμεῖς οἱ Βλάχοι ἐδῶ στὴν Περιφέρεια Κορυτσᾶς, στὸ παράρτημα τῆς Ὁμόνοιας εἴμαστε 5.000 μέλη μέχρι τώρα.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Λέτε δηλαδὴ ὅτι κάποιοι σᾶς πολεμοῦν ἐκεῖ πέρα... 

Ναοὺμ Ντίσιος: Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς πολεμοῦν. Κι ὄχι μόνο ἐδῶ ἀλλὰ καὶ στὴν μέσα Ἀλβανία, ὅπως τὸ κόμμα τῶν Τσάμηδων. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Καὶ τώρα σᾶς πῆγαν δικαστικά; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ εἰσαγγελέας μᾶς ἀπήγγειλε κατηγορίες χωρὶς νὰ ὑπάρχουν μάρτυρες.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ποιὰ εἶναι ἀκριβῶς ἡ κατηγορία ἀπὸ τὴν εἰσαγγελέα;

Ναοὺμ Ντίσιος:  Ὅτι σκάψαμε κόκκαλα νεκρῶν καὶ τὰ βγάλαμε ἔξω 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Βρέθηκαν τὰ ὀστᾶ; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Μετὰ ἀπὸ ἕνα μήνα ποὺ κάναμε τὶς ἐργασίες ἦρθε ἕνα αὐτοκίνητο μὲ πινακίδες Αὐλώνας καὶ βγάλανε ἕνα τσουβάλι μὲ κόκκαλα καὶ τὰ βάλανε μετὰ ἐκεῖ. Στὸ σημεῖο ὅμως αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε τίποτα. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα, τὸ Προξενεῖο στὴν Κορυτσᾶ ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί σας; Παλαιότερα εἶχαν γίνει προσπάθειες νὰ συλλέξουν τὰ ὀστᾶ τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν ἀπὸ τὸ 1940...

Ναοὺμ Ντίσιος: Γιὰ τὴν Πρεσβεία δὲν ξέρω. Ἀπὸ τὸ Προξενεῖο ὅμως τῆς Κορυτσᾶς ὁ κ. Θεόδωρος Καμαρινὸς – Οἰκονόμου εἶναι πάντα δίπλα μου καὶ μὲ βοηθάει. Εἶναι πολὺ πατριώτης. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου ποιὰ εἶναι; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Καταδικάστηκα σὲ ἕνα χρόνο φυλάκιση χωρὶς ἀναστολή. Πῆγα στὸ Ἐφετεῖο καὶ περιμένω τὴν ἀπόφαση. Δὲν ξέρω πότε ἀκριβῶς θὰ βγεῖ, ἴσως μετὰ ἀπὸ ἕνα μὲ δύο μῆνες. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἐσεῖς τί σκοπεύετε νὰ κάνετε ἀπὸ δῶ καὶ πέρα;

Ναοὺμ Ντίσιος: Περιμένουμε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐνδιαφερθεῖ καὶ νὰ μᾶς βοηθήσει. Στὸ μόνο πράγμα ποὺ «φταῖμε» εἶναι ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες Βλάχοι ποὺ ζοῦμε στὴν Κορυτσᾶ. Ἐγὼ εἶμαι Βλάχος, ἕνας παππούς μου καταγόταν ἀπὸ τὰ Γιάννινα. Ἐγὼ γεννήθηκα καὶ μεγάλωσα ἐδῶ στὴν Κορυτσά, ἀλλὰ θέλουν νὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ φύγουμε. Στὴν Περιφέρεια Κορυτσᾶς εἶναι γύρω στοὺς 40.000 Ἕλληνες Βλάχους Ὁμογενεῖς.  

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Πρόσφατα ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδας στὴν Κορυτσά, ὁ κ. Οἰκονόμου, δήλωσε νὰ βγεῖτε οἱ Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς καὶ νὰ δηλώσετε χωρὶς φόβο τὴν καταγωγή σας καὶ τὴν ἐθνικότητα σᾶς τὴν ἑλληνική. Πῶς δέχθηκε ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Κορυτσᾶς αὐτὲς τὶς δηλώσεις; Ὑπῆρξαν κι ἄλλες ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ πλευρά; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Στὴ συγκέντρωση ποὺ εἶπε αὐτὰ ὁ Πρόξενος τῆς Κορυτσᾶς εἶχαν ἔρθει καὶ πολλὰ ἄτομα ποὺ δὲν ἦταν μέλη τῆς Ὁμόνοιας. Μετὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα δὲν φοβόμαστε κανέναν. Ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ φοβόντουσαν τώρα δὲν φοβοῦνται πιὰ καὶ θὰ γραφτοῦμε ὅλοι ὅσοι εἴμαστε. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Κορυτσᾶς ἔχετε τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα ἢ σᾶς εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν δικτατορία τοῦ Χότζα;

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἡ δικτατορία δὲν μᾶς ἀναγνώριζε σὰν Ἕλληνες. Ἀκόμα καὶ τώρα ὅμως μᾶς ἀναγνωρίζουν σὰν Βλάχους. Δὲν δέχονται οὔτε αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἔγγραφα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ Χότζα ἦταν πολλοὶ Βλάχοι, οἰκογένειες ὁλόκληρες μάλιστα, ποὺ φυλακίστηκαν ἐπειδὴ δήλωναν Ἕλληνες. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Τώρα μπορεῖτε νὰ διεκδικήσετε τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα δικαστικὰ ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος; 

Ναοὺμ Ντίσιος: Ἐμεῖς ἐδῶ θὰ μαζέψουμε ὑπογραφὲς γιὰ τὴν ἀπογραφὴ πληθυσμοῦ ὥστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες στὴν Κορυτσᾶ νὰ δηλώσουμε τὴν ἐθνικότητά μας. 

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ.GR: Θὰ θέλατε νὰ προσθέσετε κάτι τελευταῖο κύριε Ντίσιο;

Ναοὺμ Ντίσιος: Θὰ ἤθελα ἡ μητέρα Ἑλλάδα νὰ μᾶς ἀκούσει ἐπιτέλους μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια καὶ νὰ μᾶς στηρίξει. Νὰ βοηθήσει καὶ μένα μὲ τὴν περιπέτεια ποὺ ἔχω. Χωρὶς τὴ στήριξη τῆς Ἑλλάδας δὲν μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε. Πρέπει νὰ μᾶς στηρίξει γιὰ νὰ παραμείνουμε στὰ πάτρια ἐδάφη.

Πηγή: http://toorama.blogspot.com

Είσοδος μελών:
  
Πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη - 1 Ιουνίου
Εκδημία του Μητροπολίτου Δράμας κυρού Παύλου
Δελτίο Τύπου, Ομιλία και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου