ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ 2019 - ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ &ΜΑΥ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1946-1949


ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ 2019 - ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ &ΜΑΥ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1946-1949

Τὴν Κυριακὴ 01 Σεπτεμβρίου 2019 τελέσθηκε μὲ λαμπρότητα  ἡ ἐθνικοθρησκευτικὴ ἐκδήλωση μνήμης - Ἐπέτειος τῆς νίκης τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸ Γράμμο καὶ τὸ Βίτσι  (ποὺ φέτος ἦταν ἐκεῖ ὁ ἐπίσημος ἑορτασμὸς) ἔναντι τῶν κομμουνιστῶν ἀνταρτῶν τοῦ «Δ.Σ.Ε.» πού αἱματοκύλησαν τὴν πατρίδα κατὰ τὰ ἔτη 1946-1949. Στὸ Γράμμο Βούρμπιανη Κονίτσης ἔγινε τὸ καθιερωμένο μνημόσυνο στὴ μνήμη τῶν πεσόντων Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καθῶς καί τῶν Πεσόντων τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Χωροφυλακῆς, τῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας καὶ τῶν ΜΑΥ, ἱερουργοῦντος τοῦ Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κ. κ. Ἀνδρέα.

Δεκάδες προσκυνητὲς  ἔφτασαν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Διοργανωτὴς τῆς ἐκδήλωσης μνήμης ἦταν ἡ Ἕνωση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ) Ἰωαννίνων. Μετὰ τὴ Θεία λειτουργία ἔγινε τὸ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν πεσόντων.

Ἀκολούθησε ἡ ἔπαρση σημαίας καὶ τὸ προσκλητήριο νεκρῶν, ἐψάλη τρισάγιο στὸ μνημεῖο Πεσόντων καὶ τηρήθηκε ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς στὴ μνήμη τῶν στρατευμένων παλικαριῶν ποὺ ἐμπόδισαν νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ κομμουνιστικὴ δικτατορία. Διαβάστηκαν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Τασούλα Κων. καὶ τὴ βουλευτὴ κα Μ. Κεφαλά.

Ἔπειτα ἀπεύθυνε χαιρετισμὸ ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.α. κ. Κράγκαρης Ἀριστομένης γιὰ τὴν Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν. Ὑπογράμμισε τὴ σημασία τῆς νίκης σὲ Γράμμο καὶ Βίτσι ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος. Ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ Ἰωαννίνων Ἀντιστράτηγος ἐ. α. κ. Κωστούλας Δημήτριος, ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ λόγο. Καλωσόρισε ἐν ἀρχὴ τοὺς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν στὴν ἐκδήλωση μνήμης. Στηλίτευσε τὴν ἀντεθνικὴ στάση τοῦ ΚΚΕ μετὰ τὸ Β΄ Π.Π.. Ἀναφέρθηκε στὶς νικηφόρες ἐπιχειρήσεις Πυρσὸς τοῦ 1949 τοῦ Στρατοῦ. Τέλος ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν πεσόντων τοῦ Στρατοῦ καὶ τῆς  Χωροφυλακῆς σὲ Γράμμο καὶ Βίτσι.

ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑ:

Τέλος στὴν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης κ .κ. ΑΝΔΡΕΑΣ , ἐμψύχωσε καὶ ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημα τῶν προσκυνητῶν μὲ ἕνα πύρινο λόγο. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ἐξῆρε τὴ θυσία τῶν στρατευμένων παιδιῶν τῆς ἐποχῆς ποὺ ἔπεσαν ἡρωικὰ τότε ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Ἀναφέρθηκε στὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ ὑπογράμμισε ὅτι μέχρι τὸ 1949 τὸ ΚΚΕ εἶχε ἀποφασίσει τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, χάριν τῶν σλάβων κομμουνιστῶν. Κάλεσε τὴν Πολιτεία νὰ φτιάξει ἐπιτέλους τὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ 2520 ὥστε νὰ τελεῖται ἐκεῖ τὸ Μνημόσυνο τῶν Πεσόντων τοῦ Γράμμου. Ἔκλεισε τὸ λόγο του καλώντας τὸ λαὸ νὰ παραμείνει πιστὸς στὶς Χριστιανικὲς  καὶ ἐθνικὲς ἀξίες.

Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση τελείωσε μὲ τὴν ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ Ὕμνου.

 

ΒΙΤΣΙ -2019

Παράλληλα μὲ τὸ ἱερὸ μνημόσυνο στὸ Γράμμο, τελέσθηκε μνημόσυνο γιὰ τοὺς πεσόντες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ στὸ Βίτσι. Μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ προσκυνητὲς κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ χῶρο τῆς τελετῆς, ὅπου ἐπιβλητικὰ δεσπόζει τὸ μνημεῖο τῶν Πεσόντων.

Ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἐπιμνημόσυνης Δέησης. Τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἐτέλεσαν ὁ πατὴρ Σταῦρος τῆς Ι.Μ. Καστοριᾶς καὶ ὁ πατὴρ Ἀναστάσιος, πρώην στρατιωτικός, τῆς Ι.Μ. Φλωρίνης.

Στὴν ἐκδήλωση χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἀθηνῶν Ἂντ/γος ἐ.α. κ. Βασίλειος Ροζής. Τὴν ἐπετειακὴ ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Παραρτήματος Καστοριᾶς Ὑπτ/γος ἐ.α Ἠλίας Τζωρζόπουλος, μέσα σὲ μία φορτισμένη συναισθηματικὰ ἀτμόσφαιρα.

Ἀκολούθησε ἡ κατάθεση στεφάνων στὴ θυσία ὅλων αὐτῶν, ἐπώνυμων μὰ καὶ κυρίως ἀνώνυμων καὶ ἀφανῶν ἡρώων.

Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκαν ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης Καστοριᾶς καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παραρτήματος, βουλευτές, ὁ Στρατηγὸς καὶ Ἐπίτιμος Διοικητὴς Στρατιᾶς κ. Κόρκας Κωνσταντῖνος, ἐκπρόσωπος τῆς Ε.Α.Α.Α., τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως Π.Α.Ο. κ. Διον. Βουλγαρόπουλος , Ε.Δ.Ε.Σ. καὶ ἄλλοι.

Ὑπῆρξε μεγάλη παρουσία τῶν προσκυνητῶν ποὺ τοὺς διέκρινε ἡ ὑποδειγματικὴ σεμνότητα, σιωπὴ καὶ ἐνατένιση πρὸς τὸ μεγαλεῖο της θυσίας καὶ τὴν ἱερότητα τῶν στιγμῶν γιὰ τοὺς ἡρωικοὺς πεσόντες τοῦ Ἔθνους μας. Αἰωνία τους ἡ μνήμη.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ 2019 - ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ &ΜΑΥ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 1946-1949Είσοδος μελών:
  
Δελτίο Τύπου και Ψήφισμα Εκδηλώσεων της Επετείου Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Επέτειος Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου: εκδήλωση στο Δελβινάκι
Η Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως τιμά την Επέτειο Αυτονομίας της Β. Ηπείρου
Αἰωνία ἡ νίκη τῆς Ἀναστάσεως. Ἰησοῦς Χριστός: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ
Τα τραγούδια του δασκάλου