Χαιρετισμός Προέδρου Σ.Φ.Ε.Β.Α. κ. Απόστολου Κατωπόδη


Ἀθήνα 7-12-2014 Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτῶν

Εκδήλωση γιά τά 100 χρόνια ἀπό τόν Αὐτονομιακό Ἀγώνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τά 20 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ

 

Μέ τή χάρι τοῦ Θεοῦ συγκεντρωθήκαμε σήμερα στή φιλόξενη αἴθουσα τῆς Ἑνώσεως Κωνσταντινουπολιτῶν, τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ὁποίας εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκριση στό αἴτημα τῆς παραχώρησης τοῦ χώρου.

Εἶναι ἡ σημερινή ἐκδήλωση, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες ,κυρίες καί κύριοι, ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς. 

Α. Τιμή, σέ μία λησμονημένη ἐποποιία, τόν Αὐτονομιακό Ἀγώνα τοῦ 1914. Τότε πού ὁ Βορειοηπειρωτικός Ἑλληνισμός διεκδίκησε τήν Ἐλευθερία του ἐνάντια στούς μηχανορράφους τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι  κατά παράβαση κάθε ἔννοιας δικαίου καί ἠθικῆς, ἀκρωτηρίασαν τήν ἀπό αἰώνων Ἑνιαία Ἑλληνική Ἤπειρο, ἐπιδικάζοντας τό βόρειο τμῆμα της στό νεοσύστατο κρατικό μόρφωμα, τήν Ἀλβανία.

      Ὁ νικηφόρος ἔνοπλος ἀγώνας τῶν Βορειοηπειρωτῶν εἶχε σάν ἐπιστέγασμα τήν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, πού ἐπισφραγίσθηκε μέ τό Πρωτόκολλο τῆς Κέρκυρας (17 Μαΐου 1914), ἐνεργό νομικό κείμενο, τό ὁποῖο προσυπέγραψε καί ἡ Ἀλβανία χωρίς ὅμως ποτέ νά σεβαστεῖ τήν ὑπογραφή της.

Τά 100 χρόνια πού μεσολάβησαν ἔκτοτε, παρά τούς ποταμούς αἱμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν, δέν δικαίωσαν τούς ἐθνικούς πόθους τῶν τίμιων ἀγωνιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα. Ἀντί τῆς πολυπόθητης λευτεριᾶς, σκληροί δυνάστες ἀπό τόν Ἀχμέτ Ζώγου μέχρι τόν Ἐμβέρ Χότζα καί τόν Ραμίζ Ἀλία ἐπέδραμαν βάναυσα κατά τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ ἀταλάντευτο στόχο τήν ἐθνική του συρρίκνωση. Τό ἐθνικό μαρτυρολόγιο κοσμεῖται ἀπό γνωστούς καί ἄγνωστους Βορειοηπειρῶτες ἥρωες πού θυσιάστηκαν σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κάτεργα καί ἐξορίες, ὑπερασπιζόμενοι τό ἱερό καί ἀναφαίρετο δικαίωμά τους νά ζήσουν ὡς Ἐλεύθεροι Ἕλληνες καί Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Δυστυχῶς, ἡ πολιτική αὐτή τῆς Ἀλβανίας συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα.

Β. Εἶναι ἐπίσης, ἡ σημερινή ἐκδήλωση καί  ἐκδήλωση μνήμης καί τιμῆς στόν ἀοίδιμο μητροπολίτη Σεβαστιανό.

Κάποιοι εἶπαν ὅτι ὁ Ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ ἔληξε μέ τήν ἐκδημία του.Ἴσως ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι διαχρονική, διαρκῆς ὑπόμνηση χρέους καί καθημερινό κάλεσμα εὐθύνης.

Καί ὁ Σεβαστιανός, κυρίες καί κύριοι, ἔδρασε στήν Ἱστορία, διαμόρφωσε τήν Ἱστορία, ἔγραψε Ἱστορία. Εἶναι ἀπό μόνος του Ἱστορία. Ἡ ζωή του κυριολεκτικά δοσμένη στό Θεό καί τήν Πατρίδα. Δέν ἦταν ὁ κοινός πατριώτης πού ἔδινε μέρος τῶν δυνάμεών του γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος, ἀλλά πρόσφερε ὅλο του τό εἶναι, δινόταν ὁλοκληρωτικά στόν Ἀγώνα γιά τήν προάσπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου, γιά τήν προβολή καί ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.

΄Ὅσα  μέ στεντόρεια φωνή διακήρυττε πρίν τριάντα 30 χρόνια ὁ Σεβαστιανός, ἀποκτοῦν στή σημερινή Βόρειο ΄Ἤπειρο δραματική ἐπικαιρότητα. Τό ἐκπαιδευτικό ζήτημα, τό ἔλλειμμα ἀσφάλειας, ἡ εὐθεία ἀμφισβήτηση τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας, ἡ δυσχέρεια στή δυνατότητα ἐθνικοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ, μέ ἀκραία περίπτωση αὐτή τῆς δολοφονίας τοῦ Ἀριστοτέλη Γκούμα, οἱ πολιτικές διώξεις σέ συνάρτηση μέ τή διαστρέβλωση τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας  μέ αἰχμή τήν προβολή τοῦ θέματος τῶν Τσάμηδων, ἀποτελοῦν περίτρανη ἀπόδειξη ὅτι τό Βορειοηπειρωτικό ὄχι μόνο δέν ἔκλεισε ἀλλά εἶναι ἐνεργό ἐθνικό ζήτημα, κυρίαρχο γιά τή διασφάλιση τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Βαλκανικῆς καί τῆς Ν.Α. Εὐρώπης.

 Δέν ἔληξε λοιπόν μέ τήν ἐκδημία τοῦ Σεβαστιανοῦ ὁ Ἀγώνας του. Ἀντίθετα, προσαρμόσθηκε στίς νέες συνθῆκες καί διεξάγεται ὑπό τήν ἄξια ἡγεσία τοῦ διαδόχου του καί Ἀρχηγοῦ μας μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέα καί τούς συνεργάτες του ἀνά τό Πανελλήνιο ἀμείωτος, ἀπό τή ΣΦΕΒΑ καί τόν ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ, ὀργανωμένα, μέ νέους τρόπους, ἀποτελεσματικούς.

Πίστη μας εἶναι ὅτι μέ τήν εὐχή τοῦ ἀοιδίμου ἀρχηγοῦ μας Μητροπολίτη Σεβαστιανοῦ ὁ ἀγώνας αὐτός θά δικαιωθεῖ.

Κυρίες καί κύριοι,

 Στή ζωή, διεξάγονται διαρκῶς μάχες. Χαμένη εἶναι ἡ μάχη πού δέν δόθηκε. Ἐμεῖς δίνουμε τή μάχη, θά συνεχίσουμε νά δίνουμε τή μάχη μέχρι τό νικηφόρο τέρμα, μέχρι να ’ρθεῖ τό ποθούμενο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, μέχρι νά σημάνουν οἱ καμπάνες τῆς λευτεριᾶς.

Σᾶς εὐχαριστῶ

Είσοδος μελών:
  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΗ ΜΟΝΤΗ ΚΟΛΙΛΑ
Οι προβληματισμοί των Βορειοηπειρωτών και οι απαντήσεις
Σχόλιο για τις σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ιωαννίνων
Η Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία καταγγέλει τα ύποπτα παιχνίδια της Ρουμανίας
Χριστούγεννα: «Ἐπί γῆς» καί «ἐν ἀνθρώποις» τί;