Οι "Νεροκουβαλητές" - κύριο άρθρο


Τελευτᾶια, διαβάσαμε στὸν Τύπο μιὰ ἀπίστευτη εἴδηση : Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ἀνεκάλεσε στὴν Ἀθήνα τὸν Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στὴν Κορυτσᾶ. Ὁ λόγος; Ὁ κ. Θεόδωρος Οἰκονόμου - Καμαρινὸς ἔκανε ἐθνοπρεπεῖς δηλώσεις σχετικὰ μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὸν ἐθνικὸ αὐτοπροσδιορισμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου, καθὼς καὶ μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ καταγωγὴ τῶν Βλάχων. Ὁ κ. Πρόξενος, μιλῶντας γιὰ τὴν Ἀπογραφή, ποὺ σὲ λίγους μῆνες θὰ γίνῃ στὴν γειτονικὴ Χώρα καί, φυσικά, θὰ ἀφορᾶ καὶ στοὺς Βορειοηπειρῶτες, εἶπε τὸ αὐτονόητο: Ὅτι, δηλαδή, καὶ οἱ Κορυτσαῖοι, ποὺ κατὰ 80% εἶναι βλαχόφωνοι, καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς δὲν ἀνήκουν στὶς μειονοτικὲς ζῶνες, ἔχουν χρέος νὰ δηλώσουν μὲ θάρρος αὐτὸ ποὺ εἶναι: ΕΛΛΗΝΕΣ.

            Ὅμως, αὐτὴ ἡ ξεκάθαρη θέση τοῦ Ἕλληνα Προξένου στὴν Κορυτσᾶ, «ἐνώχλησε» τὸ Ἀλβανικὸ καθεστώς, γιατὶ εἶναι φανερὸ πὼς τοὺς χαλάει τὰ σχέδια, ἀφοῦ οἱ Ἀλβανοί, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀλήστου μνήμης Ἐνβέρ Χότζα, ὡς μειονοτικὴ ζώνη ἀναγνωρίζουν μόνο τὴν περιοχὴ τῆς Δροπόλεως - πλὴν τῆς πόλεως τοῦ Ἀργυροκάστρου. Ἄν, λοιπόν, οἱ Κορυτσαῖοι (Ἕλληνες καὶ Ἑλληνοβλάχοι) δηλώσουν στὴν Ἀπογραφὴ τὴν Ἑλληνικότητά τους, εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Βορειοηπειρωτῶν θὰ εἶναι ἀσύγκριτα περισσότερος ἀπὸ τὶς 58.000, στὸν ὁποῖο τὸν ἀνεβάζουν οἱ «φίλοι»μας τῆς γείτονος Χώρας. 

            Ἀλλ’ ἐν προκειμένῳ, τὸ περίεργο εἶναι ὅτι οἱ Ἑλληνοπρεπεῖς θέσεις τοῦ κ. Οἰκονόμου-Καμαρινοῦ ἐνώχλησαν ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν Πρεσβεία μας στὰ Τίρανα, ποὺ δήλωσε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ κ. Πρόξενος εἶναι «προσωπικές του ἀπόψεις», ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ... ἀνεκάλεσε τὸν Πρόξενο στὴν Ἀθήνα. Βέβαια, ἐπίσημα τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀναφέρει, ὅτι ὁ Πρόξενος βρίσκεται στὴν Ἀθήνα «γιὰ ὑπηρεσιακοὺς λόγους»!  Ὅμως, ὁ κ. Οἰκονόμου σὲ σχετικὲς δηλώσεις του ρωτάει τὴν Κυβέρνηση: «Τὶ περισσότερο εἶπα ἐγὼ γιὰ τοὺς Ἕλληνες στὴν Κορυτσᾶ, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέει κάθε τόσο ὁ Τοῦρκος Πρόξενος στὴν Κομοτηνή; Καὶ ἐνῷ ἐκεῖνον τὸν ἀφήνουν ἀνεμπόδιστα νὰ μιλάει, ἐμένα μὲ ἀνακαλοῦν! Γιατί;». Ὡς πρὸς δὲ τὸν Ἕλληνα Πρεσβευτὴ στὰ Τίρανα, ὁ κ. Οἰκονόμου ἀναφέρει: «Δὲν εἶναι, λοιπόν, γιὰ τὸν Πρέσβη αὐτοὶ ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι Ἕλληνες; Δὲν εἶναι Βόρειος Ἤπειρος; Εἶναι προσωπικὲς ἀπόψεις αὐτά; Γιατὶ δὲν μιλάει; Κάθε τόσο καῖνε τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία κάτω ἀπὸ τὴν Πρεσβεία καὶ δὲν μιλάει! Γιατί ;». 

            Εἶναι ὄντως θλιβερὸ νὰ γίνωνται οἱ ἡμέτεροι νεροκουβαλητὲς στὰ ἀνόσια καὶ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν Ἀλβανῶν. Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι ἡ «ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτική», ἡ ὁποία διατυμπανίζεται «κάθε τρεῖς καὶ λίγο»; Ἄν συνεχῶς «χορεύουμε» ὅπως μᾶς «τραγουδᾶνε» οἱ γείτονες, δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ κουβαλᾶμε καὶ νὰ ρίχνουμε νερὸ στὸν «μῦλο» τῶν Ἀλβανῶν. Καιρός, ὅμως, νὰ ἀσκήσῃ ἡ Ἑλλάδα ἐθνική, ὑπεύθυνη καὶ ὑπερήφανη, ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στὸ ζήτημα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὄχι νὰ γινώμαστε «νεροκουβαλητές» τῶν Ἀλβανῶν, ἐπὶ μεγάλῃ ζημίᾳ τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοπειρωτῶν.    

«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Είσοδος μελών:
  
Ἀγρυπνία στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου (14/8 βράδυ)
Ετήσιο Σεμινάριο Στελεχών ΣΦΕΒΑ - Δελτίο Τύπου
ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΜΠΟΣΤΙΤΣΑ ΚΟΡΥΤΣΑΣ
Αγρυπνία στη Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου 2019
'Ενας χρόνος από την επαίσχυντη και προδοτική συμφωνία των Πρεσπών