Ἡ Σκωτὶα ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν αὐτοδιάθεσή της. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος;


]

Με ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία ἀφιερώνουμε σὲ ὅλους τους Βορειοηπειρῶτες καὶ τὸν ὑπόλοιπο Ἑλληνισμό, τὸ ἀπόσπασμα μὲ τίτλο “Ἀνεξαρτησία” ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ἐθνικοῦ Κόμματος τῆς Σκωτίας:

“Γειὰ σας, τὸ ὄνομά μου εἶναι Κίρστυ. Πρόκειται νὰ γεννηθῶ στὶς 18 Σεπτεμβρίου 2014, ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ τί πατρίδα θὰ μεγαλώσω;

Θὰ εἶναι μία Σκωτὶα ποὺ θὰ εἶναι δικαιότερη καὶ πλουσιότερη; Μια Σκωτὶα ὅπου θὰ μπορῶ νὰ νὰ φθάσω στὶς δυνατότητές μου;

Θὰ εἶναι μία Σκωτὶα τῶν εὐκαιριῶν, ὅπου ἡ ἐλεύθερη ἀνώτερη παιδεία εἶναι δικαίωμα γιὰ ὅλους καὶ τὸ νὰ πηγαίνεις στὸ Πανεπιστήμιο θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς δυνατότητές σου καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν τραπεζικό σου λογαριασμό;

Θὰ εἶναι ὁ τόπος ποὺ γεννήθηκα ἕνα ἀληθινὸ ἔθνος ποὺ στέκεται περήφανα δίπλα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἔθνη, ὥστε μὲ φωνὴ καὶ ψῆφο νὰ βοηθάει νὰ χτίσουμε ἕναν καλύτερο κόσμο;

Θὰ εἶναι ἡ Σκωτὶά μου ἐλεύθερη ἀπὸ ὄπλα μαζικῆς καταστροφῆς καὶ μία χώρα ποὺ ποτὲ δὲ θὰ ὁδηγηθεῖ ἀπὸ ἄλλους σὲ παράνομους πολέμους;

Θὰ μεγαλώνω σὲ μία Σκωτὶα ὅπου ὁ πλοῦτος καὶ οἱ φυσικοὶ πόροι θὰ εἶναι στὰ χέρια τῆς Σκωτίας καὶ δὲ θὰ τὰ σπαταλᾶν οἱ κυβερνήσεις τοῦ Γουέστμινστερ ποὺ δὲν τὶς ἔχουμε ψηφίσει ποτέ;

Θὰ μποροῦνε ἡ μαμά μου καὶ ὁ μπαμπάς μου νὰ ζήσουν στὰ γεράματά τους μὲ ἀξιοπρέπεια, σὲ μία Σκωτὶα ποὺ θὰ σέβεται καὶ θὰ φροντίζει τοὺς συνταξιούχους της;

Θὰ μποροῦνε τὰ δικά μου παιδιὰ νὰ γεννηθοῦν σὲ μία κοινωνία πιὸ δίκαιη καὶ ἀσφαλῆ, μία κοινωνία ποὺ θὰ ἀντανακλᾶ τὶς ἀληθινὲς ἀξίες τῆς Σκωτίας;

Θὰ μεγαλώσω τὴ δική μου οἰκογένεια σὲ μία Σκωτὶα ὅπου οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸ μέλλον μας θὰ λαμβάνονται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ νοιάζονται περισσότερο γιὰ τὴ Σκωτία, ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν ἐδῶ;

Ἡ ἀπάντηση σὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις μπορεῖ νὰ εἶναι “ναί”. Ἀλλὰ μόνο ἂν ἡ Σκωτὶα γίνει ἀνεξάρτητο κράτος.

Τὴν Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 παρακαλῶ ψηφίστε “Ναί”, γιὰ τὴ Σκωτία, γιὰ τὸν ἑαυτό σας καὶ γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Σκωτίας..”

Μαζὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε τὴ Βόρειο Ἤπειρο καλύτερη!