ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!!!


Σήμερα (22/12/2022) στην πλατεία του χωριού μου Δερβητσιάνη, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμμα προέβη στην κάτωθι  δήλωση: «Κυριάκο Μιτσοτάκη σε ετούτη την πλατεία θα τοποθετήσουμε προτομή του πατέρα σου και θα ονομαστεί πλατεία Κωνσταντίνου Μιτσοτάκη. Το 2023 θέλω να μου δώσεις το λόγο σου, ότι θα είσαι πάλι εδώ για να κάνουμε μαζί τα εγκαίνια».

Έμεινα έκπληκτος. Δεν πίστευα στα αυτιά μου.

Στις 18/04/1994, με συλλάβανε με άλλους τέσσερεις Βορειοηπειρώτες. Για πολλούς μήνες υποβληθήκαμε σε ειδική ανάκριση στα κελιά υψίστης ασφαλείας στα Τίρανα. Από τους πανούργους των Αλβανικών Υπηρεσιών, ο συναγωνιστής Ηρακλής Σύρμος και εγώ κατηγορηθήκαμε και βασανιστήκαμε απάνθρωπα για να αποκαλύπταμε τις διασυνδέσεις μας με τις Ελληνικές Μυστικές Υπηρεσίες και να ομολογούσαμε για τα καθήκοντα που μας είχαν αναθέσει αυτές οι υπηρεσίες. Η κατηγορία ήταν: «Επιστρέψατε στην Αλβανία για Έλληνοποίηση Αλβανικών εδαφών, δίνοντας σε αυτά Ελληνικές ονομασίες».   

Σήμερα, 30 χρόνια μετά, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας «Ελληνοποιεί» τα «Αλβανικά εδάφη!!!»

Τα συμβάντα εκείνης της εποχής μαρτυρούνται σε τρία βιβλία μου.

1)    «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ» σελίδες 213, 214, Εκδόσεις του Ιωάννου Σχοινά «Νέα Θέσις» (1997).

2)    «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ» σελίδες 172-174, Εκδόσεις «Ι.Μ. ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ» 2017.

3)    «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ», σελίδες 186-189, Εκδόσεις του Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα «Πελασγός» 2020

Παραθέτω απόσπασμα από το βιβλίο «Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ», σελίδες 186-189.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ - ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

(Νοέμβριος 1992 – 1993)

Συμφέρον μας εἶναι νά εἴμαστε ἑνωμένοι.

Εἴμαστε ὀλίγοι οἱ Ἕλληνες, χρειαζόμαστε ὅλοι. Πιστεύαμε ὅτι, στό προσεχές μέλλον ἡ Πατρίδα Ἑλλάδα θά τούς χρειαστεῖ καί θά τούς ἀξιοποιήσει ὅλους τούς Ἑλληνικῆς καταγωγῆς πολίτες τῆς Ἀλ­βανίας.

Ἀπό πλευρά μας, ἀκολουθήσαμε μία πολιτική πού ἀναπτέρωνε τίς ἐλπίδες τῶν συμπατριωτῶν μας, κάναμε τά πάντα γιά ἕνα καλύτερο μέλλον.

Ὁ κόσμος πίστευε καί ἀκούμπαγε πάνω μας. Γι’ αὐτό, πρίν καλά - καλά γυρίσουμε στόν τόπο μας, μᾶς ἐκλέξανε στήν Δημογεροντία τῆς κοινότητας Δερβιτσιάνη.

Αὐτό συνέβη πρίν λήξει ἡ θητεία τῶν διορισμένων στήν ἐξουσία τῶν ἀνδρεικέλων ἀπό τό πρώην καθεστώς τοῦ Ρ. Ἀλία.

Ἀπό πλευρά μας, ἀδράξαμε τήν εὐκαιρία καί μέ κοινές καί ὁμό­φωνες ἀποφάσεις, ὁ λαός τῆς κοινότητας Δερβιτσιάνης ἔδειξε εὐγνω­μο­σύνη γιά τούς ἀγωνιστές πού εἶχαν θυσιάσει τή ζωή τους γιά ἕνα καλύτερο αὔριο τῶν παιδιῶν μας.

Δείξαμε τήν εὐγνωμοσύνη καί γι’ αὐτούς τούς πνευματικούς καί πολιτικούς ἄνδρες τῆς Ἑλλάδας πού συμπαραστέκονταν στόν τόπο μας. Ναί μέν τούς τιμήσαμε γιά ὅσα πράξανε μέχρι τότε, ὅμως ἀπο­σκοπού­σαμε καί σέ ἄλλα ἀνώτερα· ἐπιδιώκαμε νά τούς εὐαισθητο­ποιήσουμε περισσότερο, γιά νά εἶναι πρόθυμοι καί νά βοηθήσουν στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων μας, καί στό μέλλον νά δρομολογήσουν τήν ἐπίλυση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ζητήματος

Σέ πλατειά συγκέντρωση πού ἔγινε στό χωριό μας, ὁμόφωνα ἀποφασίσαμε:

  1. Ἡ κεντρική ὁδός τοῦ χωριοῦ νά λάβει τό ὄνομα τοῦ ἀντι­φα­σίστα ἀγωνιστῆ συμπατριώτη μας, τοῦ θνομάρτυρα «Βασίλη Σαχίνη».
  2. Ἡ πλατεία τοῦ χωριοῦ νά λάβει τό ὄνομα «Κωνσταντνος Μητσοτάκης», γιατί τόν Ἰανουάριο τοῦ 1991 ἦταν ὁ πρῶ­τος Ἕλληνας Πρωθυπουργός πού μίλησε στήν ἱστορία τῆς Βορείου Ἠπείρου σ’ αὐτή τήν πλατεία.
  3. Ἡ ὁδός πού σέ βγάζει στόν Ι. Ν. τῆς Κοίμησης Θεοτόκου νά πάρει τό ὄνομα «ντώνης Σαμαράς», γιατί τόν Ὀκτώβριο 1990 αὐτός ὡς Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδας δέν «πει­θάρχησε» στό πρόγραμμα τῶν κομμουνιστῶν, ἀλλά περπάτησε σ’ αὐτήν τήν ὁδό καί ἔφτασε στόν Ι. Ν. Κοίμησης τς Θεοτόκου.
  4. Τιμώντας ἐλάχιστα τό ἀνεκτίμητο ἔργο τοῦ Σεβασμιώτατου Σεβαστιανοῦ, ὀνομάσαμε τό «σπίτι πολιτισμοῦ» τοῦ κόμματος: «Πολιτιστικό Κέντρο Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Πω­γωνιανῆς καί Κονίτσης Σεβαστιανοῦ».

(Τά ὄργανα τοῦ καθεστῶτος εἶχαν δώσει σ’ αὐτό τό ὄνομα κάποιου κομμουνιστῆ.)

πισήμανση: (Στήν δίκη τν «5», τό 1994 - 1995 βασανιστή­καμε βάναυσα ρακλς καί ὁ γράφων μέ τήν κατηγορία, ὅτι: «πι­στρέψαμε στήν Δρόπολη πηρετώντας σχέδιο τς λληνικς σ­φάλειας. τι Κώστας γινε Δημογέροντας στή Δερβιτσιάνη καί βάσει δηγιν πού τούς δινε λληνική σφάλεια, πραν πρωτοβουλία καί δωσαν σέ διάφορα κέντρα, πλατεες καί δούς λληνικές νομασίες, μέ σκοπό τήν λληνοποίηση το λβανικο χώρου!»).

Κατά τήν περίοδο τῶν τραγικῶν γεγονότων τῆς περιόδου 1994 -  1995, γενίτσαροι καί Ἀλβανοί ξηλώσανε τίς ταμπέλες μέ τίς ὀνομασί­ες, ἐνῶ τό πρωτόκολλο τῆς συγκέντρωσης μέ αὐτές τίς ὁμόφωνες ἀ­ποφά­σεις τό ἐξαφάνισαν τά ἁρπακτικά τῶν ἁρμόδιων ὑπηρεσιῶν.

(Τούς διαβεβαιώνουμε τι θά ρθει ρα καλή καί θά φαρ­­μοστε μόφωνη πόφαση τν λλήνων τς Δερβιτσιάνης).

Ζούσαμε σέ κλῖμα ἐνθουσιασμοῦ, χαρᾶς καί προσδοκιῶν.

Ὅμως -χάρισμα τῆς φυλῆς μας- δέν ἔλειψαν τά παράξενα, τά πα­ράλογα, οἱ παρδαλές συμπεριφορές τῶν ἔξω ἀλλά καί κάποιων “ἐκ τῶν ἔσω”.

Τότε στέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ, μέ βρῆκε καί χωρίς νά μοῦ πεῖ πολλά λόγια, μοῦ πρότεινε νά ἀφαιρέσω ἀπό τήν κεντρική πλατεία τοῦ χω­ριοῦ τήν πινακίδα μέ τό ὄνομα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Μητσοτάκη, καί μέ νέα ἀπόφαση τῆς δημογεροντίας, νά τοποθετηθε ταμπέλα μέ τό ὄνομα τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἀνδρέα Παπανδρέου. Κατέληξε λέγοντας:

«ν τό κάνεις καί συνεργαστες μαζί μας, θά σο κάνουμε πολλά δρα!!!».

Τί κατάντια!

Δέν πίστευα στά αὐτιά μου. Ἀπέρριψα κατηγορηματικά αὐτή τήν πρόταση.

Τοῦ ἐξήγησα τούς λόγους λέγοντάς του:

«δηγηθήκαμε σέ ατή τήν πόφαση γιατί πιστεύουμε τι ξυπη­ρετομε θνικό συμφέρον».

Ὁ συνομιλητής εἶπε:

«Δέν κάνεις γιά πολιτικός, εσαι σ’ λλον κόσμο, σως μία μέρα καταλάβεις τί θά πε νά εσαι σύγχρονος πολιτικός, λλά φοβμαι πώς θά εναι πολύ ργά».

Ἄλλη φορά αὐτόν τόν ἄνθρωπο δέν τόν ξανάδα.

Φώτο: ναμνηστική φωτογραφία τήν μέρα, πού τό “σπίτι το κόμματος” στήν κοινότητα τς Δερβιτσιάνης νομάστηκε: «Πολιτιστικό κέντρο Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ».

Διακρίνονται πό ριστερά ο: + Χαράλαμπος Σύρμος, + Χρστος Μάνος, ρακλς Σύρμος. Πάνω στό τραπέζι ο: Θωμᾶς Μάνος, Κώστας Κυριακοῦ, + Νῖκος Μπόμπολης καί λλοι.

 


Σχόλιο-επισήμανση ΣΦΕΒΑ: Στο εσωτερικό της εν λόγω πλατείας, το αποκαλούμενο "τρίγωνο" ανακαινίσθηκε το 2007 δαπάναις του ΠΑΣΥΒΑ και της ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης,εις μνήμην του αείμνηστου προέδρου της ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Ντριγκογια.

https://www.sfeva.gr/225B5F71.el.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=H0A23IcXbKE

https://www.youtube.com/watch?v=3fnjldJbiTw

https://www.sfeva.gr/31CDAB0E.el.aspx