Χριστουγεννιάτικη αποστολή της ΣΦΕΒΑ στην περιοχή της Κορυτσάς - Βίντεο


Χριστουγεννιάτικη αποστολή της ΣΦΕΒΑ στην περιοχή της Κορυτσάς - Βίντεο
Χριστουγεννιάτικη αποστολή της ΣΦΕΒΑ στην περιοχή της Κορυτσάς - Βίντεο

Στίς 16 Δεκεμβρίου μέλη το? ΠΑΣΥΒΑ καί τ?ς ΣΦΕΒΑ  βρεθήκαμε κοντά στούς δασκάλους καί στούς μαθητές τ?ν φροντιστηρίων ?λληνικ?ς γλώσσας στήν περιοχή τ?ς Κορυτσ?ς. Μαζί μέ μία ?μάδα ?πιστημόνων το? συλλόγου Μέγας Βασίλειος ?πό τή Θεσσαλονίκη, ?κκλησιαστήκαμε στόν ?ερό Ναό ?γίας ?ννας  ?που μέλη τ?ς Χριστιανικ?ς Φοιτητικ?ς Δράσεως,  πρίν 2 χρόνια δώρισαν ?να πλ?ρες σύστημα θέρμανσης γιά τίς ?νάγκες το? ναο?. Κατά τήν ?κολουθία ψάλλαμε μαζί μέ τούς ?δελφούς μας πού ?δειξαν μέ ?διαίτερο τρόπο τήν ε?γνωμοσύνη τους γιά τήν προσφορά στό ναό τους.

Στή συνέχεια παραδώσαμε δέματα μέ παιδικό ρουχισμό καί παιχνίδια στό κοντινό ?ρφανοτροφε?ο τ?ς Κορυτσ?ς καί κατευθυνθήκαμε στό χωριό Πολένα, ?που λειτουργε? φροντιστήριο ?λληνικ?ς γλώσσας μέ στήριξη τ?ς ΣΦΕΒΑ. Τά παιδιά το? φροντιστηρίου ?λλά καί το? κατηχητικο?  μ?ς παρουσίασαν μία πολύ ?μορφη καί συγκινητική γιορτή μέ τήν ?πιμέλεια τ?ς δασκάλας καί τ?ν κατηχητρι?ν ?πό τή Θεσσαλονίκη. Στά παιδιά μοιράστηκαν πλούσια δ?ρα ?ν? ? π. Μιχαήλ Σαντορινα?ος ?πευθυνόμενος στά παιδιά καί τούς κατοίκους το? χωριο?, ?πισήμανε τήν ?νάγκη τά Χριστούγεννα νά γίνουν ?φορμή νά γνωρίσουμε καλύτερα τόν Χριστό καί τήν πίστη μας , νά πλησιάσουμε τόν Σωτήρα μας καί τήν ?κκλησία του καί μέ τόν τρόπο α?τό νά γίνουμε πραγματικά ?δελφοί μέ ?νότητα καί ?γάπη μεταξύ μας.

Παρά τό δριμύ ψύχος στή συνέχεια ?πισκεφτήκαμε τήν ?νδοξη ?ν καί παρακμασμένη πιά ?κρόπολη τ?ς ?λληνικ?ς παιδείας, τήν ξακουστή Μοσχοπόλη, ?δρα περίφημων σχολ?ν καί πατρίδα μεγάλων ε?εργετ?ν το? γένους. Ξεναγηθήκαμε στόν ναό το? ?γίου Νικολάου μέ τίς ?πέροχες ?γιογραφίες καί νοερά περιδιαβήκαμε  τήν πόλη πού στήν ?κμή της ε?χε 70.000 πληθυσμό, δεκάδες ?λληνικά σχολε?α καί 26 ?κκλησίες πρίν τήν καταστρέψει συθέμελα σέ 3 δόσεις τό μένος τ?ν Τουρκαλβαν?ν πού πάντοτε ?ποφθαλμιο?σαν τή λαμπρότητά της.

Φορτωμένοι βιώματα καί ?ναμνήσεις ?πιστρέψαμε στή Θεσσαλονίκη γεμάτοι χαρά ?πό τήν ?πικοινωνία μέ τούς ?δελφούς μας τ?ς Κορυτσ?ς. Παρά τίς δυσκολίες πού ?ντιμετωπίζουν μ?ς δείχνουν τόν δρόμο το? ?γώνα μέ τήν ?γάπη γιά τήν ?διαίτερη πατρίδα τους καί τόν σεβασμό καί τήν προσπάθεια γιά τή διατήρηση τ?ς ?στορικ?ς μνήμης καί τ?ν παραδόσεών τους.

Είσοδος μελών:
  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1990: Τα πρώτα ελεύθερα Χριστούγεννα στην Αλβανία
Η ΑΓΑΠΗ «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη»
ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΣΦΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ (1922-2022) ἀπὸ τὴν ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ καὶ ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ
Μητροπολίτης Κονίτσης πρὸς Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση : Ἔχει μήπως ἀναγνωρισθῆ “μακεδονικήʺ μειονότητα στήν Ἑλλάδα καί δέν τό γνωρίζουμε;