Κ8 - Κανών Παρακλητικός, στους εν Βορείω Ηπείρω Αγίους


Κανών Παρακλητικός, στους εν Βορείω Ηπείρω Αγίους
Παράκληση στους Αγίους της Βορείου Ηπείρου (1988)