Η πολιτική κρίση στην Αλβανία και ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός


Η κλιμακούμενη πολιτική κρίση στην Αλβανία, της οποίας το εύρος και την απόληξη δεν μπορούμε να προδικάσουμε, αποτελεί σαφώς εσωτερικό ζήτημα της χώρας.

 Η κρίση όμως αυτή, παρουσιάζει αναμφίβολα ουσιαστικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, στο βαθμό που σχετίζεται πρώτιστα με την ασφάλεια του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

 Στην παρούσα φάση είναι απαραίτητη η ανάληψη όλων των νομίμων διπλωματικών πρωτοβουλιών από Ελληνικής πλευράς, προκειμένου να διαφυλαχθούν η ζωή και ιδιοκτησία των αδελφών μας.

 Η κατά τα ανωτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των Βορειοηπειρωτών θα αποτρέψει ενδεχόμενες ενέργειες από κύκλους, οι οποίοι ευνοούμενοι από την κατάσταση ρευστότητος, βασίμως εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να πλήξουν ποικιλότροπα την Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

 Τα τραγικά εξάλλου γεγονότα της Χειμάρρας τον παρελθόντα Αύγουστο, είναι πολύ πρόσφατα. Ας μας φρονηματίσουν!

Το ΚΔΣ της ΣΦΕΒΑ. 22-1-2011

Είσοδος μελών:
  
Η εορτή του Αγίου Δονάτου και η επέτειος της δολοφονίας των 49 προκρίτων της Παραμυθιάς
«Καλούμε τον Ελληνικό λαό να μη βιαστεί να παραλάβει την νέα ταυτότητα και να επαγρυπνεί για την πνευματική του ελευθερία»
Ετήσια συνάντηση στελεχών ΣΦΕΒΑ
Δηλώσεις Μητρ. Δρυϊνουπόλεως για την παράταση κράτησης του Φρέντυ Μπελέρη
Στον Αχιλλέα Λαζάρου